23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
16.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Frederiksberg Kommune

Genudbud af rammeaftaler om hjemmepleje


Frederiksberg Kommune

98808-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger – Genudbud af rammeaftaler om hjemmepleje
OJ S 34/2024 16/02/2024
Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Frederiksberg Kommune
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Genudbud af rammeaftaler om hjemmepleje
Beskrivelse : Dette udbud vedrører to eller tre parallelle rammeaftaler om hjemmepleje (praktisk hjælp og personlig pleje) med en rehabiliterende tilgang i Frederiksberg Kommune. Opgaven omhandler SEL samt enkelte delegerede sundhedsydelser iht. SUL. Rammeaftalerne har en varighed på 6 år, med forventet opstart 1. november 2024 og løber frem til d. 31. oktober 2030. Der er mulighed for at kommunen kan forlænge kontrakten og rammeaftalerne i op til 36 måneder på uændrede vilkår. Den enkelte leverandørs andel af den samlede opgave – og hermed vederlag i aftaleperioden for de enkelte rammeaftaler vil afhænge af antallet af borgere, der visiteres til ydelserne, til hvilke ydelser de visiteres, borgers frie valg af leverandør samt af leverandørens tilbudte priser.
Identifikator for proceduren : dc55b0b2-5c4d-4e49-b0d2-1a4ad20acc85
Intern identifikator : 2024/4
Type af procedure : Åben
Hovedpunkterne i proceduren : Udbudsprocessen gennemføres som udbud med forhandling uden forudgående prækvalifikation, hvilket betyder, at enhver økonomisk aktør, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og kan møde udbuddets mindstekrav jf. udbudsbetingelserne, kan afgive tilbud på aftalen. Forhandling gennemføres i en eller flere runder på baggrund af afgivet tilbud. I dette udbud forbeholder Frederiksberg Kommune sig dog retten til at foretage tildeling på grundlag af det indledende tilbud. Det betyder, at kommunen efter gennemgang og evaluering af de indledende tilbud kan beslutte, at der ikke foretages forhandling af tilbuddene alligevel. Flere oplysninger om processen kan findes i udbudsbetingelserne.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85000000   Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Yderligere klassificering   ( cpv ): 98513310   Hjemmehjælp
2.1.2.
Udførelsessted
By : Frederiksberg Kommune
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Ydelsen skal leveres i hele Frederiksberg Kommune.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 025 900 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 2 633 700 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Aftalens anslåede max-værdi er sammenfaldende med hver enkelt rammeaftales max-værdi. Det skyldes, at hele opgaven er genstand for borgerens frie valg, hvorfor en enkelt leverandør i teorien ville kunne blive tilvalgt af alle visiterede borgere.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Kommunen vil udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en eller flere af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. I forhold til en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, er det en udelukkelsesgrund, hvis virksomheden er erklæret konkurs eller under nogen form for insolvens- eller likvidationsbehandling eller tvangsakkord i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor virksomheden er etableret, og hvis virksomhedens aktiver administreres af en kurator eller af retten. Dokumentationen skal fremlægges i form af en attest eller lignende i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der har måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Er-hvervsstyrelsen. Kommunen gør opmærksom på, at der ved anmodningen om serviceattest skal bedes om, at der indhentes oplysninger fra Skifteretten, Politiet, ATP og Skat. Tilbudsgiver bør på forhånd være forberedt på, at der skal uploades samtykkeerklæringer fra medlemmerne af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og tilsynsråd til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med indhentning af serviceattesten.
Konkurs Kommunen vil udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en eller flere af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. I forhold til konkurs, er det en udelukkelsesgrund, hvis virksomheden er erklæret konkurs eller under nogen form for insolvens- eller likvidationsbehandling eller tvangsakkord i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor virksomheden er etableret, og hvis virksomhedens aktiver administreres af en kurator eller af retten. Dokumentationen skal fremlægges i form af en attest eller lignende i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der har måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Er-hvervsstyrelsen. Kommunen gør opmærksom på, at der ved anmodningen om serviceattest skal bedes om, at der indhentes oplysninger fra Skifteretten, Politiet, ATP og Skat. Tilbudsgiver bør på forhånd være forberedt på, at der skal uploades samtykkeerklæringer fra medlemmerne af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og tilsynsråd til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med indhentning af serviceattesten.
Korruption Kommunen vil udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en eller flere af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. Det er en udelukkelsesgrund, hvis: • virksomheden, • medlemmerne af virksomhedens bestyrelse, direktion og tilsynsråd eller • andre personer, der måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i virksomhedens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd inden for de seneste 4 år ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg er straffet for bestikkelse. Dokumentationen skal fremlægges i form af en attest eller lignende i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der har måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Er-hvervsstyrelsen. Kommunen gør opmærksom på, at der ved anmodningen om serviceattest skal bedes om, at der indhentes oplysninger fra Skifteretten, Politiet, ATP og Skat. Tilbudsgiver bør på forhånd være forberedt på, at der skal uploades samtykkeerklæringer fra medlemmerne af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og tilsynsråd til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med indhentning af serviceattesten.
Tvangsakkord uden for konkurs Kommunen vil udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en eller flere af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. I forhold til tvangsakkord uden for konkurs, er det en udelukkelsesgrund, hvis virksomheden er erklæret konkurs eller under nogen form for insolvens- eller likvidationsbehandling eller tvangsakkord i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor virksomheden er etableret, og hvis virksomhedens aktiver administreres af en kurator eller af retten. Dokumentationen skal fremlægges i form af en attest eller lignende i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der har måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Er-hvervsstyrelsen. Kommunen gør opmærksom på, at der ved anmodningen om serviceattest skal bedes om, at der indhentes oplysninger fra Skifteretten, Politiet, ATP og Skat. Tilbudsgiver bør på forhånd være forberedt på, at der skal uploades samtykkeerklæringer fra medlemmerne af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og tilsynsråd til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med indhentning af serviceattesten.
Deltagelse i en kriminel organisation Kommunen vil udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en eller flere af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. Det er en udelukkelsesgrund, hvis: • virksomheden, • medlemmerne af virksomhedens bestyrelse, direktion og tilsynsråd eller • andre personer, der måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i virksomhedens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd inden for de seneste 4 år ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg er straffet for handlinger begået som led i en kriminel organisation, herunder kartelvirksomhed. Dokumentationen skal fremlægges i form af en attest eller lignende i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der har måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Er-hvervsstyrelsen. Kommunen gør opmærksom på, at der ved anmodningen om serviceattest skal bedes om, at der indhentes oplysninger fra Skifteretten, Politiet, ATP og Skat. Tilbudsgiver bør på forhånd være forberedt på, at der skal uploades samtykkeerklæringer fra medlemmerne af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og tilsynsråd til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med indhentning af serviceattesten.
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Kommunen vil udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en eller flere af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. I forhold til konkurrencefordrejning, er det en udelukkelsesgrund, hvis virksomheden inden for de senest 2 år har indgået aftale med en eller flere andre økonomiske aktører med henblik på en konkurrencefordrejning. Dokumentationen skal fremlægges i form af en attest eller lignende i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der har måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Er-hvervsstyrelsen. Kommunen gør opmærksom på, at der ved anmodningen om serviceattest skal bedes om, at der indhentes oplysninger fra Skifteretten, Politiet, ATP og Skat. Tilbudsgiver bør på forhånd være forberedt på, at der skal uploades samtykkeerklæringer fra medlemmerne af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og tilsynsråd til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med indhentning af serviceattesten.
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Kommunen vil udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en eller flere af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. I forhold til tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, er det en udelukkelsesgrund, hvis virksomheden inden for de senest 2 år har tilsidesat gældende forpligtelser inden for hverken det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning eller kollektive aftaler. Dokumentationen skal fremlægges i form af en attest eller lignende i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der har måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Er-hvervsstyrelsen. Kommunen gør opmærksom på, at der ved anmodningen om serviceattest skal bedes om, at der indhentes oplysninger fra Skifteretten, Politiet, ATP og Skat. Tilbudsgiver bør på forhånd være forberedt på, at der skal uploades samtykkeerklæringer fra medlemmerne af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og tilsynsråd til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med indhentning af serviceattesten.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Kommunen vil udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en eller flere af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. Det er en udelukkelsesgrund, hvis: • virksomheden, • medlemmerne af virksomhedens bestyrelse, direktion og tilsynsråd eller • andre personer, der måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i virksomhedens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd inden for de seneste 4 år ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg er straffet for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Dokumentationen skal fremlægges i form af en attest eller lignende i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der har måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Kommunen gør opmærksom på, at der ved anmodningen om serviceattest skal bedes om, at der indhentes oplysninger fra Skifteretten, Politiet, ATP og Skat. Tilbudsgiver bør på forhånd være forberedt på, at der skal uploades samtykkeerklæringer fra medlemmerne af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og tilsynsråd til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med indhentning af serviceattesten.
Svig Kommunen vil udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en eller flere af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. Der er en udelukkelsesgrund, hvis: • virksomheden, • medlemmerne af virksomhedens bestyrelse, direktion og tilsynsråd eller • andre personer, der måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i virksomhedens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd inden for de seneste 4 år ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg er straffet for EU-svig. Dokumentationen skal fremlægges i form af en attest eller lignende i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der har måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Er-hvervsstyrelsen. Kommunen gør opmærksom på, at der ved anmodningen om serviceattest skal bedes om, at der indhentes oplysninger fra Skifteretten, Politiet, ATP og Skat. Tilbudsgiver bør på forhånd være forberedt på, at der skal uploades samtykkeerklæringer fra medlemmerne af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og tilsynsråd til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med indhentning af serviceattesten.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Kommunen vil udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en eller flere af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. Det er en udelukkelsesgrund, hvis: • virksomheden, • medlemmerne af virksomhedens bestyrelse, direktion og tilsynsråd eller • andre personer, der måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i virksomhedens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd inden for de seneste 4 år ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg er straffet for overtrædelse af straffelovens § 262 a eller, for så vidt angår en dom fra et andet land angående børnearbejde og andre former for menneskehandel. Dokumentationen skal fremlægges i form af en attest eller lignende i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der har måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 4. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Kommunen gør opmærksom på, at der ved anmodningen om serviceattest skal bedes om, at der indhentes oplysninger fra Skifteretten, Politiet, ATP og Skat. Tilbudsgiver bør på forhånd være forberedt på, at der skal uploades samtykkeerklæringer fra medlemmerne af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og tilsynsråd til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med indhentning af serviceattesten.
Insolvens Kommunen vil udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en eller flere af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. I forhold til insolvens, er det en udelukkelsesgrund hvis virksomheden er erklæret konkurs eller under nogen form for insolvens- eller likvidationsbehandling eller tvangsakkord i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor virksomheden er etableret, og hvis virksomhedens aktiver administreres af en kurator eller af retten. Dokumentationen skal fremlægges i form af en attest eller lignende i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der har måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Er-hvervsstyrelsen. Kommunen gør opmærksom på, at der ved anmodningen om serviceattest skal bedes om, at der indhentes oplysninger fra Skifteretten, Politiet, ATP og Skat. Tilbudsgiver bør på forhånd være forberedt på, at der skal uploades samtykkeerklæringer fra medlemmerne af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og tilsynsråd til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med indhentning af serviceattesten.
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Kommunen vil udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en eller flere af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. I forhold til tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretslige område, er det en udelukkelsesgrund, hvis virksomheden inden for de senest 2 år har tilsidesat gældende forpligtelser inden for hverken det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning eller kollektive aftaler. Dokumentationen skal fremlægges i form af en attest eller lignende i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der har måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Er-hvervsstyrelsen. Kommunen gør opmærksom på, at der ved anmodningen om serviceattest skal bedes om, at der indhentes oplysninger fra Skifteretten, Politiet, ATP og Skat. Tilbudsgiver bør på forhånd være forberedt på, at der skal uploades samtykkeerklæringer fra medlemmerne af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og tilsynsråd til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med indhentning af serviceattesten.
Aktiver, der administreres af en kurator Kommunen vil udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en eller flere af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. I forhold til aktiver, der administreres af kurator, er det en udelukkelsesgrund, hvis virksomheden er erklæret konkurs eller under nogen form for insolvens- eller likvidationsbehandling eller tvangsakkord i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor virksomheden er etableret, og hvis virksomhedens aktiver administreres af en kurator eller af retten. Dokumentationen skal fremlægges i form af en attest eller lignende i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der har måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Er-hvervsstyrelsen. Kommunen gør opmærksom på, at der ved anmodningen om serviceattest skal bedes om, at der indhentes oplysninger fra Skifteretten, Politiet, ATP og Skat. Tilbudsgiver bør på forhånd være forberedt på, at der skal uploades samtykkeerklæringer fra medlemmerne af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og tilsynsråd til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med indhentning af serviceattesten.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Kommunen vil udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en eller flere af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. I forhold til urigtighed, er det en udelukkelsesgrund, hvis virksomheden uretmæssigt har forsøgt at påvirke Frederiksberg Kommunes beslutningsproces i denne udbudsprocedure, og at virksomheden herunder har afgivet groft urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger af betydning for kommunens bedømmelse af 1) virksomhedens egnethed til at varetage den udbudte kontrakt, 2) hvorvidt virksomheden bør udelukkes fra udbudsproceduren, eller 3) indholdet af det afgivne tilbud
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Kommunen vil udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en eller flere af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. I forhold til interessekonflikt, er det en udelukkelsesgrund, hvis virksomheden er bekendt med en eller flere personer hos Frederiksberg Kommune eller blandt kommunens rådgivere, som er involveret i gennemførelsen af denne udbudsprocedure, eller som kan påvirke resultatet heraf, der har en direkte eller indirekte finansiel, økonomisk eller anden personlig interesse i, at tildeling af kontrakt sker til virksomheden.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Kommunen vil udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en eller flere af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. I forhold til alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, er det en udelukkelsesgrund, hvis virksomheden inden for de senest 2 år har begået alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv, der kan så tvivl om virksomhedens integritet. Dokumentationen skal fremlægges i form af en attest eller lignende i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der har måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 4. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Er-hvervsstyrelsen. Kommunen gør opmærksom på, at der ved anmodningen om serviceattest skal bedes om, at der indhentes oplysninger fra Skifteretten, Politiet, ATP og Skat. Tilbudsgiver bør på forhånd være forberedt på, at der skal uploades samtykkeerklæringer fra medlemmerne af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og tilsynsråd til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med indhentning af serviceattesten.
Ophævelse eller en lignende sanktion Kommunen vil udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en eller flere af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. I forhold til ophævelse eller lignende sanktion, er det en udelukkelsesgrund, hvis virksomheden inden for de senest 2 år væsentligt har misligholdt en kontrakt med en offentlig myndighed eller et forsyningsselskab, hvilket har medført en ophævelse af kontrakten eller en lignende sanktion.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Kommunen vil udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en eller flere af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. I forhold til tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet, er det en udelukkelsesgrund, hvis virksomheden inden for de senest 2 år har tilsidesat gældende forpligtelser inden for hverken det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning eller kollektive aftaler. Dokumentationen skal fremlægges i form af en attest eller lignende i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der har måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Er-hvervsstyrelsen. Kommunen gør opmærksom på, at der ved anmodningen om serviceattest skal bedes om, at der indhentes oplysninger fra Skifteretten, Politiet, ATP og Skat. Tilbudsgiver bør på forhånd være forberedt på, at der skal uploades samtykkeerklæringer fra medlemmerne af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og tilsynsråd til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med indhentning af serviceattesten.
Betaling af socialsikringsbidrag Kommunen vil udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en eller flere af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. I forhold til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger er det en udelukkelsesgrund, hvis virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor virksomheden er etableret. Dokumentationen skal fremlægges i form af en attest eller lignende i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der har måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Er-hvervsstyrelsen. Kommunen gør opmærksom på, at der ved anmodningen om serviceattest skal bedes om, at der indhentes oplysninger fra Skifteretten, Politiet, ATP og Skat. Tilbudsgiver bør på forhånd være forberedt på, at der skal uploades samtykkeerklæringer fra medlemmerne af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og tilsynsråd til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med indhentning af serviceattesten.
Betaling af skatter og afgifter Kommunen vil udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en eller flere af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. I forhold til betaling af skatter og afgifter er det en udelukkelsesgrund, hvis virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor virksomheden er etableret. Dokumentationen skal fremlægges i form af en attest eller lignende i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der har måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Er-hvervsstyrelsen. Kommunen gør opmærksom på, at der ved anmodningen om serviceattest skal bedes om, at der indhentes oplysninger fra Skifteretten, Politiet, ATP og Skat. Tilbudsgiver bør på forhånd være forberedt på, at der skal uploades samtykkeerklæringer fra medlemmerne af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og tilsynsråd til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med indhentning af serviceattesten.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Kommunen vil udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en eller flere af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. Det er en udelukkelsesgrund, hvis: • virksomheden, • medlemmerne af virksomhedens bestyrelse, direktion og tilsynsråd eller • andre personer, der måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i virksomhedens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd inden for de seneste 4 år ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg er straffet for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet. Dokumentationen skal fremlægges i form af en attest eller lignende i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der har måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Kommunen gør opmærksom på, at der ved anmodningen om serviceattest skal bedes om, at der indhentes oplysninger fra Skifteretten, Politiet, ATP og Skat. Tilbudsgiver bør på forhånd være forberedt på, at der skal uploades samtykkeerklæringer fra medlemmerne af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og tilsynsråd til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med indhentning af serviceattesten.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Genudbud af rammeaftaler om hjemmepleje
Beskrivelse : Dette udbud vedrører to eller tre parallelle rammeaftaler om hjemmepleje (praktisk hjælp og personlig pleje) med en rehabiliterende tilgang i Frederiksberg Kommune. Opgaven omhandler SEL samt enkelte delegerede sundhedsydelser iht. SUL. Rammeaftalerne har en varighed på 6 år, med forventet opstart 1. november 2024 og løber frem til d. 31. oktober 2030. Der er mulighed for at kommunen kan forlænge kontrakten og rammeaftalerne i op til 36 måneder på uændrede vilkår. Den enkelte leverandørs andel af den samlede opgave – og hermed vederlag i aftaleperioden for de enkelte rammeaftaler vil afhænge af antallet af borgere, der visiteres til ydelserne, til hvilke ydelser de visiteres, borgers frie valg af leverandør samt af leverandørens tilbudte priser.
Intern identifikator : 2024/4
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85000000   Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Yderligere klassificering   ( cpv ): 98513310   Hjemmehjælp
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Nattedækning jf. udbudsbetingelser, kravspecifikation samt tilbudslisten bilag C2.
5.1.2.
Udførelsessted
By : Frederiksberg Kommune
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Ydelsen skal leveres i hele Frederiksberg Kommune.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 9   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 3
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Ordregiver har option på at forlænge kontrakten på uændrede vilkår i op til tre gange af 12 måneder.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 025 900 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 2 633 700 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Beskrivelse : Dette udbud er et genudbud. Ordregiver forventer at offentliggøre nyt udbudsmateriale i 2032 i forbindelse med kommende aftales udløb
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives : Endnu ikke kendt
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Yderligere oplysninger : Aftalens anslåede max-værdi er sammenfaldende med hver enkelt rammeaftales max-værdi. Det skyldes, at hele opgaven er genstand for borgerens frie valg, hvorfor en enkelt leverandør i teorien ville kunne blive tilvalgt af alle visiterede borgere.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : økonomiske minimumskrav
Beskrivelse : I tilbudsblanketten skal tilbudsgiver i relation til økonomisk og finansiel formåen, udfylde følgende nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår: • Nettoomsætning inden for hjemmepleje i kr. ekskl. moms, • Likviditetsgrad • Egenkapital i kr. Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver kan leve op til minimum 2 ud af 3 følgende betingelser: o tilbudsgiver har haft en gennemsnitlig årlig nettoomsætning inden for hjemmepleje på minimum 15 mio. kr. de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Tilbudsgivere, der har eksisteret i kortere tid, skal have en gennemsnitlig årlig omsætning tilsvarende ovennævnte i den periode, tilbudsgiver har eksisteret. o tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital de seneste 3 år afsluttede regnskabsår, eller for tilbudsgivere, der har eksisteret kortere tid, en positiv egenkapital i den periode, tilbudsgiver har eksisteret. o tilbudsgiver har haft en likviditetsgrad (helt tal) på mindst 90 % i gennemsnit i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Ingen forbehold i regnskabet
Beskrivelse : Det er et minimumskrav, at der i tilbudsgivers seneste disponible årsregnskab ikke er taget forbehold for fremtidig drift i en eventuel revisorpåtegning.
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : krav til ansøgers referencer
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal levere oplysninger i tilbudsblanketten: • En sammenlignelig aftale inden for hjemmepleje, tilbudsgiver har udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af en karakteristik af aftalen indeholdende beskrivelse af: o Start- og sluttidspunkt o Navn og kontaktperson hos kunden, som vil kunne bekræfte kontrakt- og aftalefor-holdets eksistens og nærmere indhold o Opgavens indhold, herunder beskrivelse af elementer, der gør referencen sammenlignelig. o Aftalens volumen (antal pladser) o Årlig omsætning på kontrakten/aftalen ekskl. moms Minimumkrav vedr. teknisk og faglig formåen: • Det er et minimumskrav, at ansøger har erfaring fra minimum 1 sammenlignelig rammeaftale
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Prisen evalueres efter den evalueringstekniske pris jf. udbudsbetingelserne og bilag C2
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Organisering af indsats
Beskrivelse : Tilbudsgiver bliver vurderet på deres beskrivelse af, hvordan opgaven vil blive fagligt organiseret
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Rekruttering, kompetenceudvikling og kvalitetsikring
Beskrivelse : Tilbudsgiver bliver vurderet på deres beskrivelse af en konkret strategi for rekruttering, kompetenceudvikling og kvalitetssikring.
Vægtning (procentdel, præcis) : 15

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Implementering
Beskrivelse : Tilbudsgiver vurderes på deres beskrivelse af, hvordan det sikres, at både aftalen og de enkelte borgerforløb implementeres effektivt.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bæredygtighed
Beskrivelse : Tilbudsgiver vurderes på deres beskrivelse af, hvordan tilbudsgiver vil sikre bæredygtig drift.
Vægtning (procentdel, præcis) : 5
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser : 15/03/2024   12:00:00 (UTC+1)
Frist for modtagelse af tilbud : 15/03/2024   12:00:00 (UTC+1)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måned
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale : ja
Yderligere oplysninger om fortrolighedsaftalen   : Dele af opgaverne, der varetages under denne kontrakt er omfattet af reglerne om tavshedspligt.
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 3
Begrundelse for rammeaftalens varighed : Begrundelsen for en løbetid over 4 år er, at opgavens kompleksitet og omfang samt hensyn til borgere, der modtager ydelsen, tilsiger en længere aftaleperiode.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Frederiksberg Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Frederiksberg Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Frederiksberg Kommune
Organisation, der behandler tilbud : Frederiksberg Kommune
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Frederiksberg Kommune
Registreringsnummer : ORG-11259979
Postadresse : Frederiksberg Rådhus    
By : Frederiksberg
Postnummer : 2000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Louise Sol Rasmussen
Telefon : 28982045
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 4e409224-129b-40d0-80de-4ba5534becb8   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 15/02/2024   11:47:32 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 15/02/2024   12:25:21 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 98808-2024
EUT-S-nummer : 34/2024
Offentliggørelsesdato : 16/02/2024

Send til en kollega

0.05