23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2024/S 007-015264
Offentliggjort
10.01.2024
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Amgros I/S

Amgros udbud af lægemidler baseret på plasma


Amgros I/S

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Amgros I/S
CVR-nummer: 14479880
Postadresse: Dampfærgevej 22
By: København Ø
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Ulrik Wøldike
E-mail: udbud@amgros.dk
Telefon: +45 88713000
Fax: +45 88713008
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.amgros.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Amgros udbud af lægemidler baseret på plasma

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33600000 Lægemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter og gennemfører løbende en række udbud af lægemidler med henblik på at forsyne interessenternes sygehusapoteker med lægemidler.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Amgros forbereder et kommende udbud om indkøb af lægemidler indenfor ATC-koderne B05AA01 Human Albumin, J06BA01 Subkutant Immunglobulin og J06BA02 Intravenøst Immunglobulin. Aftalen forventes også at inkludere aftagning af plasma fra de danske blodcentre. På det foreliggende grundlag forventes aftalen at træde i kraft 1.7.2025, men tidsplanen for udbudsprocessen og kontraktstart vurderes løbende.

Amgros vil i forbindelse med forberedelse af udbuddet afholde en markedsdialog med relevante leverandører. Markedsdialogen forventes at blive afholdt i løbet af februar 2024.

Nærmere oplysninger om markedsdialogen offentliggøres på Amgros´ Leverandør- og udbudsportal (link: https://levportal.amgros.dk). Der vil endvidere løbende på Amgros' Leverandør- og udbudsportal blive offentliggjort meddelelser om udbuddet og processen. Relevante leverandører opfordres til at holde sig til løbende orienteret på Amgros' Leverandør- og Udbudsportal.

Det bemærkes, at denne forhåndsmeddelelse er en orientering om det kommende udbud og markedsdialogen, og forhåndsmeddelelsen indeholder alene overordnede foreløbige tilkendegivelser om udbuddet, herunder at udbuddet på nuværende tidspunkt ikke forventes opdelt i delaftaler. De endelige vilkår for udbuddet vil fremgå af udbudsmaterialet, der forventes offentliggjort medio 2024.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
16/05/2024

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Denne forhåndsmeddelelse er en generel orientering om Amgros' kommende udbud på aftagning af plasma fra de danske blodcentre samt levering af lægemidler inden for ATC-koderne B05AA01 Human Albumin, J06BA01 Subkutant Immunglobulin og J06BA02 Intravenøst Immunglobulin.

I relation til pkt. II.3 bemærkes, at udbudsbekendtgørelsen for udbud på aftagning af plasma fra de danske blodcentre samt levering af lægemidler inden for ATC-koderne B05AA01 Human Albumin, J06BA01 Subkutant Immunglobulin og J06BA02 Intravenøst Immunglobulin omfattet af Amgros’ udbud vil blive offentliggjort ved publicering af udbuddet, og at datoen under pkt. II.3 alene er vejledende.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/01/2024

Send til en kollega

0.047