23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
09.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Hovedstaden

Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. Intuitive da Vinci X robot (not for human use) til CAMES, Rigshospitalet


Region Hovedstaden

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Region Hovedstaden
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. Intuitive da Vinci X robot (not for human use) til CAMES, Rigshospitalet
Beskrivelse :  Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. Intuitive da Vinci X robot (not for human use) til træning på levende dyrevæv (grise).
Identifikator for proceduren :  fb78f5da-8162-4e4e-b191-6d6ecb4a6883
Tidligere bekendtgørelse :  0a0e65e7-1cb6-4539-88cd-fcb0ce039a4b-01
Intern identifikator :  23076563
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33160000 Operationsteknik
Yderligere klassificering ( cpv ):  33162000 Apparatur og instrumenter til operationsstuer
Yderligere klassificering ( cpv ):  77400000 Virksomhed i forbindelse med dyr
2.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Blegdamsvej 3B
By :  København N
Postnummer :  2200
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Rigshospitalet, PANUM
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  7,125,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. Intuitive da Vinci X robot (not for human use) til CAMES, Rigshospitalet
Beskrivelse :  Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. Intuitive da Vinci X robot (not for human use) til træning på levende dyrevæv (grise).
Intern identifikator :  23076563
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33160000 Operationsteknik
Yderligere klassificering ( cpv ):  33162000 Apparatur og instrumenter til operationsstuer
Yderligere klassificering ( cpv ):  77400000 Virksomhed i forbindelse med dyr
Mængde :  1
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Option på service i udstyrets forventede levetid (10 år).
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Blegdamsvej 3B
By :  København N
Postnummer :  2200
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Rigshospitalet, PANUM
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  10 YEAR
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  7,125,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Beskrivelse :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  100
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klage over nærværende bekendtgørelse om indgået kontrakt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelse om indgået kontrakt er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling :  Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Region Hovedstaden
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Region Hovedstaden
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten :  Region Hovedstaden
Organisation, der udfører betalingen :  Region Hovedstaden
Organisation, der undertegner kontrakten :  Region Hovedstaden
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  7,125,000 DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling :  Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse :  Intuitive da Vinci X robot (not for human use) sikrer optimal træning af Ordregivers personale, idet træningsrobotten anvender samme instrumenter, kameraer, konsoller, som en lang række kliniske aktive robotter hos Ordregiver. Træningsrobotten understøtter ligeledes træning i et robotsystem, der er CE godkendt indenfor flest kliniske specialer og subspecialer. Intuitive da Vinci X robot (not for human use) til træning på dyrevæv leverer et træningsrobotsystem med fuldt integreret optik/fluorescens til identifikation af strukturer og væv, som ikke er synligt med almindelig optik/farvesyn. Denne funktionalitet avendes klinisk af Ordregiver og vil med stor fordel kunne trænes på levende gris ved anvendelsen af en da Vinci X robot (not for human use). Træningsrobotten har derudover fuldt integreret stapler-teknik og energi-dissektion, som også anvendes klinisk af Ordregiver. Denne funktionalitet kan ligeledes trænes på levende grise ved anvendelsen af da Vinci X robot (not for human use). Region Hovedstaden har ikke kendskab til, at denne samlede funktionalitet tilbydes af andre leverandører i markedet.
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Intuitive Surgical Sàrl
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  fb78f5da-8162-4e4e-b191-6d6ecb4a6883
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Værdien af resultatet :  7,125,000 DKK
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  23076563
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :  2023-12-15+01:00
Dato for indgåelse af kontrakten :  2023-12-29+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
Organisation, der undertegner kontrakten :  Region Hovedstaden
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Region Hovedstaden
Registreringsnummer :  29190623
Postadresse :  Kongens Vænge 2
By :  Hillerød
Postnummer :  3400
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Kasper Færgemann
Telefon :  +45 20573433
Internetadresse :  https://www.regionh.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Intuitive Surgical Sàrl
Den økonomiske operatørs størrelse :  large
Registreringsnummer :  CHE113.407.162 TVA
Postadresse :  Chemin des Mûriers 1
By :  Aubonne
Postnummer :  1170
Land :  Schweiz
Kontaktpunkt :  Lema Abawi
Telefon :  27520160
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
Vinderen er noteret på et reguleret marked
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Registreringsnummer :  xxx
By :  xxx
Land :  Danmark
E-mail :  xxx@xxx.xx
Telefon :  12345678
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for mægling
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0006
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  2d837819-9649-42fb-94ad-73c05399a86e -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-08Z 14:01:14Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00012855-2024
EUT-S-nummer :  6/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-09Z

Send til en kollega

0.047