23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
21.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Midtjylland

Kirurgiske Instrumenter


Region Midtjylland

108396-2024 - Resultater
Danmark – Kirurgiske instrumenter – Kirurgiske Instrumenter
OJ S 37/2024 21/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Midtjylland
Køberens retlige status : Offentligretligt organ, der styres af en regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Kirurgiske Instrumenter
Beskrivelse : Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af kirurgiske genbrugelige instrumenter til sterilcentralen, og foretages på baggrund af en sætoptimering der blev foretaget i 2022.
Identifikator for proceduren : 456000b3-7b2d-446b-afb6-9ccfd8113ba0
Intern identifikator : 1-23-4-72-20-23
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33169000   Kirurgiske instrumenter
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33130000   Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder, 33131000   Håndinstrumenter til tandlæger, 33131100   Instrumenter til tandkirurgi, 33131123   Løfteinstrumenter til tandlægebrug, 33141121   Kirurgiske suturer, 33141125   Materiale til kirurgiske suturer, 33169300   Bakker til kirurgiske instrumenter, 33169400   Beholdere til kirurgisk brug, 33918000   Tasker til kirurgiske instrumenter eller tilbehør til post mortem-undersøgelser, 33919000   Instrumentstøtter til kirurgiske instrumenter eller tilbehør til post mortem-undersøgelser, 50420000   Reparation og vedligeholdelse af medicinsk og kirurgisk udstyr
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Heibergs Alle 5A    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : HE Midt
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 5 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Kirurgiske Instrumenter
Beskrivelse : Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af kirurgiske genbrugelige instrumenter til sterilcentralen, og foretages på baggrund af en sætoptimering der blev foretaget i 2022.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33169000   Kirurgiske instrumenter
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33130000   Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder, 33131000   Håndinstrumenter til tandlæger, 33131100   Instrumenter til tandkirurgi, 33131123   Løfteinstrumenter til tandlægebrug, 33141121   Kirurgiske suturer, 33141125   Materiale til kirurgiske suturer, 33169300   Bakker til kirurgiske instrumenter, 33169400   Beholdere til kirurgisk brug, 33918000   Tasker til kirurgiske instrumenter eller tilbehør til post mortem-undersøgelser, 33919000   Instrumentstøtter til kirurgiske instrumenter eller tilbehør til post mortem-undersøgelser, 50420000   Reparation og vedligeholdelse af medicinsk og kirurgisk udstyr
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Der er option på tilkøb af enkelte af instrumenterne
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Heibergs Alle 5A    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : HE Midt
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/03/2024
Varigheds slutdato : 29/02/2028
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 5 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse : 403225-2023
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Logistik, Leveringsevne og øvrige
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Mærkning og Sporbarhed
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Region Midtjylland
Organisation, der udfører betalingen : Region Midtjylland
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Midtjylland
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 5 600 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : B. Braun Medical A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : B.Braun
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 5 600 000,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Kontrakten
Titel : Kirurgiske Instrumenter
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 30/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 19/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Midtjylland
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 4 700 000,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 5 600 000,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Midtjylland
Registreringsnummer : 29190925
Afdeling : Indkøb & Medicoteknik
Postadresse : Olof Palmes Allé 15    
By : Aarhus N
Postnummer : 8200
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mille Pedersen
Telefon : +45 51441401
Internetadresse : https://www.rm.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Tolboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : B. Braun Medical A/S
Registreringsnummer : 20343249
Postadresse : Dirch Passers Alle 27    
By : Frederiksberg
Postnummer : 2000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Anne Uhrenholt
Telefon : 33313141
Internetadresse : https://www.bbraun.dk/da.html
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 25938780-a234-4dc7-a915-61a150161d90   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 20/02/2024   09:04:47 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 20/02/2024   11:02:21 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 108396-2024
EUT-S-nummer : 37/2024
Offentliggørelsesdato : 21/02/2024

Send til en kollega

0.063