23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2024/S 019-052028
Offentliggjort
26.01.2024
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Medicoteknik, Region Syddanmark

Ikke eksklusiv rammeaftale på proprietærer Immunhistokemiske produkter


Medicoteknik, Region Syddanmark

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Medicoteknik, Region Syddanmark
Postadresse: Sygehusvej 4
By: Kolding
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6000
Land: Danmark
E-mail: steffan.stuhr.petersen@rsyd.dk
Telefon: +45 21157956
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.medicoteknik-rsd.dk
Internetadresse for køberprofilen: http://www.medicoteknik-rsd.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Ikke eksklusiv rammeaftale på proprietærer Immunhistokemiske produkter.

Sagsnr.: I-16507
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33696500 Laboratoriereagenser
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Syddanmark har til hensigt at indgå en ikke eksklusiv 4 årig rammeaftale på Immunhistokemiske produkter til brug på eksisterende Ventana Benchmark Ultra apparatur på de Patologiske afdelinger i regionen.

Produkterne knytter sig til apparaturet Ventana Benchmark Ultra og anses som proprietærer med henblik på brug ved kørsel på netop dette apparatur. Aftalen omhandler derfor udelukkende maskinspecifikke Immunhistokemiske produkter. Region Syddanmark vurdere derfor på denne baggrund at det udelukkende er fabrikanten af det pågældende apparatur, som vil levere de i aftalen omhandlende produkter

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 41 374 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

DK-Odense

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Syddanmark har til hensyn at indgå en ikke eksklusiv 4 årig rammeaftale på Immunhistokemiske produkter til brug på eksisterende Ventana Benchmark Ultra apparatur på de Patologiske afdelinger i regionen.

Produkter knytter sig til apparaturet Ventana Benchmark Ultra og anses som properitærer med henblik på brug ved kørsel på netop dette apparatur. Aftalen omhandler derfor udelukkende maskinspecifikke Immunhistokemiske produkter. Region Syddanmark vurdere derfor på denne baggrund at det udelukkende er fabrikanten af det pågældende apparatur, som vil levere de i aftalen omhandlende produkter. Regionen har derfor til hensigt at indgå aftale med ROCHE DIAGNOSTICS A/S.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Region Syddanmark har til hensigt at indgå en ikke eksklusiv 4 årig rammeaftale på Immunhistokemiske produkter til brug på eksisterende Ventana Benchmark Ultra apparatur på de Patologiske afdelinger i regionen.

Produkterne knytter sig til apparaturet Ventana Benchmark Ultra og anses som proprietærer med henblik på brug ved kørsel på netop dette apparatur. Aftalen omhandler derfor udelukkende maskinspecifikke Immunhistokemiske produkter. Region Syddanmark vurdere derfor på denne baggrund at det udelukkende er fabrikanten af det pågældende apparatur, som vil levere de i aftalen omhandlende produkter. Regionen har derfor til hensigt at indgå aftale med ROCHE DIAGNOSTICS A/S.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18/01/2024
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Roche Diagnostics A/S
Postadresse: Flaskehalsen 17
By: København
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1799
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 41 374 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefrister fremgår af Håndhævelseslovens § 7: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: (1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 6 / 6 (2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamiskindkøbssystemer indgået. (3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underretteordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvor vidt klagen er indgivet i 4 / 4 standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Se nærmere om indgivelse af klager på Klagenævnet for udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/01/2024

Send til en kollega

0.031