23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
15.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Midtjylland

Offentlig udbud af patient monitorering til Region Midtjylland (Genudbud)


Region Midtjylland

95928-2024 - Resultater
Danmark – Patientovervågningssystem – Offentlig udbud af patient monitorering til Region Midtjylland (Genudbud)
OJ S 33/2024 15/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Midtjylland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Offentlig udbud af patient monitorering til Region Midtjylland (Genudbud)
Beskrivelse : Offentlig udbud af patient monitorering til Region Midtjylland - genudbud
Identifikator for proceduren : a89c7324-68e6-4163-a755-d3877d295866
Intern identifikator : 1-23-4-72-15-23
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33195000   Patientovervågningssystem
Yderligere klassificering   ( cpv ): 32440000   Telemetri- og terminaludstyr, 32441000   Telemetriudstyr, 32441100   Telemetriovervågningssystem, 32441200   Telemetri- og styreudstyr, 33195100   Monitorer, 33195200   Central monitorstation, 38291000   Telemetriapparatur, 50400000   Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr og præcisionsudstyr, 50421000   Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 7 950 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Offentlig udbud af patient monitorering til Region Midtjylland (Genudbud)
Beskrivelse : Offentlig udbud af patient monitorering til Region Midtjylland - genudbud
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33195000   Patientovervågningssystem
Yderligere klassificering   ( cpv ): 32440000   Telemetri- og terminaludstyr, 32441000   Telemetriudstyr, 32441100   Telemetriovervågningssystem, 32441200   Telemetri- og styreudstyr, 33195100   Monitorer, 33195200   Central monitorstation, 38291000   Telemetriapparatur, 50400000   Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr og præcisionsudstyr, 50421000   Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Udbuddet omfatter desuden følgende optioner: • Udstyrsoptioner som anført i Tilbudslisten – Kontraktbilag 3 • Uddannelsesoptioner som anført i Kontraktbilag 2 og Udkast til kontrakt i øvrigt , • Serviceoptioner som anført i Kontraktbilag 2 og Udkast til kontrakt i øvrigt Ordregiver kan udnytte optionen på et hvilket som helst tidspunkt, herunder i forbindelse med evt. kontraktunderskrift eller i løbet af kontraktperioden på et hvilket som helst tidspunkt. For optionerne på udstyr til Silkeborg, Viborg samt Horsens gælder det dog, at Ordregiver kan udnytte optionen indtil 31.12.2026.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 120   Måned
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 7 950 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 40
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 51 363 156,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Simonsen & Weel A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Simonsen & Well tilbud
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 51 363 156,00   DKK
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 1-23-4-72-15-23
Dato for indgåelse af kontrakten : 12/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Philips Danmark A/S
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Midtjylland
Registreringsnummer : 29190925
Afdeling : Indkøb & Medicoteknik
Postadresse : Olof Palmes Allé 15    
By : Aarhus N
Postnummer : 8200
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mille Reggelsen
E-mail : milreg@rm.dk
Telefon : +45 40150462
Internetadresse : https://www.udbud.rm.dk
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Tolboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Simonsen & Weel A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 13093032
Postadresse : Vejleåvej 66    
By : Ishøj
Postnummer : 2635
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Christian Clausen
E-mail : ccl@sw.dk
Telefon : 21710083
Internetadresse : http://sw.dk
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Philips Danmark A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 43253018
By : Frederiksberg C
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Kirsten Fog
Telefon : 33293300
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 677a6be4-9e35-4d11-8f96-b353e3dffa16   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 14/02/2024   11:48:08 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 14/02/2024   11:52:43 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 95928-2024
EUT-S-nummer : 33/2024
Offentliggørelsesdato : 15/02/2024

Send til en kollega

0.047