23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
31.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Syddanmark

Ryg-billeddannende og navigationsløsning inkl. proprietære utensilier og navigationskompatible implantatsystemer til regionens ryg- og cervicale navigationsløsninger


Region Syddanmark

65047-2024 - Resultater
Danmark – Ortopædiske implantater – Ryg-billeddannende og navigationsløsning inkl. proprietære utensilier og navigationskompatible implantatsystemer til regionens ryg- og cervicale navigationsløsninger
OJ S 22/2024 31/01/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Syddanmark
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed, der styres af en regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Ryg-billeddannende og navigationsløsning inkl. proprietære utensilier og navigationskompatible implantatsystemer til regionens ryg- og cervicale navigationsløsninger
Beskrivelse : Indkøb af ryg-billeddannende og navigationsløsning inkl. proprietære utensilier og navigationskompatible implantatsystemer til regionens ryg- og cervicale navigationsløsninger
Identifikator for proceduren : 061367bf-898d-43de-8a78-bf0f4693f905
Intern identifikator : 23/7778
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33183100   Ortopædiske implantater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr, 33110000   Udstyr til billeddannelse til medicinsk, dental og veterinær brug, 33111000   Røntgenapparatur, 33111400   Røntgenfluoroskopi-apparatur, 33124200   Udstyr til røntgendiagnostik, 33160000   Operationsteknik, 33162200   Instrumenter til operationsstuer, 33169000   Kirurgiske instrumenter, 33183200   Ortopædiske proteser, 33184100   Kirurgiske implantater, 50400000   Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr og præcisionsudstyr, 51420000   Installation af kirurgisk udstyr, 79632000   Uddannelse af personale
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 50 330 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Delkontrakt 1 - Ryg-billeddannende og navigationsløsning inkl. proprietære utensilier
Beskrivelse : Indkøb af ryg-billeddannende og navigationsløsning inkl. proprietære utensilier til Rygcentret på Middelfart Sygehus plus option på yderligere et styk ryg-billeddannende og/eller navigationsløsning inkl. proprietære utensilier til regionens sygehuse Den udbudte kontrakt omfatter køb og levering af ryg-billeddannende og navigationsløsning inkl. proprietære utensilier samt service og uddannelse.
Intern identifikator : 2023/S 031-089561
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33183100   Ortopædiske implantater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr, 33110000   Udstyr til billeddannelse til medicinsk, dental og veterinær brug, 33111000   Røntgenapparatur, 33111400   Røntgenfluoroskopi-apparatur, 33124200   Udstyr til røntgendiagnostik, 33160000   Operationsteknik, 33162200   Instrumenter til operationsstuer, 33169000   Kirurgiske instrumenter, 50400000   Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr og præcisionsudstyr, 51420000   Installation af kirurgisk udstyr, 79632000   Uddannelse af personale
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Tilkøb af yderligere ryg-billeddannende og/eller navigationsløsning Udbuddet af delkontrakt 1 omfatter option på yderligere 1. stk. ryg-billeddannende og/eller navigationsløsning Ordregiver kan udnytte optionen på et hvilket som helst tidspunkt, herunder i forbindelse med evt. kontraktunderskrift eller i løbet af kontraktperiodens første 36 måneder. Ordregiver er ikke forpligtet til at udnytte en option.
5.1.2.
Udførelsessted
Yderligere oplysninger : Region Syddanmarks sygehuse
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 120   Måned
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 26 110 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Medicinsk funktion
Vægtning (procentdel, præcis) : 80

Kriterium :
Type : Omkostninger
Navn : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort), og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e-mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen : Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Delkontrakt 2 - Posterior lumbal / lumbosakral rigid pedikelskrue/stav fiksation – toploaded-system
Beskrivelse : Indkøb af posterior lumbal / lumbosakral rigid pedikelskrue/stav fiksation – toploaded-system til regionens sygehuse Den udbudte kontrakt omfatter køb og levering af ryg-implantatsystemer omfattende implantater, instrumentsæt og konsignationslagre samt rådgivning, service og uddannelse.
Intern identifikator : 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33183100   Ortopædiske implantater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr, 33160000   Operationsteknik, 33162200   Instrumenter til operationsstuer, 33169000   Kirurgiske instrumenter, 33183200   Ortopædiske proteser, 33184100   Kirurgiske implantater, 50400000   Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr og præcisionsudstyr, 79632000   Uddannelse af personale
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Option på yderligere basis- og låneinstrumentsæt. Ordregiver kan udnytte optionen på låneinstrumentsæt på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af kontraktperioden. Ordregiver er ikke forpligtet til at udnytte en option.
5.1.2.
Udførelsessted
Yderligere oplysninger : Region Syddanmarks sygehuse
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 120   Måned
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 6 160 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Samlet anslået antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid inkl. eventuelle forlængelser: 1300-1500 patientprocedurer Samlet maksimal antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid inkl. eventuelle forlængelser: 1800 patientprocedurer
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Medicinsk funktion
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service og leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Omkostninger
Navn : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort), og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e-mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen : Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Delkontrakt 3 - Deformitetssæt
Beskrivelse : Indkøb af ryg-deformitetssæt til regionens sygehuse Den udbudte kontrakt omfatter køb og levering af ryg-implantatsystemer omfattende implantater, instrumentsæt og konsignationslagre samt rådgivning, service og uddannelse.
Intern identifikator : 3
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33183100   Ortopædiske implantater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr, 33160000   Operationsteknik, 33162200   Instrumenter til operationsstuer, 33169000   Kirurgiske instrumenter, 33183200   Ortopædiske proteser, 33184100   Kirurgiske implantater, 50400000   Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr og præcisionsudstyr, 51420000   Installation af kirurgisk udstyr, 79632000   Uddannelse af personale
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Option på yderligere basis- og låneinstrumentsæt Ordregiver kan udnytte optionen på låneinstrumentsæt på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af kontraktperioden. Ordregiver er ikke forpligtet til at udnytte en option.
5.1.2.
Udførelsessted
Yderligere oplysninger : Region Syddanmarks sygehuse
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 10 260 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Samlet anslået antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid inkl. eventuelle forlængelser: 300 patientprocedurer Samlet maksimal antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid inkl. eventuelle forlængelser: 360 patientprocedurer
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Medicinsk funktion
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service og leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Omkostninger
Navn : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort), og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e-mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen : Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
5.1.
Delkontrakt : LOT-0004
Titel : Delkontrakt 4 - Cervical og øvre thoracal rigid pedikelskrue/stav fiksation
Beskrivelse : Indkøb af cervical og øvre thoracal rigid pedikelskrue/stav fiksation system til regionens sygehuse Den udbudte kontrakt omfatter køb og levering af cervicale implantatsystemer omfattende implantater, instrumentsæt og konsignationslagre samt rådgivning, service og uddannelse.
Intern identifikator : 4
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33183100   Ortopædiske implantater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr, 33160000   Operationsteknik, 33162200   Instrumenter til operationsstuer, 33169000   Kirurgiske instrumenter, 33183200   Ortopædiske proteser, 33184100   Kirurgiske implantater, 50400000   Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr og præcisionsudstyr, 51420000   Installation af kirurgisk udstyr, 79632000   Uddannelse af personale
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Option på yderligere basis- og låneinstrumentsæt Ordregiver kan udnytte optionen på låneinstrumentsæt på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af kontraktperioden. Ordregiver er ikke forpligtet til at udnytte en option.
5.1.2.
Udførelsessted
Yderligere oplysninger : Region Syddanmarks sygehuse
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 120   Måned
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 470 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Samlet anslået antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid inkl. eventuelle forlængelser: 200-300 patientprocedurer Samlet maksimal antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid inkl. eventuelle forlængelser: 360 patientprocedurer
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Medicinsk funktion
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service og leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Omkostninger
Navn : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort), og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e-mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen : Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
5.1.
Delkontrakt : LOT-0005
Titel : Delkontrakt 5 - Vertebroplastik
Beskrivelse : Indkøb af vertebroplastik system til regionens sygehuse Den udbudte kontrakt omfatter køb og levering af ryg-implantatsystemer omfattende implantater, instrumenter og konsignationslagre samt rådgivning, service og uddannelse.
Intern identifikator : 5
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33183100   Ortopædiske implantater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr, 33160000   Operationsteknik, 33162200   Instrumenter til operationsstuer, 33169000   Kirurgiske instrumenter, 33183200   Ortopædiske proteser, 33184100   Kirurgiske implantater, 50400000   Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr og præcisionsudstyr, 51420000   Installation af kirurgisk udstyr, 79632000   Uddannelse af personale
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Udbuddet omfatter option på yderligere basis- og låneinstrumentsæt Ordregiver kan udnytte optionen på låneinstrumentsæt på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af kontraktperioden. Ordregiver er ikke forpligtet til at udnytte en option.
5.1.2.
Udførelsessted
Yderligere oplysninger : Region Syddanmarks sygehuse
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 120   Måned
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 5 330 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Samlet anslået antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid inkl. eventuelle forlængelser: 1300-1400 patientprocedurer Samlet maksimal antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid inkl. eventuelle forlængelser: 1680 patientprocedurer
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Medicinsk funktion
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service og leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Omkostninger
Navn : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort), og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e-mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen : Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 50 330 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Brainlab Sales GmbH
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2023/S 061-181393
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 1
Titel : Kontrakt på levering af ryg-billeddannende og navigationsløsning inkl. proprietære utensilier og navigationskompatible implantatsystemer til regionens ryg- og cervicale navigationsløsninger Sagsnr.: 23/7778
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 11/08/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : false
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Johnson & Johnson Medical Devices, a division of Janssen-Cilag A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2023/S 061-181393
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 2
Titel : Kontrakt på levering af ryg-billeddannende og navigationsløsning inkl. proprietære utensilier og navigationskompatible implantatsystemer til regionens ryg- og cervicale navigationsløsninger Sagsnr.: 23/7778
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 11/08/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : false
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Stryker Danmark
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0003
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Medtronic Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2023/S 061-181393
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0003
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 3
Titel : Kontrakt på levering af ryg-billeddannende og navigationsløsning inkl. proprietære utensilier og navigationskompatible implantatsystemer til regionens ryg- og cervicale navigationsløsninger Sagsnr.: 23/7778
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 11/08/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : false
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Johnson & Johnson Medical Devices, a division of Janssen-Cilag A/S
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0004
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : B. Braun Medical A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2023/S 061-181393
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0004
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 4
Titel : Kontrakt på levering af ryg-billeddannende og navigationsløsning inkl. proprietære utensilier og navigationskompatible implantatsystemer til regionens ryg- og cervicale navigationsløsninger Sagsnr.: 23/7778
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 11/08/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : false
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Johnson & Johnson Medical Devices, a division of Janssen-Cilag A/S
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0005
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Johnson & Johnson Medical Devices, a division of Janssen-Cilag A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2023/S 061-181393
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0005
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 5
Titel : Kontrakt på levering af ryg-billeddannende og navigationsløsning inkl. proprietære utensilier og navigationskompatible implantatsystemer til regionens ryg- og cervicale navigationsløsninger Sagsnr.: 23/7778
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 11/08/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : false
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Medtronic Danmark A/S
Tilbud :
Officielt navn : Stryker Danmark
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Syddanmark
Registreringsnummer : 29190909
Postadresse : Damhaven 12    
By : Vejle
Postnummer : 7100
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Karsten Kirkegaard
E-mail : kk@rsyd.dk
Telefon : +45 29201909
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : B. Braun Medical A/S
Registreringsnummer : 20343249
By : Frederiksberg
Land : Danmark
Telefon : +45 33 313141
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0004
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Johnson & Johnson Medical Devices, a division of Janssen-Cilag A/S
Registreringsnummer : 19248615
By : Birkerød
Land : Danmark
Telefon : +45 45948200
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002 LOT-0005
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Medtronic Danmark A/S
Registreringsnummer : 18491370
By : København S
Land : Danmark
Telefon : +45 32481801
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0003
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Stryker Danmark
Registreringsnummer : 21327581
By : København C
Land : Danmark
Telefon : +45 33936099
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Brainlab Sales GmbH
Registreringsnummer : HRB 123130
By : München
Land : Tyskland
Telefon : +49 89 9915681368
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
8.1.
ORG-0009
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 0d0ba510-cdd9-4219-870d-e46cf3dafe3c   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 30/01/2024   07:56:06 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 30/01/2024   11:00:59 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 65047-2024
EUT-S-nummer : 22/2024
Offentliggørelsesdato : 31/01/2024

Send til en kollega

0.062