23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
15.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Aalborg kommune

Samarbejdsaftale vedr. drift af Hytteby


Aalborg kommune

95145-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – Sociale foranstaltninger – Samarbejdsaftale vedr. drift af Hytteby
OJ S 33/2024 15/02/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Aalborg kommune
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Samarbejdsaftale vedr. drift af Hytteby
Beskrivelse : Drift af nye alternative boliger for hjemløse i Aalborg Kommune. Aftale herom omfattes af udbudslovens §15 og falder dermed udenfor udbudslovens anvendelsesområde. 
Identifikator for proceduren : bcee8775-ae98-4dc8-96ce-af1364c07ea5
Intern identifikator : 200030
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85310000   Sociale foranstaltninger
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Samarbejdsaftale vedr. drift af Hytteby
Beskrivelse : Horisontal samarbejdsaftale vedr. drift af nye alternative boliger for hjemløse i Aalborg Kommune. Aftalen gennemfører et samarbejde mellem parterne med fælles målsætning om at sikre boliger med støtte til de mest udsatte hjemløse. Herunder pålægges begge parter forpligtelser, der bidrager til den fælles gennemførelse af ydelsen. Samarbejdet er underlagt hensyn, der vedrører forfølgelsen af formål af almen interesse, da der er ønske om at forbedre forholdene for hjemløse personer, herunder tilbyde et fællesskab, hvor beboerne kan bo og leve værdigt i hjemlige omgivelser. Samtidig indebærer samarbejdet ikke, at parterne opnår et overskud og har heller ikke på anden vis en forretningsmæssig karakter. Ingen af parterne i samarbejde vil være at betragte som markedsaktører på det åbne marked. Aftalen omfattes af udbudslovens §15 og falder dermed udenfor udbudslovens anvendelsesområde. 
Intern identifikator : 200030
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85310000   Sociale foranstaltninger
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85320000   Socialt arbejde
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Den nye Hytteby forventes at komme i drift primo 2025. Der indgås til at starte med en 3 årig samarbejdsaftale, hvorefter aftalen kan genforhandles. 
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I tilfælde hvor ordregiveren forud for kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud m.v. § 7, stk. 3 (loven kan hentes på www.retsinformation.dk).
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Aalborg kommune
Registreringsnummer : 29189420
Postadresse : Boulevarden 13    
By : Aalborg
Postnummer : 9000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Louise Vive Andersen
E-mail : lva@aalborg.dk
Telefon : +45 99313131
Internetadresse : https://www.aalborg.dk
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Kirkens Korshær, Aalborg
Registreringsnummer : 82883711
Postadresse : Søndergade 14    
By : Aalborg
Postnummer : 9000
Land : Danmark
Telefon : +45 98129454
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Internetadresse : http://www.klfu.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 3ded041f-5ecd-47ec-873d-0da0ba63b373   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 14/02/2024   12:00:00 (UTC+1)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 95145-2024
EUT-S-nummer : 33/2024
Offentliggørelsesdato : 15/02/2024

Send til en kollega

0.047