23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
05.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Midtjylland

Levering, installation og idriftsættelse af 20 styks åbne kuvøser til AUH samt forebyggende vedligehold på udstyret


Region Midtjylland

75210-2024 - Resultater
Danmark – Kuvøser – Levering, installation og idriftsættelse af 20 styks åbne kuvøser til AUH samt forebyggende vedligehold på udstyret
OJ S 25/2024 05/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Midtjylland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Levering, installation og idriftsættelse af 20 styks åbne kuvøser til AUH samt forebyggende vedligehold på udstyret
Beskrivelse : Region Midtjylland har indkøbt 20 styks åbne kuvøser, samt forebyggende vedligehold i 3 år, til Nyfødt Intensiv Afsnit 3, Aarhus Universitetshospital (AUH). Nyfødt Intensiv Afsnit 3 behandler ekstremt for tidlig fødte ned til gestationsalder (GA) 24 uger samt intensivt syge nyfødte. Begge kategorier er ekstremt sårbare, og har ofte lange indlæggelser i afsnittet. Afdelingen er nidcap center og har derfor særlig fokus på barnet og familiens nærmiljø gennem hele indlæggelsen med henblik på at give barn og forældre optimale forhold for tilknytning og udvikling. Patientkategorien til de åbne kuvøser strækker sig fra børn født fra GA 30 uger til mature børn med behov for respirator- og kølebehandling, hvor tilgængeligheden til barnet er vigtig, for både forældre og personale. Da børn med GA 30 uger lægges i åbne kuvøser, er det vigtigt, at varmetilførslen er optimal, så de kan gro og trække vejret uden at bruge energi på at holde varmen.
Identifikator for proceduren : 29a33372-ad79-4d6d-98cc-02a72c84e813
Tidligere bekendtgørelse : ddc672ea-f2ed-4ccc-8d30-8704e296a0b1-01
Intern identifikator : 1-23-4-72-50-23
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33152000   Kuvøser
Yderligere klassificering   ( cpv ): 50421000   Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Palle Juul-Jensens Boulevard    
By : Aarhus N
Postnummer : 8200
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 909 940,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Levering, installation og idriftsættelse af 20 styks åbne kuvøser til AUH samt forebyggende vedligehold på udstyret
Beskrivelse : Region Midtjylland har indkøbt 20 styks åbne kuvøser, samt forebyggende vedligehold i 3 år, til Nyfødt Intensiv Afsnit 3, Aarhus Universitetshospital (AUH). Nyfødt Intensiv Afsnit 3 behandler ekstremt for tidlig fødte ned til gestationsalder (GA) 24 uger samt intensivt syge nyfødte. Begge kategorier er ekstremt sårbare, og har ofte lange indlæggelser i afsnittet. Afdelingen er nidcap center og har derfor særlig fokus på barnet og familiens nærmiljø gennem hele indlæggelsen med henblik på at give barn og forældre optimale forhold for tilknytning og udvikling. Patientkategorien til de åbne kuvøser strækker sig fra børn født fra GA 30 uger til mature børn med behov for respirator- og kølebehandling, hvor tilgængeligheden til barnet er vigtig, for både forældre og personale. Da børn med GA 30 uger lægges i åbne kuvøser, er det vigtigt, at varmetilførslen er optimal, så de kan gro og trække vejret uden at bruge energi på at holde varmen.
Intern identifikator : 1-23-4-72-50-23
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33152000   Kuvøser
Yderligere klassificering   ( cpv ): 50421000   Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr
Mængde : 20  
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Palle Juul-Jensens Boulevard    
By : Aarhus N
Postnummer : 8200
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 3   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 909 940,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud mv. (loven kan findes på retsinformation.dk) § 7, stk. 3. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på https://www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/klager-over-udbud/
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 2 909 940,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : Region Midt har indkøbt 20 styks åbne kuvøser, samt forebyggende vedligehold i 3 år, til Nyfødt Intensiv Afsnit 3, Aarhus Universitetshospital (AUH). Nyfødt Intensiv Afsnit 3 behandler ekstremt for tidlig fødte ned til gestationsalder (GA) 24 uger samt intensivt syge nyfødte. Begge kategorier er ekstremt sårbare, og har ofte lange indlæggelser i afsnittet. Afdelingen er nidcap center og har derfor særlig fokus på barnet og familiens nærmiljø gennem hele indlæggelsen med henblik på at give barn og forældre optimale forhold for tilknytning og udvikling. Patientkategorien til de åbne kuvøser strækker sig fra børn født fra GA 30 uger til mature børn med behov for respirator- og kølebehandling, hvor tilgængeligheden til barnet er vigtig, for både forældre og personale. Da børn med GA 30 uger lægges i åbne kuvøser, er det vigtigt, at varmetilførslen er optimal, så de kan gro og trække vejret uden at bruge energi på at holde varmen. Derfor er der bl.a. behov for følgende funktioner ved kuvøsen, når de skal anvendes til patientgruppen på Nyfødt Intensiv Afsnit 3, AUH: 1. Integreret over- og undervarme, så barnet kan holdes varmt, og så det er muligt at slukke for overvarmen ud fra barnets behandlingsbehov. 2. Autostyring af kuvøsens over- og undervarme ud fra barnets hudtemperatur. 3. Integreret vægt, så barnet ikke skal tages væk fra kuvøsens temperaturkontrollerede miljø under vejning. Da det kun er Drägers, Babyroo, der kan leve op til disse krav, har Ordregiver tildelt kontrakten til Dräger, da anskaffelsen er omfattet af reglerne om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2, idet kontrakten af tekniske grunde kun kan opfyldes af én bestemt økonomisk aktør.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Dräger Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Tilbud fra Dräger Danmark A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 1-23-4-72-50-23
Dato for indgåelse af kontrakten : 25/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : false
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Midtjylland
Registreringsnummer : 29190925
Afdeling : Indkøb & Medicoteknik
Postadresse : Olof Palmes Allé 15    
By : Aarhus N
Postnummer : 8200
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Ditte Marie Coops
Telefon : +45 30635084
Internetadresse : https://www.udbud.rm.dk
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Dräger Danmark A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 56523014
Postadresse : Lyskær 9    
By : Herlev
Postnummer : 2730
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : +4544500000
Internetadresse : https://www.draeger.com/da_dk
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : 41715000
Internetadresse : https://kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : e8dc8793-f506-4e84-86d2-f670237591ca   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 02/02/2024   08:25:45 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 02/02/2024   08:25:55 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 75210-2024
EUT-S-nummer : 25/2024
Offentliggørelsesdato : 05/02/2024

Send til en kollega

0.078