23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
07.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Hovedstaden

Indkøb af Diasoft Connect+ til Region Hovedstaden


Region Hovedstaden

80156-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – Programpakke til medicinsk brug – Indkøb af Diasoft Connect+ til Region Hovedstaden
OJ S 27/2024 07/02/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Hovedstaden
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed, der styres af en regional myndighed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Indkøb af Diasoft Connect+ til Region Hovedstaden
Beskrivelse : Levering, installation, implementering og idriftsættelse af dialysesoftware Diassoft Connect+ til Region Hovedstaden.
Identifikator for proceduren : 4a0a502a-ba31-4e49-9743-14ead7694a44
Intern identifikator : 24008830
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 48180000   Programpakke til medicinsk brug
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr, 33181100   Hæmodialyseudstyr, 48210000   Programpakke til netværk
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Indkøb af Diasoft Connect+ til Region Hovedstaden
Beskrivelse : Levering, installation, implementering og idriftsættelse af dialysesoftware Diassoft Connect+ til Region Hovedstaden.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 48180000   Programpakke til medicinsk brug
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr, 33181100   Hæmodialyseudstyr, 48210000   Programpakke til netværk
Mængde : 1  
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : - Option på årlig licensbetaling i op til 12 år, svarende til den forventede levetid på Ordregivers dialyseapparatur.
5.1.2.
Udførelsessted
Yderligere oplysninger : Levering, installation, implementering og idriftsættelse af software på Region Hovedstadens matrikler.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 120   Måned
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Præcise oplysninger om klagefrist(er): Ordregiver agter at indgå aftalen 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort. Nærværende bekendtgørelse følges op af bekendtgørelse om indgået kontrakt. Klage herover skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelse om indgået kontrakt er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Hovedstaden
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Region Hovedstaden
Organisation, der udfører betalingen : Region Hovedstaden
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 6 915 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : Diasoft Connect+ er den eneste kendte integrationsplatform på markedet, som muliggør udveksling af data mellem Ordregivers patientjournalsystem, Sundhedsplatformen (SP), og hæmodialyseudstyr i en tovejskommunikation. Diasoft Connect+ muliggør således, at der både kan sendes fra data dialyseapparaturet til SP, og at der kan sendes data fra SP til dialyseapparaturet. Integrationsplatformen er kompatibel med alt relevant dialyseudstyr på markedet og vil kunne fungere uafhængigt af Ordregivers nuværende og fremtidige hæmodialyseapparatur. Selve integrationen kan ske uden brugerinteraktion i integrationsplatformen (på nær fejlbelagte ordinationer, som skal håndteres af brugeren), og data overføres kontinueret fra apparatur til SP, dvs. både før dialysebehandlingen, løbende under dialysebehandlingen og efter dialysebehandlingen. Integrationsplatformen er MDR godkendt i henhold til klasse IIb for medicoteknisk udstyr, og er aktuelt i drift på flere hospitaler rundtomkring i verden, herunder i Nordamerika og i EU. Integrationsplatformen har kapacitet til mindst 300 dialyseapparater (Ordregivers forventede apparaturbehov er ca. 230 apparater). Region Hovedstaden har ikke kendskab til, at denne samlede funktionalitet og kapacitet tilbydes af andre produkter på markedet end Diasoft Connect+.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Diasoft
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 24008830
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 6 915 000,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 24008830
Titel : Levering, installation, implementering og idriftsættelse af Diasoft Connect+
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Hovedstaden
Registreringsnummer : 29190623
Postadresse : Kongens Vænge 2    
By : Hillerød
Postnummer : 3400
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Kasper Færgemann
Telefon : +45 20573433
Internetadresse : https://www.regionh.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
By : xxx
Land : Danmark
E-mail : xxx@xxx.xx
Telefon : 12345678
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Diasoft
Registreringsnummer : 31026589
Postadresse : Klepelhoek 11    
By : Leusden
Postnummer : 3833 GZ
Land : Nederlandene
E-mail : info@diasoft.nl
Telefon : +31334944460
Internetadresse : https://diasoft.nl/
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 548e83a9-a82d-4c36-a290-7d3efb31222c   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 06/02/2024   12:49:02 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 06/02/2024   12:52:00 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 80156-2024
EUT-S-nummer : 27/2024
Offentliggørelsesdato : 07/02/2024

Send til en kollega

0.08