23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
02.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Lejre Kommune

Udbud af bioposer


Lejre Kommune

72053-2024 - Resultater
Danmark – Opsamlingsbeholdere og -poser, drainageudstyr og sæt – Udbud af bioposer
OJ S 24/2024 02/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Lejre Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Roskilde Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af bioposer
Beskrivelse : Dette udbud vedrører indkøb af bionedbrydelige poser (biopose) af andet materiale end papir til Lejre Kommune og Roskilde Kommune. Bioposerne skal bruges til indsamling af madaffald fra private husstande og kommunale institutioner i de to kommuner. Bioposerne skal være komposterbare med minimum 55% biobaseret materiale. Der er tale om to modeller af poser til indendørs opsamling af frasorteret madaffald: 1) Bioposer til private husstande, samlet ca. 18.260.000 stk. pr. år, 2) Store bioposer til større, private husstande og køkkener, f.eks. i kommunale institutioner, samlet ca. 25.000 stk. pr. år. Efter tildeling vil de to kommuner indgå individuelle rammeaftaler. Rammeaftalen med Lejre Kommune starter den 1. maj 2024 og rammeaftalen med Roskilde Kommune starter den 1. februar 2024. Begge rammeaftaler løber indtil den 31. januar 2026. Der er en option på forlængelse af rammeaftalen på uændrede vilkår 2 gange op til 12 måneder. Den anslående værdi af de to rammeaftaler inkl. optioner er samlet 25.500.000 kr. (ekskl. moms) fordelt på 5.500.000 kr. for Lejre Kommune og 20.000.000 kr. for Roskilde Kommune. Den maksimale værdi af de to rammeaftaler inkl. optioner er samlet 32.900.000 kr. (ekskl. moms) fordelt på 7.000.000 kr. for Lejre Kommune og 25.900.000 kr. for Roskilde Kommune.
Identifikator for proceduren : 528935b1-e49a-457e-ab8d-87d0125af564
Tidligere bekendtgørelse : ce2f6348-bfad-473d-8d82-257132dd9d31-01
Intern identifikator : 1100052381
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33141600   Opsamlingsbeholdere og -poser, drainageudstyr og sæt
Yderligere klassificering   ( cpv ): 18900000   Bagageartikler, sadelmagervarer, sække, poser m.v., 18930000   Tasker, sække, poser
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Englerupvej 2    
By : Kirke Såby
Postnummer : 4060
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Teglværksvej 27B    
By : Roskilde
Postnummer : 4000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 25 500 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 32 900 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Tilbudsgiver skal udfylde det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), som Ordregiver har lagt op på www.eu-supply.com. Herved skal Tilbudsgiver erklære, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. udbudslovens § 134 a. ESPD’et er en egenerklæring, som fungerer som foreløbig dokumentation for, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde og kan opfylde krav til egnethed.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af bioposer
Beskrivelse : Dette udbud vedrører indkøb af bionedbrydelige poser (biopose) af andet materiale end papir til Lejre Kommune og Roskilde Kommune. Bioposerne skal bruges til indsamling af madaffald fra private husstande og kommunale institutioner i de to kommuner. Bioposerne skal være komposterbare med minimum 55% biobaseret materiale. Der er tale om to modeller af poser til indendørs opsamling af frasorteret madaffald: 1) Bioposer til private husstande, samlet ca. 18.260.000 stk. pr. år, 2) Store bioposer til større, private husstande og køkkener, f.eks. i kommunale institutioner, samlet ca. 25.000 stk. pr. år. Efter tildeling vil de to kommuner indgå individuelle rammeaftaler. Rammeaftalen med Lejre Kommune starter den 1. maj 2024 og rammeaftalen med Roskilde Kommune starter den 1. februar 2024. Begge rammeaftaler løber indtil den 31. januar 2026. Der er en option på forlængelse af rammeaftalen på uændrede vilkår 2 gange op til 12 måneder. Den anslående værdi af de to rammeaftaler inkl. optioner er samlet 25.500.000 kr. (ekskl. moms) fordelt på 5.500.000 kr. for Lejre Kommune og 20.000.000 kr. for Roskilde Kommune. Den maksimale værdi af de to rammeaftaler inkl. optioner er samlet 32.900.000 kr. (ekskl. moms) fordelt på 7.000.000 kr. for Lejre Kommune og 25.900.000 kr. for Roskilde Kommune.
Intern identifikator : 1100052381
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33141600   Opsamlingsbeholdere og -poser, drainageudstyr og sæt
Yderligere klassificering   ( cpv ): 18900000   Bagageartikler, sadelmagervarer, sække, poser m.v., 18930000   Tasker, sække, poser
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Englerupvej 2    
By : Kirke Såby
Postnummer : 4060
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Teglværksvej 27B    
By : Roskilde
Postnummer : 4000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/02/2024
Varigheds slutdato : 31/01/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Der er en option på forlængelse af rammeaftalen på uændrede vilkår 2 gange op til 12 måneder.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 25 500 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 32 900 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Tilbudsgiver skal udfylde det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), som Ordregiver har lagt op på www.eu-supply.com. Herved skal Tilbudsgiver erklære, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. udbudslovens § 134 a. ESPD’et er en egenerklæring, som fungerer som foreløbig dokumentation for, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde og kan opfylde krav til egnethed.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Pris vægter 40% se afsnit 5.14.1 i udbudsbetingelser.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Miljø
Beskrivelse : Miljø vægter 40% se afsnit 5.14.2 i udbudsbetingelser.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Forsyningssikkerhed
Beskrivelse : Forsyningssikkerhed vægter 20% se afsnit 5.14.3 i udbudsbetingelser.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I Lejre Kommune er kontrakten underskrevet den 18. januar 2024 og i Roskilde Kommune er kontrakten underskrevet den 31. januar 2024.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Lejre Kommune Roskilde Kommune
Organisation, der udfører betalingen : Lejre Kommune Roskilde Kommune
Organisation, der undertegner kontrakten : Lejre Kommune Roskilde Kommune
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 28 580 750,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 32 900 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 25 500 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : BioBag Zenzo A/S, BioBag Zenzo A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Tilbud på 1100052381 udbud af bioposer fra BioBag Zenzo A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : REH2022N01354-RAM-RP-00005, REH2022N01354-RAM-RP-00006
Titel : Indkøb af bioposer - Rammeaftale Indkøb af bioposer - Rammeaftale
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 08/12/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 18/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : false
Organisation, der undertegner kontrakten : Lejre Kommune Roskilde Kommune
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Compackable ApS
Tilbud :
Officielt navn : Dansk Poly Fabrik A/S
Tilbud :
Officielt navn : Scan Lux Flexible A/S
Tilbud :
Officielt navn : Nord Service
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 28 580 750,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 38 519 600,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Lejre Kommune
Registreringsnummer : 29 18 85 48
Postadresse : Møllebjergvej 4    
By : Hvalsø
Postnummer : 4330
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Dorte Hvid-Jacobsen
E-mail : dhj@ramboll.dk
Telefon : +45 51611354
Internetadresse : https://www.lejre.dk
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Roskilde Kommune
Registreringsnummer : 29189404
Postadresse : Rådhusbuen 1    
By : Roskilde
Postnummer : 4000
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Dorte Lykke Hvid-Jacobsen
E-mail : dhj@ramboll.dk
Telefon : +45 51611354
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : BioBag Zenzo A/S
Registreringsnummer : 26899931
Postadresse : Frydenborgvej 27 D    
By : Hillerød
Postnummer : 3400
Land : Danmark
Telefon : +45 28191176
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Dansk Poly Fabrik A/S
Registreringsnummer : 89473616
Postadresse : Salbjergvej 42    
By : Havdrup
Postnummer : 4622
Land : Danmark
Telefon : +45 53705079
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Compackable ApS
Registreringsnummer : DK44100975
Postadresse : Krokusvej 8    
By : Stenløse
Postnummer : 3660
Land : Danmark
Telefon : +45 42174172
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Nord Service
Registreringsnummer : Ukendt
By : Greve
Land : Danmark
Telefon : +45 71422835
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Scan Lux Flexible A/S
Registreringsnummer : 26563348
Postadresse : Hedeager 1    
By : Aarhus N
Postnummer : 8200
Land : Danmark
E-mail : rb@scanlux.dk
Telefon : +45 22767270
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0009
Officielt navn : Naturabiomat As
Registreringsnummer : NO912868877MVA
Postadresse : Vakåsveien 9    
By : Hvalstad
Postnummer : 1395
Land : Norge
Telefon : +47 66817725
Denne organisations roller
Underleverandør
8.1.
ORG-0010
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 255902d3-4b3a-4307-a2f4-6ad36f9e0ae2   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 01/02/2024   13:57:11 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 01/02/2024   14:00:18 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 72053-2024
EUT-S-nummer : 24/2024
Offentliggørelsesdato : 02/02/2024

Send til en kollega

0.047