23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
23.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Hovedstaden

Udbud af udstyr til hæmatologi på Ny Hospital Nordsjælland


Region Hovedstaden

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Region Hovedstaden
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Udbud af udstyr til hæmatologi på Ny Hospital Nordsjælland
Beskrivelse :  Udbuddet indeholder udstyr samt reagenser og øvrige forbrugsartikler
Identifikator for proceduren :  baba687e-fe31-417c-ae54-51c8e3a5b465
Intern identifikator :  21072371
Type af procedure :  Åben
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  38434570 Hæmatologianalysator
Yderligere klassificering ( cpv ):  33141500 Hæmatologiske forbrugsvarer
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  28,405,699 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Udbud af udstyr til hæmatologi på Ny Hospital Nordsjælland
Beskrivelse :  Udbuddet indeholder udstyr samt reagenser og øvrige forbrugsartikler
Intern identifikator :  1
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  38434570 Hæmatologianalysator
Yderligere klassificering ( cpv ):  33141500 Hæmatologiske forbrugsvarer
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  28,405,699 DKK
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Vægtning (pointantal, præcis) :  40
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Vægtning (pointantal, præcis) :  60
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling :  Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  28,405,699 DKK
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Abbott Laboratories A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  2022/S 121-343480
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Værdien af resultatet :  28,405,699 DKK
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  4700008857
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Region Hovedstaden
Registreringsnummer :  29190623
Postadresse :  Kongens Vænge 2
By :  Hillerød
Postnummer :  3400
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Rie Juul Kaspersen
Telefon :  +45 21443568
Internetadresse :  https://www.regionh.dk/
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Registreringsnummer :  XXX
By :  XXX
Land :  Danmark
E-mail :  XX@xx.xx
Telefon :  123456
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for mægling
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Abbott Laboratories A/S
Den økonomiske operatørs størrelse :  large
Registreringsnummer :  29190658
By :  København
Postnummer :  2100
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Marko Lahikainen
Telefon :  +358 40 902 2711
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0006
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  38e71c3d-e97e-40ff-880b-271ded109949 -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-19Z 14:29:53Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00045350-2024
EUT-S-nummer :  16/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-23Z

Send til en kollega

0.048