23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
01.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Syddanmark

Løsning til robot assisteret kirurgisk isættelse af knæ- og hofte-alloplastikker


Region Syddanmark

66379-2024 - Resultater
Danmark – Medicinsk udstyr – Løsning til robot assisteret kirurgisk isættelse af knæ- og hofte-alloplastikker
OJ S 23/2024 01/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Syddanmark
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed, der styres af en regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Løsning til robot assisteret kirurgisk isættelse af knæ- og hofte-alloplastikker
Beskrivelse : Anskaffelse af Mako platform med procedureplanlægning og 2 robotenheder til robotassisteret kirurgisk isættelse af knæalloplastikker (total & partiel artroplastik) og hoftealloplastikker (total artroplastik) inklusiv nødvendige instrumentsæt, supporttjenester, implantater og øvrige forbrugsartikler. Kapaciteten af Mako platformen med 2 robotenheder vil være op til 1.400 knæ- og hofte-alloplastikker pr. år.
Identifikator for proceduren : 11419a7f-cb0f-4315-8c97-66437a781cfd
Intern identifikator : 1
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
Hovedpunkterne i proceduren : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse da kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende varer med tilhørende tjenesteydelser begrundet i manglende konkurrence af tekniske årsager
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33160000   Operationsteknik, 33162200   Instrumenter til operationsstuer, 33183100   Ortopædiske implantater, 33184100   Kirurgiske implantater, 50400000   Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr og præcisionsudstyr, 51420000   Installation af kirurgisk udstyr, 79632000   Uddannelse af personale
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 110 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Løsning til robot assisteret kirurgisk isættelse af knæ- og hofte-alloplastikker
Beskrivelse : Anskaffelse af Mako platform med procedureplanlægning og 2 robotenheder til robotassisteret kirurgisk isættelse af knæalloplastikker (total & partiel artroplastik) og hoftealloplastikker (total artroplastik) inklusiv nødvendige instrumentsæt, supporttjenester, implantater og øvrige forbrugsartikler. Kapaciteten af Mako platformen med 2 robotenheder vil være op til 1.400 knæ- og hofte-alloplastikker pr. år.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33160000   Operationsteknik, 33162200   Instrumenter til operationsstuer, 33183100   Ortopædiske implantater, 33184100   Kirurgiske implantater, 50400000   Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr og præcisionsudstyr, 51420000   Installation af kirurgisk udstyr, 79632000   Uddannelse af personale
5.1.2.
Udførelsessted
Yderligere oplysninger : Vejle Sygehus
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 84   Måned
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 110 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Medicinsk funktion
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service og leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Omkostninger
Navn : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort), og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e-mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen : Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 110 000 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : Ordregiver har indgået kontakt med Stryker Danmark om levering af Mako SmartRobotics med 2 robotenheder inklusiv supporttjenester, implantater og øvrige forbrugsartikler til Vejle Sygehus, da Stryker Danmark er den eneste leverandør som pt. har CE-mærkede løsninger til robotassisteret kirurgisk isættelse af såvel totale knæalloplastikker, partielle knæalloplastikker og totale hoftealloplastikker. Anvendelsen af samme tekniske platform til robot assisteret kirurgisk indsættelse af totale knæalloplastikker, partielle knæalloplastikker og totale hoftealloplastikker er essentiel, da det sikrer Vejle Sygehus den største fleksibilitet og de bedste muligheder for at give flest mulige knæ- og hoftepatienter på Vejle Sygehus forbedrede patientoutcome i form af lavere revisionsrater og bedre patientrapporterede outcome. Mako SmartRobotics platformen til robot assisteret kirurgisk indsættelse af totale knæalloplastikker, partielle knæalloplastikker og totale hoftealloplastikker reducerer endvidere væsentligt risiciene for at beskadige patienternes bløddele under operationerne.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Stryker Danmark
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2023/S 193-605189
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 1
Titel : Kontrakt på levering af løsning til robot assisteret kirurgisk indsættelse af knæ- og hoftealloplastikker
Dato for indgåelse af kontrakten : 07/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : false
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Syddanmark
Registreringsnummer : 29190909
Postadresse : Damhaven 12    
By : Vejle
Postnummer : 7100
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Karsten Kirkegaard
E-mail : kk@rsyd.dk
Telefon : +45 29201909
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Stryker Danmark
Registreringsnummer : 21327581
By : København C
Land : Danmark
Telefon : +45 33 936099
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 0c40f5a7-14ae-4171-9342-ba82f9f631cc   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 30/01/2024   08:33:08 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 30/01/2024   20:00:46 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 66379-2024
EUT-S-nummer : 23/2024
Offentliggørelsesdato : 01/02/2024

Send til en kollega

0.047