23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
23.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Hovedstaden

Genudbud af tandregulering ifm. ortodontisk kirurgi


Region Hovedstaden

112761-2024 - Resultater
Danmark – Tandregulering – Genudbud af tandregulering ifm. ortodontisk kirurgi
OJ S 39/2024 23/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – den lempelige ordning
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Hovedstaden
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Genudbud af tandregulering ifm. ortodontisk kirurgi
Beskrivelse : Region Hovedstaden genudbyder ortodontisk behandling af patienter med behov for ortodontisk-kirurgi på baggrund af vækstbetinget kæbeanomali. Behandlingen indebærer en prækirurgisk fase, en postkirurgisk fase og retentionfase.
Identifikator for proceduren : 7f640110-ad83-46a3-bfc9-ea9a25b7213b
Tidligere bekendtgørelse : 1c55270c-4fc4-4395-a1db-71c3748a0fbc-01
Intern identifikator : 23058818
Type af procedure : Åben
Hovedpunkterne i proceduren : Proceduren er sammenligneligt med offentligt udbud. Dog fraviges bestemmelserne vedr. tilbudsfrist. Der henvises til udbudsbetingelser pkt. 1.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85131100   Tandregulering
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85131110   Ortodontisk kirurgi
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Hovedvagtsgade 8, 3. Sal    
By : København K
Postnummer : 1103
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Algade 12, 2. sal    
By : Roskilde
Postnummer : 4000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 88 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 176 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Genudbud af tandregulering ifm. ortodontisk kirurgi
Beskrivelse : Region Hovedstaden genudbyder ortodontisk behandling af patienter med behov for ortodontisk-kirurgi på baggrund af vækstbetinget kæbeanomali. Behandlingen indebærer en prækirurgisk fase, en postkirurgisk fase og retentionfase.
Intern identifikator : 23058818
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85131100   Tandregulering
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85131110   Ortodontisk kirurgi
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Hovedvagtsgade 8, 3. Sal    
By : København K
Postnummer : 1103
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Algade 12, 2. sal    
By : Roskilde
Postnummer : 4000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 3
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan forlænges i 3 x 12 måneder.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 88 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 176 000 000,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Se Udbudsbetingelser pkt. 13 vedr tildeling pris.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Hovedstaden
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Hovedstaden
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Region Hovedstaden
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Hovedstaden
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 88 000 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 176 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 176 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 88 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Specialistklinikken for Tandregulering
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 398101
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 10 720 000,00   DKK
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere : 2
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 4700009370
Titel : Kontrakt vedr. tandregulering ifm ortodontisk kirurgi
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Hovedstaden
Vinder :
Officielt navn : Specialtandlægerne i Roskilde
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 396658
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 88 000 000,00   DKK
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere : 1
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 4700009369
Titel : Kontrakt vedr tandregulering ifm ortodontisk kirurgi
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Hovedstaden
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Hovedstaden
Registreringsnummer : 29190623
Postadresse : Kongens Vænge 2    
By : Hillerød
Postnummer : 3400
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Lisbeth julsø
Telefon : +45 38665000
Internetadresse : https://www.regionh.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Registreringsnummer : xxxxxxxx
By : X
Land : Danmark
E-mail : xx@xx.xx
Telefon : 12345678
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Specialistklinikken for Tandregulering
Registreringsnummer : 40075542
Postadresse : Hovedvagtsgade 8, 3. Sal    
By : København K
Postnummer : 1103
Land : Danmark
Telefon : +45 30228076
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Specialtandlægerne i Roskilde
Registreringsnummer : 27926029
Postadresse : Algade 12, 2. sal    
By : Roskilde
Postnummer : 4000
Land : Danmark
Telefon : +45 46365033
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : cad76a76-49b8-477c-8cd8-a3d49142fc8b   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 21/02/2024   15:09:31 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 22/02/2024   10:01:17 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 112761-2024
EUT-S-nummer : 39/2024
Offentliggørelsesdato : 23/02/2024

Send til en kollega

0.063