23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
08.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Hovedstaden

Rammeaftale vedr. Vand- og forbehandlingsanlæg, dialysesøjler & rørsløjfer samt tekniske installationer (Del 1) koncentratblandesystem rør & forbrugsvare samt tekniske installationer (del 2)


Region Hovedstaden

82689-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Apparatur til nyredialyse – Rammeaftale vedr. Vand- og forbehandlingsanlæg, dialysesøjler & rørsløjfer samt tekniske installationer (Del 1) koncentratblandesystem rør & forbrugsvare samt tekniske installationer (del 2)
OJ S 28/2024 08/02/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Hovedstaden
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Rammeaftale vedr. Vand- og forbehandlingsanlæg, dialysesøjler & rørsløjfer samt tekniske installationer (Del 1) koncentratblandesystem rør & forbrugsvare samt tekniske installationer (del 2)
Beskrivelse : Levering, montering og idriftsættelse af vand- og forbehandlingsanlæg, dialysesøjler & rørsløjfer samt tekniske installationer (Del 1) & fuldautomatiske koncentratblandesystem/distributionsanlæg, rør & forbrugsvare samt tekniske installationer (del 2)
Identifikator for proceduren : 9de480af-60d3-49cf-8d52-fe6544b3e881
Intern identifikator : 23042896
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33181000   Apparatur til nyredialyse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33181510   Nyredialysevæske, 33181520   Forbrugsvarer til dialyse, 50324100   Vedligeholdelse af systemer, 85111900   Tjenester i forbindelse med sygehusdialyse
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Favrholm Allé 100    
By : Hillerød
Postnummer : 3400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Nyt Hospital Nordsjælland forventer installation 2024
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Borgmester Ib Juuls Vej 1,    
By : Herlev
Postnummer : 2730
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Herlev forventes flyttet 2024-2025 Afdeling for Nyresygdomme
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Nielsine Nielsens Vej 7    
By : Købehavn NV
Postnummer : 2400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Bispebjerg hospital forventes flyttet 2026
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Inge Lehmanns Vej 5 og 7    
By : København Ø
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Rigshospitalet 8601 (stor afsnit) & 2133 (lille afsnit) forventes udskiftet 2028 Afdeling 2133, Opgang 2, 13. sal Installationsadresse: Inge Lehmanns Vej 5 og 7, 2100 København Ø Afdeling 8601, Opgang 6, kælderetage Installationsadresse: Esther Møllers Vej, 2400 København Ø
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Nordre Hospitalsvej 13    
By : Hvidovre
Postnummer : 2650
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Hvidovre forventes udskiftet 2027
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 137 520 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 137 520 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.5.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud : 2
Betingelser for kontrakten :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver : 2
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
Konkurs Konkurs, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
Korruption Bestikkelse, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 2.
Tvangsakkord uden for konkurs Tvangsakkord, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
Deltagelse i en kriminel organisation Deltagelse i kriminel organisation, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1.
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Aftaler med andre aktører med henblik på at fordreje konkurrencen, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3. Konkurrencefordrejning som omhandlet i § 39, jf. udbudslovens § 136, nr. 2.
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Tilsidesættelse af pligter på miljølovgivningsområdet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 5.
Svig Svig, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 3.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Børnearbejde og andre former for menneskehandel, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 6.
Insolvens Insolvens, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Tilsidesættelse af pligter på det arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.
Aktiver, der administreres af en kurator Aktiver, der administreres af kurator, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Mistanke om urigtighed, tilbageholdte oplysninger, som ikke er i stand til at fremskaffe de krævede dokumenter og indhente fortrolige oplysninger under denne procedure, jf. udbudslovens § 136, nr. 3.
Rent nationale udelukkelsesgrunde Skattely, jf. udbudslovens § 134 a.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Interessekonflikter som følge af deltagelse i udbudsproceduren, jf. udbudslovens § 136, nr. 1.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Direkte eller indirekte involvering i forberedelse af denne udbudsprocedure, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udførelse af hvervet, jf. udbudslovens § 136, nr. 4.
Ophævelse eller en lignende sanktion Ophævelse eller lignende sanktion, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.
Betaling af socialsikringsbidrag Betaling af bidrag til sociale sikringsordninger over DDK 100.000, jf. udbudslovens § 135, stk. 3. Betaling af bidrag til sociale sikringsordninger under DDK 100.000, jf. udbudslovens § § 137, stk. 1, nr. 6.
Erhvervsvirksomheden er indstillet Erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
Betaling af skatter og afgifter Betaling af skatter og afgifter over DDK 100.000, jf. udbudslovens § 135 stk. 3. Betaling af skatter og afgifter under DDK 100.000, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Del 1 vedr. vand- og forbehandlingsanlæg, dialysesøjler & rørsløjfer samt tekniske installationer
Beskrivelse : Delaftale 1 vedr. Levering, montering og idriftsættelse af vand- og forbehandlingsanlæg, dialysesøjler & rørsløjfer samt tekniske installationer
Intern identifikator : 23042896_E02
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33181000   Apparatur til nyredialyse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33181510   Nyredialysevæske, 33181520   Forbrugsvarer til dialyse, 50324100   Vedligeholdelse af systemer, 85111900   Tjenester i forbindelse med sygehusdialyse
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Der er i kontrakten vilkår om: Serviceoption Reservedelsoptioner Uddannelsesoptioner
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Favrholm Allé 100    
By : Hillerød
Postnummer : 3400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Nyt Hospital Nordsjælland forventer installation 2024
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Borgmester Ib Juuls Vej 1,    
By : Herlev
Postnummer : 2730
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Herlev forventes flyttet 2024-2025
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Nielsine Nielsens Vej 7    
By : København NV
Postnummer : 2400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Bispebjerg hospital forventes flyttet 2026
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Esther Møllers Vej 5 & 7, 2400 København Ø    
By : København Ø
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Afdeling 2133, Opgang 2, 13. sal Installationsadresse: Inge Lehmanns Vej 5 og 7, 2100 København Ø Afdeling 8601, Opgang 6, kælderetage Installationsadresse: Esther Møllers Vej, 2400 København Ø
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Nordre Hospitalsvej 13    
By : Hvidovre
Postnummer : 2650
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Hvidovre forventes udskiftet 2027
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 55 600 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 66 720 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Andet
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Beskrivelse af den finansielle garanti : Sikkerhedsstillelse
Frist for modtagelse af tilbud : 18/03/2024   14:00:00 (UTC+1)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måned
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 18/03/2024   14:00:00 (UTC+1)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Der er i kontrakten vilkår om følgende: - Serviceoption - Reservedelsoptioner -Uddannelsesoptioner -Uddannelsesoptioner
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Finansiel ordning : Der er i kontrakten vilkår om sikkerhedsstillelse
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Region Hovedstaden
Organisation, der behandler tilbud : Region Hovedstaden
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Del 2 vedr. fuldautomatiske koncentratblandesystem/distributionsanlæg
Beskrivelse : Delaftale 2 vedr. Levering, montering og idriftsættelse af fuldautomatiske koncentratblandesystem/distributionsanlæg, rør & forbrugsvare samt tekniske installationer
Intern identifikator : 23042896_E02
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33181000   Apparatur til nyredialyse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33181510   Nyredialysevæske, 33181520   Forbrugsvarer til dialyse, 50324100   Vedligeholdelse af systemer, 85111900   Tjenester i forbindelse med sygehusdialyse
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Der er i kontrakten vilkår om: -Serviceoption -Forbrugsvareoption -Reservedelsoptioner -Uddannelsesoptioner
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Favrholm Allé 100    
By : Hillerød
Postnummer : 3400
Yderligere oplysninger : Nyt Hospital Nordsjælland forventer installation 2024
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Borgmester Ib Juuls Vej 1,    
By : Herlev
Postnummer : 2730
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Yderligere oplysninger : Herlev forventes flyttet 2024-2025
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Nielsine Nielsens Vej 7    
By : København NV
Postnummer : 2400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Bispebjerg hospital forventes flyttet 2026
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Inge Lehmanns Vej 5 & 7    
By : København Ø
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Afdeling 2133, Opgang 2, 13. sal Installationsadresse: Inge Lehmanns Vej 5 og 7, 2100 København Ø Afdeling 8601, Opgang 6, kælderetage Installationsadresse: Esther Møllers Vej, 2400 København Ø
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Nordre Hospitalsvej 13    
By : Hvidovre
Postnummer : 2650
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Hvidovre forventes udskiftet 2027
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 59 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 70 800 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Andet
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Beskrivelse af den finansielle garanti : Sikkerhedsstillelse
Frist for modtagelse af tilbud : 18/03/2024   14:00:00 (UTC+1)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måned
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 18/03/2024   14:00:00 (UTC+1)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Der er i kontrakten vilkår om følgende: - Serviceoption - Forbrugsvareoption - Reservedelsoptioner -Uddannelsesoptioner
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Finansiel ordning : Der er i kontrakten vilkår om sikkerhedsstillelse
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Region Hovedstaden
Organisation, der behandler tilbud : Region Hovedstaden
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Hovedstaden
Registreringsnummer : 29190623
Postadresse : Kongens Vænge 2    
By : Hillerød
Postnummer : 3400
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mads Andersen
Telefon : +45 21372411
Internetadresse : https://www.regionh.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Registreringsnummer : 29190623
By : Hillerød
Land : Danmark
Telefon : +45 21 37 24 11
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : fecbbdf8-171c-4b95-8b23-d361193945ce   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 06/02/2024   15:58:40 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 06/02/2024   17:01:18 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 82689-2024
EUT-S-nummer : 28/2024
Offentliggørelsesdato : 08/02/2024

Send til en kollega

0.093