23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
06.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Nordjylland

Udbud af lægevikarer til somatik og psykiatrien


Region Nordjylland

136904-2024 - Resultater
Danmark – Anvisning af hospitalspersonale – Udbud af lægevikarer til somatik og psykiatrien
OJ S 47/2024 06/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – den lempelige ordning
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Nordjylland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af lægevikarer til somatik og psykiatrien
Beskrivelse : Region Nordjylland udbyder lægevikarer til somatikken og psykiatrien.
Identifikator for proceduren : 6ecaf570-cbd5-4d23-931f-dcb31417f750
Tidligere bekendtgørelse : e895da9e-ce99-4d78-9dba-262cfa05049e-01
Intern identifikator : 23-1248
Type af procedure : Åben
Hovedpunkterne i proceduren : Region Nordjylland udbyder lægevikarer, såvel korttids- som langtidsvikarer, til somatikken og psykiatrien
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 79625000   Anvisning af hospitalspersonale
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85000000   Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger, 85100000   Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 405 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 486 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Præcise oplysninger om klagefrist(er): • - Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, ved forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation. • - Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. o - Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, er klagefristen på 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. • - Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. • - Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrence eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. • - Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.). • - Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Psykiatri, korttid
Beskrivelse : Region Nordjylland udbyder korttidslægevikarer til psykiatrien
Intern identifikator : 23-1248
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 79625000   Anvisning af hospitalspersonale
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85000000   Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger, 85100000   Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måned
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 5 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 6 000 000,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet i opgaveudførelsen
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Psykiatri, langtid
Beskrivelse : Region Nordjylland udbyder langtidslægevikarer til psykiatrien
Intern identifikator : 23-1248
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 79625000   Anvisning af hospitalspersonale
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85000000   Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger, 85100000   Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måned
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 115 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 138 000 000,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet i opgaveudførelsen
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale med fornyet iværksættelse af konkurrence
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Somatik (undtagen radiologi), korttid
Beskrivelse : Region Nordjylland udbyder korttidslægevikarer til somatikken (undtagen radiologi)
Intern identifikator : 23-1248
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 79625000   Anvisning af hospitalspersonale
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85000000   Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger, 85100000   Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måned
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 90 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 108 000 000,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet i opgaveudførelsen
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0004
Titel : Somatik (undtagen radiologi) langtid
Beskrivelse : Region Nordjylland udbyder langtidslægevikarer til somatikken (undtagen radiologi)
Intern identifikator : 23-1248
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 79625000   Anvisning af hospitalspersonale
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85000000   Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger, 85100000   Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måned
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 125 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 150 000 000,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet i opgaveudførelsen
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale med fornyet iværksættelse af konkurrence
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0005
Titel : Radiologi, langtid
Beskrivelse : Region Nordjylland udbyder langtidslægevikarer til radiologien. Der gøres opmærksom på, at denne delkontrakt i udbudsmaterialet er benævnt som Delkontrakt 6.
Intern identifikator : 23-1248
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 79625000   Anvisning af hospitalspersonale
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85000000   Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger, 85100000   Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måned
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 70 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 84 000 000,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet i opgaveudførelsen
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale med fornyet iværksættelse af konkurrence
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 486 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : VikTeam A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 00658091-2023 208/2023
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere : 2
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 23-1248-1
Titel : Levering af lægevikarer
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 05/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 31/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Carelink A/S
Tilbud :
Officielt navn : Sverek AB
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Carelink A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 00658091-2023 208/2023
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 23-1248-2
Titel : Levering af lægevikarer
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 05/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 31/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : VikTeam A/S
Tilbud :
Officielt navn : Transmedica A/S
Tilbud :
Officielt navn : Sverek AB
Tilbud :
Officielt navn : Dedicare A/S
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0003
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Carelink A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 00658091-2023 208/2023
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0003
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere : 1
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 23-1248-3
Titel : Levering af lægevikarer
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 05/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 31/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : VikTeam A/S
Tilbud :
Officielt navn : Sverek AB
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0004
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : VikTeam A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 00658091-2023 208/2023
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0004
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 23-1248-4
Titel : Levering af lægevikarer
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 05/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 31/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Carelink A/S
Tilbud :
Officielt navn : Sverek AB
Tilbud :
Officielt navn : SurgiTeam
Tilbud :
Officielt navn : Dedicare A/S
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0005
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Sverek AB
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 00658091-2023 208/2023
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0005
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 23-1248-5
Titel : Levering af lægevikarer
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 05/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 31/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Dedicare A/S
Tilbud :
Officielt navn : VikTeam A/S
Tilbud :
Officielt navn : Transmedica A/S
Tilbud :
Officielt navn : Medicotrust A/S
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Nordjylland
Registreringsnummer : 29190941
Afdeling : Økonomi
Postadresse : Niels Bohrs Vej 30    
By : Aalborg Ø
Postnummer : 9220
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Camilla Hjerrild
E-mail : cahj@rn.dk
Telefon : +45 51839080
Internetadresse : https://www.rn.dk
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715100
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : VikTeam A/S
Registreringsnummer : 16467596
Postadresse : Esbjerg Brygge 30    
By : Esbjerg
Postnummer : 6700
Land : Danmark
Telefon : +45 81401511
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001 LOT-0004
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Sverek AB
Registreringsnummer : 556630-5461
Postadresse : Åsögatan 108    
By : Stockholm
Postnummer : 11829
Land : Sverige
Telefon : +46 735609566
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0005
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Carelink A/S
Registreringsnummer : 30568176
Postadresse : Alsvej 21    
By : Randers SV
Postnummer : 8940
Land : Danmark
E-mail : vik@carelink.dk
Telefon : +45 29420008
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002 LOT-0003
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Transmedica A/S
Registreringsnummer : 17 42 34 01
Postadresse : Vesterbrogade 6 D, 6,    
By : København
Postnummer : 1620
Land : Danmark
Telefon : +45 33337613
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Dedicare A/S
Registreringsnummer : 36420340
Postadresse : Tagholm 15, 2. sal    
By : Nørresundby
Postnummer : 9400
Land : Danmark
Telefon : +45 22583891
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0009
Officielt navn : SurgiTeam
Registreringsnummer : 36468920
Postadresse : hostrups Have 1, 5tv    
By : Frederiksberg C
Postnummer : 1954
Land : Danmark
Telefon : +45 26853841
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0010
Officielt navn : Medicotrust A/S
Registreringsnummer : 27673147
Postadresse : Digevej 114, 4. sal    
By : København S
Postnummer : 2300
Land : Danmark
Telefon : +45 43448420
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0011
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 87927540-9229-4bf0-8d0e-f5d46a31aee9   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 04/03/2024   13:08:28 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 05/03/2024   11:01:50 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 136904-2024
EUT-S-nummer : 47/2024
Offentliggørelsesdato : 06/03/2024

Send til en kollega

0.047