23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
09.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Sjælland

Udbud af CRRT-dialysemaskiner og tilhørende forbrugsvarer


Region Sjælland

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Region Sjælland
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Sundhed
1.1  Køber
Officielt navn :  Region Nordjylland
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Udbud af CRRT-dialysemaskiner og tilhørende forbrugsvarer
Beskrivelse :  Udbuddet vedrører leverancer (indkøb) af CRRT-dialysemaskiner og tilhørende forbrugsvarer. Udbuddet gennemføres for Region Sjælland samt Region Nordjylland og Region Syddanmark. Region Sjælland er tovholder for selve udbudsproceduren. Region Sjælland estimerer at have behov for indkøb af mellem 9 CRRT-dialysemaskiner og 15 CRRT-dialysemaskiner i hele kontraktperioden, samt tilhørende forbrugsvarer. Region Nordjylland estimere at have behov for indkøb af op til 14 CRRT-dialysemaskiner i hele kontrakt perioden samt tilhørende forbrugsvarer. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet i sin helhed.
Identifikator for proceduren :  19def2c3-8d74-4324-8fa4-c92155d31bc5
Tidligere bekendtgørelse :  630493-2023
Intern identifikator :  1
Type af procedure :  Åben
Hovedpunkterne i proceduren :  Udbuddet blev gennemført som offentlig udbud i henhold til Udbudsloven.
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33181000 Apparatur til nyredialyse
Yderligere klassificering ( cpv ):  33100000 Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  33181400 Flerpatientapparatur til hæmodialyse
Yderligere klassificering ( cpv ):  33181500 Forbrugsvarer til nyrebehandling
Yderligere klassificering ( cpv ):  33181520 Forbrugsvarer til dialyse
Yderligere klassificering ( cpv ):  50420000 Reparation og vedligeholdelse af medicinsk og kirurgisk udstyr
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  94,200,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Udbud af CRRT-dialysemaskiner og tilhørende forbrugsvarer
Beskrivelse :  Udbuddet vedrører leverancer (indkøb) af CRRT-dialysemaskiner og tilhørende forbrugsvarer. Udbuddet gennemføres for Region Sjælland samt Region Nordjylland og Region Syddanmark. Region Sjælland er tovholder for selve udbudsproceduren. Region Sjælland estimerer at have behov for indkøb af mellem 9 CRRT-dialysemaskiner og 15 CRRT-dialysemaskiner i hele kontraktperioden, samt tilhørende forbrugsvarer. Region Nordjylland estimere at have behov for indkøb af op til 14 CRRT-dialysemaskiner i hele kontrakt perioden samt tilhørende forbrugsvarer. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet i sin helhed.
Intern identifikator :  1
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33181000 Apparatur til nyredialyse
Yderligere klassificering ( cpv ):  33100000 Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  33181400 Flerpatientapparatur til hæmodialyse
Yderligere klassificering ( cpv ):  33181500 Forbrugsvarer til nyrebehandling
Yderligere klassificering ( cpv ):  33181520 Forbrugsvarer til dialyse
Yderligere klassificering ( cpv ):  50420000 Reparation og vedligeholdelse af medicinsk og kirurgisk udstyr
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Udbuddet omfatter option på tilkøb til den enkelte leverance for: Uddannelsesoptioner, Serviceoptioner og Reservedele, vilkår fremgår af Kontraktbilag 3 og Udkast til Rammeaftale i øvrigt. Region Nordjylland er berettigede men ikke forpligtede til på baggrund af udbuddet at indgå kontrakt med den vindende tilbudsgiver jf. udbudsbetingelserne afsnit 12.1 og afsnit 12.5.2 Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet i sin helhed.
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  48 MONTH
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  94,200,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Beskrivelse :  Kvalitet vil blive bedømt i henhold til udbudsmaterialet
Vægtning (procentdel, præcis) :  60
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Økonomi
Beskrivelse :  Økonomi vil blive bedømt i henhold til udbudsmaterialet
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Præcise oplysninger om klagefrist(er): Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet ellertilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192),forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6.  Resultater
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder :  Alle tilbud, ansøgninger om deltagelse eller projekter blev trukket tilbage eller eller ikke fundet antagelige
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Region Sjælland
Registreringsnummer :  29190658
Afdeling :  Koncern Indkøb
Postadresse :  Alleen 15
By :  Sorø
Postnummer :  4180
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Stine Jensen
Telefon :  +45 51237601
Denne organisations roller :
Køber
Gruppeleder
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnerens Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Region Nordjylland
Registreringsnummer :  29190941
By :  Aalborg
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Stine Jensen
Telefon :  51237601
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  f328d680-cf1d-4d57-92b6-702ac448fe76 -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-08Z 08:54:06Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00013779-2024
EUT-S-nummer :  6/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-09Z

Send til en kollega

0.047