23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
10.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Nordjylland

Anskaffelse af MicroCT scanner


Region Nordjylland

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Region Nordjylland
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Anskaffelse af MicroCT scanner
Beskrivelse :  Region Nordjylland agter at indkøbe et stk. MicroCT scanner til Steno/Endokrinologisk afd.
Identifikator for proceduren :  e8302f6d-975b-42b8-aa8a-5c7c908cffaf
Intern identifikator :  Steno2024
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33115100 CT-scannere
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Region Nordjylland agter at anskaffe et stk. Mikro CT scanner til Steno/endokrinologisk afd. Afdelingen ønsker en mikroscanner der kan scanne mennesker i klinisk forskning og ikke kun er godkendt til at scanne forsøgsdyr. Region Nordjylland vurderer på baggrund af en gennemført markedsanalyse, at der kun er én leverandør, der kan imødekomme den samlede levering. Af tekniske årsager tildeles kontrakten derfor uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i henhold til udbudsloven §80, stk. 3, nr. 2. Kontrakten vil først blive indgået efter udløb af standstill på 10 kalenderdage, regnet fra den dag hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Anskaffelse af MicroCT scanner
Beskrivelse :  Region Nordjylland agter at indkøbe et stk. MicroCT scanner til Steno/Endokrinologisk afd.
Intern identifikator :  1
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33115100 CT-scannere
5.1.6  Generelle oplysninger
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger :  Region Nordjylland agter at anskaffe et stk. Mikro CT scanner til Steno/endokrinologisk afd. Afdelingen ønsker en mikroscanner der kan scanne mennesker i klinisk forskning og ikke kun er godkendt til at scanne forsøgsdyr. Region Nordjylland vurderer på baggrund af en gennemført markedsanalyse, at der kun er én leverandør, der kan imødekomme den samlede levering. Af tekniske årsager tildeles kontrakten derfor uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i henhold til udbudsloven §80, stk. 3, nr. 2. Kontrakten vil først blive indgået efter udløb af standstill på 10 kalenderdage, regnet fra den dag hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Region Nordjylland
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten :  Region Nordjylland
Organisation, der udfører betalingen :  Region Nordjylland
Organisation, der undertegner kontrakten :  Region Nordjylland
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  440,500 EUR
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Scanco Medical
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  Steno2024
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Værdien af resultatet :  440,500 EUR
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  Quotation (REF PM090124A)
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :  2024-01-08+01:00
Organisation, der undertegner kontrakten :  Region Nordjylland
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Region Nordjylland
Registreringsnummer :  29190941
Afdeling :  Økonomi
Postadresse :  Niels Bohrs Vej 30
By :  Aalborg Ø
Postnummer :  9220
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Sanne Kjær Pilgaard
E-mail :  s.pilgaard@rn.dk
Telefon :  +45 21592331
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715100
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for mægling
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Scanco Medical
Postadresse :  Fabriksweg 2
By :  Brüttisellen
Postnummer :  8306
Land :  Schweiz
Kontaktpunkt :  Philippe Maffioli
E-mail :  pmaffioli@scanco.ch
Telefon :  448059800
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  bee6e4c0-a8df-4221-be3b-78aa40985f11 -  01
Formulartype :  Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-09Z 13:03:28Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00017318-2024
EUT-S-nummer :  7/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-10Z

Send til en kollega

0.047