23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
15.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Midtjylland

Rammeaftale om Knæimplantater


Region Midtjylland

95869-2024 - Resultater
Danmark – Ortopædiske implantater – Rammeaftale om Knæimplantater
OJ S 33/2024 15/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Midtjylland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Rammeaftale om Knæimplantater
Beskrivelse : Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af primære totalknæalloplastikker (cementerede og ucementerede) og revisionsknæalloplastikker, ucementerede unikompartmentale knæalloplastikker og cementerede unikompartmentale knæalloplastikker. Kravspecifikationen, jf. Kontraktbilag 2, indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte produkter.
Identifikator for proceduren : fc6fe8ef-8dba-45f8-a675-df0b6c2a350a
Intern identifikator : 1-23-4-101-3-23
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33183100   Ortopædiske implantater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33184100   Kirurgiske implantater
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 103 335 186,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 139 502 600,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Delkontrakt 1: PRIMÆR OG REVISIONS TOTALKNÆ Forventet værdi eksklusive moms dkk 75.440.604,00 Delkontrakt 2: CEMENTERET UNIKNÆ Forventet værdi eksklusive moms dkk 4.225.458,00 Forventet værdi eksklusive moms dkk Delkontrakt 3: UCEMENTERET UNIKNÆ 23.669.124,00 Nedenstående gælder for alle delontrakter Planlagt startdato: 15.02.2024 Planlagt slutdato: 14.02.2030 Underkriterier: Økonomi 35% Kvalitet 50% Miljø 15% Udbudsprojektet finansieres ikke med EU-fonde.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Rammeaftale om Knæimplantater
Beskrivelse : Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af primære totalknæalloplastikker (cementerede og ucementerede) og revisionsknæalloplastikker, ucementerede unikompartmentale knæalloplastikker og cementerede unikompartmentale knæalloplastikker. Kravspecifikationen, jf. Kontraktbilag 2, indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte produkter.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33183100   Ortopædiske implantater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33184100   Kirurgiske implantater
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 103 335 186,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 139 502 600,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Delkontrakt 1: PRIMÆR OG REVISIONS TOTALKNÆ Forventet værdi eksklusive moms dkk 75.440.604,00 Delkontrakt 2: CEMENTERET UNIKNÆ Forventet værdi eksklusive moms dkk 4.225.458,00 Forventet værdi eksklusive moms dkk Delkontrakt 3: UCEMENTERET UNIKNÆ 23.669.124,00 Nedenstående gælder for alle delontrakter Planlagt startdato: 15.02.2024 Planlagt slutdato: 14.02.2030 Underkriterier: Økonomi 35% Kvalitet 50% Miljø 15% Udbudsprojektet finansieres ikke med EU-fonde.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 35

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Miljø
Vægtning (procentdel, præcis) : 15
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Region Midtjylland
Organisation, der udfører betalingen : Region Midtjylland
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 103 335 186,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 139 502 600,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 103 335 186,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 139 502 600,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 103 335 186,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Johnson & Johnson MedTech, a division of JanssenCilag A/S, Johnson & Johnson MedTech, a division of JanssenCilag A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Johnson & Johnson tilbud
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 80 000 000,00   DKK
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere : 3
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Delkontrakt 1 - vinder 1 2 3, Delkontrakt 2 - vinder 1 2 3
Titel : Delkontrakt 1: primær og revisions totalknæ Delkontrakt 2 Cementeret uniknæ
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 16/11/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 01/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Vinder :
Officielt navn : Stryker Danmark
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Stryker tilbud
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 4 225 458,00   DKK
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere : 2
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Delkontrakt 1 - vinder 1 2 3
Titel : Delkontrakt 1: primær og revisions totalknæ
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 16/11/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 01/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Vinder :
Officielt navn : LIMA Denmark ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : LIMA tilbud
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 4 225 458,00   DKK
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere : 1
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Delkontrakt 2 - vinder 1 2 3
Titel : Delkontrakt 2 Cementeret uniknæ
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 16/11/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 01/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Vinder :
Officielt navn : Zimmer Biomet Denmark ApS, Zimmer Biomet Denmark ApS, Zimmer Biomet Denmark ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Zimmer Biomet tilbud
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 103 335 186,00   DKK
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere : 1
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Delkontrakt 1 - vinder 1 2 3, Delkontrakt 2 - vinder 1 2 3, Delkontrakt 3 - vinder 1
Titel : Delkontrakt 1: primær og revisions totalknæ Delkontrakt 2 Cementeret uniknæ Delkontrakt 3 Ucementeret uniknæ
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 16/11/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 01/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Midtjylland
Registreringsnummer : 29190925
Afdeling : Indkøb & Medicoteknik
Postadresse : Olof Palmes Allé 15    
By : Aarhus N
Postnummer : 8200
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Johanna Gretarsdottir
E-mail : johgre@rm.dk
Telefon : +45 24230242
Internetadresse : https://www.udbud.rm.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Tolboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Johnson & Johnson MedTech, a division of JanssenCilag A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 19248615
Postadresse : Bregnerødvej 133    
By : Birkerød
Postnummer : 3460
Land : Danmark
Telefon : 45948200
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Stryker Danmark
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 21327581
By : 1607
Postnummer : 1607
Land : Danmark
Telefon : 33936099
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : LIMA Denmark ApS
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 36958693
Postadresse : Lyngebækgaards Allé 2    
By : Nivå
Postnummer : 2990
Land : Danmark
Telefon : +4536958693
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Zimmer Biomet Denmark ApS
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 33051441
Postadresse : Herstedvang 12    
By : Albertslund
Postnummer : 2620
Land : Danmark
Telefon : +4570223050
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 719e62c6-1f51-4406-a185-bc3b9c733cb2   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 14/02/2024   12:08:51 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 14/02/2024   12:09:48 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 95869-2024
EUT-S-nummer : 33/2024
Offentliggørelsesdato : 15/02/2024

Send til en kollega

0.047