23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
20.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Hovedstaden

Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. optisk op-mikroskop med fokus på tumorkirurgi (delaftale 1) & 1 stk. optisk op-mikroskop med fokus på skull base vaskulær (delaftale 2)


Region Hovedstaden

104509-2024 - Resultater
Danmark – Udstyr til operationsstuer – Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. optisk op-mikroskop med fokus på tumorkirurgi (delaftale 1) & 1 stk. optisk op-mikroskop med fokus på skull base vaskulær (delaftale 2)
OJ S 36/2024 20/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Hovedstaden
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. optisk op-mikroskop med fokus på tumorkirurgi (delaftale 1) & 1 stk. optisk op-mikroskop med fokus på skull base vaskulær (delaftale 2)
Beskrivelse : Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. optisk operationsmikroskop med fokus på tumorkirurgi (delaftale 1) & 1 stk. optisk operationsmikroskop med fokus på skull base vaskulærkirurgi (delaftale 2)
Identifikator for proceduren : 646bd157-d840-4ab6-a020-7a9a7ff4a27f
Tidligere bekendtgørelse : a04e46c9-d0dd-431b-8b62-f9ffbfa43b1b-01
Intern identifikator : 23035683
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33162100   Udstyr til operationsstuer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr, 33160000   Operationsteknik, 50422000   Reparation og vedligeholdelse af kirurgisk udstyr
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Blegdamsvej 9    
By : København
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 5 500 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : 1 stk. optisk operationsmikroskop med fokus på tumorkirurgi
Beskrivelse : 1 stk. optisk operationsmikroskop med fokus på tumorkirurgi
Intern identifikator : 23035683
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33162100   Udstyr til operationsstuer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr, 33160000   Operationsteknik, 50422000   Reparation og vedligeholdelse af kirurgisk udstyr
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Der er i kontrakten vilkår om: Serviceoption Forbrugsvareoption Reservedelsoptioner
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Blegdamsvej 9    
By : København
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 2   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 800 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Mindste pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Offentlig udbud (offentlig kontrakt): 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Hovedstaden
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Hovedstaden
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Klagenævnet for Udbud
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Region Hovedstaden
Organisation, der udfører betalingen : Region Hovedstaden
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : 1 stk. optisk operationsmikroskop med fokus på skull base vaskulærkirurgi
Beskrivelse : 1 stk. optisk operationsmikroskop med fokus på skull base vaskulærkirurgi
Intern identifikator : 23035683
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33162100   Udstyr til operationsstuer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr, 33160000   Operationsteknik, 50422000   Reparation og vedligeholdelse af kirurgisk udstyr
Mængde : 2 677 258  
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Der er i kontrakten vilkår om: -Serviceoption -Forbrugsvareoption -Reservedelsoptioner
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Blegdamsvej 9    
By : København
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 2   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 800 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Mindste pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Offentlig udbud (offentlig kontrakt): 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Hovedstaden
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Hovedstaden
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Klagenævnet for Udbud
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Region Hovedstaden
Organisation, der udfører betalingen : Region Hovedstaden
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 8 474 436,58   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Carl ZEISS A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 349231
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 2 598 487,29   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 23035683_E01
Titel : Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. optisk operationsmikroskop med fokus på tumorkirurgi (delaftale 1)
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Kebomed A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 349231
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 2 192 750,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 23035683_E02
Titel : Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. optisk operationsmikroskop med fokus på skull base vaskulærkirurgi (delaftale 2)
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Hovedstaden
Registreringsnummer : 29190623
Postadresse : Kongens Vænge 2    
By : Hillerød
Postnummer : 3400
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mads Andersen
Telefon : +45 21372411
Internetadresse : https://www.regionh.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Registreringsnummer : 29190623
By : Hillerød
Land : Danmark
Telefon : +45 21 37 24 11
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Carl ZEISS A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 84786217
Postadresse : Bregnerødvej 133A    
By : Birkerød
Postnummer : 3460
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Katrine Thule
Telefon : 20802079
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Kebomed A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 28490704
Postadresse : Formervangen 5    
By : Glostrup
Postnummer : 2600
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Christina Kronholm Christensen
E-mail : chch@kebomed.dk
Telefon : +45 36398080
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
Vinderen er noteret på et reguleret marked
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : f44494f5-3e56-4bdb-8fee-1a74fa1c1246   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 19/02/2024   12:01:23 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 19/02/2024   12:01:23 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 104509-2024
EUT-S-nummer : 36/2024
Offentliggørelsesdato : 20/02/2024

Send til en kollega

0.062