23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
26.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Social- og Boligstyrelsen

VISO-udbud vedr. voksne med døvblindhed


Social- og Boligstyrelsen

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Social- og Boligstyrelsen
Køberens retlige status :  Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  VISO-udbud vedr. voksne med døvblindhed
Beskrivelse :  Udbuddet vedrører levering af ydelserne ’specialrådgivning’ og ’udredning’ til voksne personer med døvblindhed. Specialrådgivning og udredning udbydes som et antal timer og honoreres efter timeforbrug. Endvidere omfatter udbuddet levering af en basisydelse, som honoreres efter et af VISO fastsat antal timer. Ydelserne specialrådgivning, udredning og basisydelse udbydes på delaftalen ’Medfødt døvblindhed’ med en samlet kapacitet på 8.500 timer og på delaftalen ”Erhvervet døvblindhed” med en samlet kapacitet på 20.000 timer over kontraktperioden. Delaftalen omfatter også en række udviklings- og formidlingsaktiviteter og materialeproduktion , som leverandørerne ved anmodning fra VISO, forpligter sig til at levere mod betaling. Desuden indeholder udbuddet levering af vidensydelser efter behov. Det vil sige, at leverandøren skal kunne bidrage med faglig viden til udviklingsarbejde hos ordregiver. Leverandørens rolle og opgaver aftales i det enkelte tilfælde. Vilkårene for levering af vidensydelserne er nærmere fastlagt i udkast til VISO-delkontrakt.
Identifikator for proceduren :  d3d52309-16c4-4259-bd81-38d0b15893d3
Intern identifikator :  2023-1002
Type af procedure :  Åben
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  85312300 Vejledning og rådgivning
2.1.2  Udførelsessted
Land :  Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  0 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  34,200,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0001
Titel :  Voksne med medfødt døvblindhed
Beskrivelse :  Medfødt døvblindhed omfatter mennesker, som er født med en kombineret syns- og hørenedsættelse og mennesker, der er blevet syns- og hørehæmmet, hvor funktionsnedsættelsen er indtruffet inden begrebsverdenen og sproglig kommunikation er udviklet. Medfødt døvblindhed påvirker derved udvikling af kommunikationen og andre sociale færdigheder og medfører en sårbarhed i forhold til at udvikle og opretholde tilgang til oplevelser, som giver sammenhæng og mening i tilværelsen.
Intern identifikator :  1
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  85312300 Vejledning og rådgivning
5.1.2  Udførelsessted
Land :  Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : 
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  10,200,000 DKK
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten :  Social- og Boligstyrelsen
Organisation, der udfører betalingen :  Social- og Boligstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten :  Social- og Boligstyrelsen
5.1  Delkontrakt :  LOT-0002
Titel :  Voksne med erhvervet døvblindhed
Beskrivelse :  Erhvervet døvblindhed defineres ved, at funktionsnedsættelsen indtræder efter udvikling af en viden om omverden og et sprog – enten tegnsprog eller verbalt. For de fleste døvblindblevne er døvblindheden progredierende, som ved f.eks. Usher Syndrom, men kan også opstå mere pludseligt ved f.eks. tilskadekomst eller ulykke.
Intern identifikator :  2
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  85312300 Vejledning og rådgivning
5.1.2  Udførelsessted
Land :  Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : 
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  24,000,000 DKK
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten :  Social- og Boligstyrelsen
Organisation, der udfører betalingen :  Social- og Boligstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten :  Social- og Boligstyrelsen
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  34,200,000 DKK
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Region Nordjylland
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  338988
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0001
Værdien af resultatet :  22,640,000 DKK
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  1
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
Organisation, der undertegner kontrakten :  Social- og Boligstyrelsen
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  CFD
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  338988
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0002
Værdien af resultatet :  8,032,500 DKK
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  2
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
Organisation, der undertegner kontrakten :  Social- og Boligstyrelsen
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Social- og Boligstyrelsen
Registreringsnummer :  26144698
Postadresse :  Edisonsvej 1
By :  Odense C
Postnummer :  5000
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Henrik Mossing
E-mail :  hemo@sbst.dk
Telefon :  +45 41730852
Internetadresse :  https://sbst.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Region Nordjylland
Registreringsnummer :  29190941
Postadresse :  Niels Bohrs Vej 30
By :  Aalborg Øst
Postnummer :  9220
Land :  Danmark
E-mail :  jete@rn.dk
Telefon :  +45 61145635
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0001
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  CFD
Registreringsnummer :  55280312
By :  Søborg
Land :  Danmark
E-mail :  noa@cfd.dk
Telefon :  44391100
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0002
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  27dd6f68-26ca-4ee0-be13-882d304a07ad -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-25Z 12:35:42Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00053761-2024
EUT-S-nummer :  19/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-26Z

Send til en kollega

0.078