23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
09.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Sjælland

Udbud vedrørende fødselshjælp på privat fødeklinik til Region Sjælland


Region Sjælland

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Region Sjælland
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Udbud vedrørende fødselshjælp på privat fødeklinik til Region Sjælland
Beskrivelse :  Ordregiver konkurrenceudsætter et tilbud om fødselshjælp på privat fødeklinik med maksimalt 200 fødsler pr. kontraktsår på en fødeklinik placeret i Region Sjælland i området omkring Sjællands Universitetshospital med forventet kontraktstart januar 2024, fødselshjælp pr. 01.04.2024, og med mulighed for opstart af konsultationer samt fødsels-, amme- og forældreforberedelse pr. 01.03.2024. Den private fødekliniks lokaler skal være geografisk placeret i området omkring Sjællands Universitetshospital, defineret som kommunerne Greve, Køge, Roskilde eller Solrød. Udbuddet gennemføres i henhold til udbudslovens (LBK nr. 10 af 06/01/2023) afsnit III om indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser (light-regimet) og reglerne herefter. Ordregiver har således frit tilrettelagt udbudsprocessen. Udbuddet gennemføres tilnærmelsesvis som et offentligt udbud. Udbudsprocessen kan dog løbende ændres og tilpasses, f.eks. ved at der indføres en forhandlingsrunde og/eller gennemføres yderligere forhandlinger, herunder slutforhandling med den valgte Tilbudsgiver. Ordregiver forbeholder sig retten til at indgå i forhandling på baggrund af Tilbudsgivernes tilbud. Se nærmere nedenfor samt udbudsmaterialet i sin helhed
Identifikator for proceduren :  f4c3d2b4-c819-4936-9270-a74079e9b327
Tidligere bekendtgørelse :  555886-2023
Intern identifikator :  EMN-2023-02163
Type af procedure :  Åben
Hovedpunkterne i proceduren :  Udbuddet blev gennemført i henhold til Udbudslovens afsnit III om indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser og reglerne herefter. Udbuddet blev gennemført som et offentligt udbud jf. udbudsmaterialet.
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  85141100 Jordemoderhjælp
Yderligere klassificering ( cpv ):  85111000 Hospitalsvirksomhed
Yderligere klassificering ( cpv ):  85111320 Tjenesteydelser inden for obstetrik
Yderligere klassificering ( cpv ):  85121210 Gynækologiske eller obstetriske tjenester
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  19,200,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Udbud vedrørende fødselshjælp på privat fødeklinik til Region Sjælland
Beskrivelse :  Ordregiver konkurrenceudsætter et tilbud om fødselshjælp på privat fødeklinik med maksimalt 200 fødsler pr. kontraktsår på en fødeklinik placeret i Region Sjælland i området omkring Sjællands Universitetshospital med forventet kontraktstart januar 2024, fødselshjælp pr. 01.04.2024, og med mulighed for opstart af konsultationer samt fødsels-, amme- og forældreforberedelse pr. 01.03.2024. Den private fødekliniks lokaler skal være geografisk placeret i området omkring Sjællands Universitetshospital, defineret som kommunerne Greve, Køge, Roskilde eller Solrød. Udbuddet gennemføres i henhold til udbudslovens (LBK nr. 10 af 06/01/2023) afsnit III om indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser (light-regimet) og reglerne herefter. Ordregiver har således frit tilrettelagt udbudsprocessen. Udbuddet gennemføres tilnærmelsesvis som et offentligt udbud. Udbudsprocessen kan dog løbende ændres og tilpasses, f.eks. ved at der indføres en forhandlingsrunde og/eller gennemføres yderligere forhandlinger, herunder slutforhandling med den valgte Tilbudsgiver. Ordregiver forbeholder sig retten til at indgå i forhandling på baggrund af Tilbudsgivernes tilbud. Se nærmere nedenfor samt udbudsmaterialet i sin helhed
Intern identifikator :  1
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  85141100 Jordemoderhjælp
Yderligere klassificering ( cpv ):  85111000 Hospitalsvirksomhed
Yderligere klassificering ( cpv ):  85111320 Tjenesteydelser inden for obstetrik
Yderligere klassificering ( cpv ):  85121210 Gynækologiske eller obstetriske tjenester
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  72 MONTH
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  19,200,000 DKK
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Præcise oplysninger om klagefrist(er): Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om præ kvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af ud budslovens afsnit li eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU Tidende om indgåelse af kontrakt. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit li, III og§§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit li eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  19,200,000 DKK
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Roskilde Fødeklinik
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  Udbud - 343607 EMN-2023-02163 - Udbud vedrørende fødselshjælp på privat fødeklinik til Region Sjælland
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  EMN-2023-02163 - Udbud vedrørende fødselshjælp på privat fødeklinik til Region Sjælland
Titel :  EMN-2023-02163 - Udbud vedrørende fødselshjælp på privat fødeklinik til Region Sjælland
Dato for indgåelse af kontrakten :  2023-12-21+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Region Sjælland
Registreringsnummer :  29190658
Afdeling :  Koncern Indkøb
Postadresse :  Alleen 15
By :  Sorø
Postnummer :  4180
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Stine Jensen
Telefon :  +45 51237601
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Roskilde Fødeklinik
Registreringsnummer :  39709503
Postadresse :  Ledreborg Alle 100 B
By :  Roskilde
Postnummer :  4000
Land :  Danmark
Telefon :  +45 22134000
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnerens Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  bd5b3844-8621-412d-aa45-28e8c623cb34 -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-08Z 08:36:05Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00012903-2024
EUT-S-nummer :  6/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-09Z

Send til en kollega

0.032