23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
18.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Hovedstaden

Levering, installation og idriftsættelse af bevægelige operationslejer til robotkirurgi


Region Hovedstaden

159900-2024 - Resultater
Danmark – Operationsborde – Levering, installation og idriftsættelse af bevægelige operationslejer til robotkirurgi
OJ S 55/2024 18/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Hovedstaden
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Levering, installation og idriftsættelse af bevægelige operationslejer til robotkirurgi
Beskrivelse : Levering, installation og idriftsættelse af 2 stk. bevægelige operationslejer til Intuitive da Vinci Xi robot, samt option på yderligere 1 stk. bevægeligt operationsleje til levering, installation og idriftsættelse.
Identifikator for proceduren : a636359e-e019-4f04-b2cf-b1a64259899d
Intern identifikator : 23054707
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
Hovedpunkterne i proceduren : Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag: manglende konkurrence af tekniske årsager.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33192230   Operationsborde
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33192000   Møbler til medicinsk brug
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Udstyret leveres på Region Hovedstadens matrikler efter nærmere aftale.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 3 550 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Levering, installation og idriftsættelse af bevægelige operationslejer til robotkirurgi
Beskrivelse : Levering, installation og idriftsættelse af 2 stk. bevægelige operationslejer til Intuitive da Vinci Xi robot, samt option på yderligere 1 stk. bevægeligt operationsleje til levering, installation og idriftsættelse.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33192230   Operationsborde
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33192000   Møbler til medicinsk brug
Mængde : 2  
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Option på levering, installation og idriftsættelse af yderligere 1 stk. bevægeligt operationsleje, udover de 2 stk. til umiddelbar levering.
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Udstyret leveres på Region Hovedstadens matrikler efter nærmere aftale.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 3 550 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage over indgået kontrakt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelse om indgået kontrakt er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Hovedstaden
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Hovedstaden
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Region Hovedstaden
Organisation, der udfører betalingen : Region Hovedstaden
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Hovedstaden
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 3 550 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : Forklaring Region Hovedstaden ønsker at indkøbe 3 stk. bevægelige lejer (TruSystem 7000 dv), heraf det ene på option, som er fuldt ud kompatible med anvendelse af robotten da Vinci Xi fra Intuitive Surgical. Integrationen mellem TruSystem 7000 dv lejet og da Vinci Xi robotten indbefatter bl.a., at operationslejet kan gå i Trendelenburg, uden at robotten skal frakobles. Region Hovedstaden har ikke kendskab til, at denne kompatibilitet og funktionalitet tilbydes af andre aktører på markedet.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Simonsen & Weel A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 343871
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 23054707
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 12/09/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 19/10/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Hovedstaden
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Hovedstaden
Registreringsnummer : 29190623
Postadresse : Kongens Vænge 2    
By : Hillerød
Postnummer : 3400
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Kasper Færgemann
Telefon : +45 20573433
Internetadresse : https://www.regionh.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Registreringsnummer : xx
By : xx
Land : Danmark
E-mail : xx@xx.xx
Telefon : 1234567
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Simonsen & Weel A/S
Registreringsnummer : 13093032
Postadresse : Vejleåvej 66    
By : Ishøj
Postnummer : 2635
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : sw@sw.dk
Telefon : 70255610
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 1a508c01-3180-4f2d-ad99-17f9341a062d   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 15/03/2024   11:33:34 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 15/03/2024   11:34:31 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 159900-2024
EUT-S-nummer : 55/2024
Offentliggørelsesdato : 18/03/2024

Send til en kollega

0.047