23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
24.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Fællesindkøb Fyn

EU Udbud 2023; El-kørestole til børn og voksne


Fællesindkøb Fyn

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Fællesindkøb Fyn
Køberens retlige status :  Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  EU Udbud 2023; El-kørestole til børn og voksne
Beskrivelse :  Udbuddet vedrørte fem fynske kommuners indkøb af el-kørestole til børn og voksne i form af klasse A og klasse B el-kørestole. Udbuddet var opdelt i 3 delaftaler der hver især vedrører forskellige typer el-kørestole.
Identifikator for proceduren :  59fac8de-34d8-4a1c-bfdb-95b3fa02e1f5
Tidligere bekendtgørelse :  637827-2023
Intern identifikator :  221197631
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
Hovedpunkterne i proceduren :  Udbuddet blev gennemført som et offentligt udbud jf. udbudslovens §§ 56 og 57.
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33193100 Invalidekøretøjer og kørestole
Yderligere klassificering ( cpv ):  33193200 Dele og tilbehør til invalidekøretøjer og kørestole
Yderligere klassificering ( cpv ):  33196200 Hjælpemidler til handicappede
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Fyn ( DK031 )
Land :  Danmark
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  4,500,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0001
Titel :  Delaftale 1 - El-kørestol klasse A
Beskrivelse :  Delaftalen vedrører anskaffelser af el-kørestole i klasse A med diverse reservedele, tilbehør og tilhørende ydelser.
Intern identifikator :  214321715
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33193100 Invalidekøretøjer og kørestole
Yderligere klassificering ( cpv ):  33193200 Dele og tilbehør til invalidekøretøjer og kørestole
Yderligere klassificering ( cpv ):  33196200 Hjælpemidler til handicappede
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Fyn ( DK031 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  48 MONTH
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  1,100,000 DKK
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet/funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) :  60
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1  Delkontrakt :  LOT-0002
Titel :  Delaftale 2 - El-kørestol klasse B
Beskrivelse :  Delaftalen vedrører anskaffelser af el-kørestole i klasse B med diverse reservedele, tilbehør og tilhørende ydelser.
Intern identifikator :  214321729
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33193100 Invalidekøretøjer og kørestole
Yderligere klassificering ( cpv ):  33193200 Dele og tilbehør til invalidekøretøjer og kørestole
Yderligere klassificering ( cpv ):  33196200 Hjælpemidler til handicappede
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Fyn ( DK031 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  48 MONTH
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  3,000,000 DKK
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet/funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) :  60
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1  Delkontrakt :  LOT-0003
Titel :  Delaftale 3 - El-kørestol klasse B til børn og mindre voksne
Beskrivelse :  Delaftalen vedrører anskaffelser af el-kørestole i klasse B til børn og mindre voksne. Delaftalen vedrører ligeledes diverse reservedele, tilbehør og tilhørende ydelser.
Intern identifikator :  214321749
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33193100 Invalidekøretøjer og kørestole
Yderligere klassificering ( cpv ):  33193200 Dele og tilbehør til invalidekøretøjer og kørestole
Yderligere klassificering ( cpv ):  33196200 Hjælpemidler til handicappede
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Fyn ( DK031 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  48 MONTH
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  400,000 DKK
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet/funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) :  60
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  4,500,000 DKK
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0003
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Fællesindkøb Fyn
Registreringsnummer :  29188645
Postadresse :  Østerågade 40
By :  Broby
Postnummer :  5872
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Michael Grønkjær Barny
E-mail :  mibar@fmk.dk
Telefon :  +45 7253111131
Internetadresse :  http://www.indkobfyn.dk/
Køberprofil :  http://www.indkobfyn.dk/
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Fax :  +45 33307799
Internetadresse :  http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Fax :  +45 41715100
Internetadresse :  http://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  2a3ca15d-c614-4f9b-8ca4-67d0f368b1d2 -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-23Z 13:09:42Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00048716-2024
EUT-S-nummer :  17/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-24Z

Send til en kollega

0.047