23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
04.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Assens Kommune

Udbud - Elektriske kørestole og tilbehør - 2023


Assens Kommune

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Assens Kommune
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Udbud - Elektriske kørestole og tilbehør - 2023
Beskrivelse :  Assens Kommune udbyder hermed indkøb af elektriske kørestole med elektrisk styring (joystick), klassifikationskode 12 23 06 – 08 samt tilbehør. Det samlede anslåede forbrug udgør på årsbasis ca. 820.000 danske kroner ekskl. moms. Dog maksimalt 1.200.000 årligt.
Identifikator for proceduren :  b07fc8de-3ec5-4741-9c00-494e5812de09
Intern identifikator :  23/2681
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  33193121 Motoriserede kørestole
Yderligere klassificering ( cpv ):  33193000 Invalidekøretøjer, kørestole og tilhørende anordninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  33193100 Invalidekøretøjer og kørestole
Yderligere klassificering ( cpv ):  33193120 Kørestole
2.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Bogensevej 135
By :  Glamsbjerg
Postnummer :  5620
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Fyn ( DK031 )
Land :  Danmark
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  4,800,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Udbud - Elektriske kørestole og tilbehør - 2023
Beskrivelse :  Assens Kommune udbyder hermed indkøb af elektriske kørestole med elektrisk styring (joystick), klassifikationskode 12 23 06 – 08 samt tilbehør. Det samlede anslåede forbrug udgør på årsbasis ca. 820.000 danske kroner ekskl. moms. Dog maksimalt 1.200.000 årligt.
Intern identifikator :  1
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  33193121 Motoriserede kørestole
Yderligere klassificering ( cpv ):  33193000 Invalidekøretøjer, kørestole og tilhørende anordninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  33193100 Invalidekøretøjer og kørestole
Yderligere klassificering ( cpv ):  33193120 Kørestole
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Bogensevej 135
By :  Glamsbjerg
Postnummer :  5620
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Fyn ( DK031 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-01-01+01:00
Slutdato :  2025-12-31+01:00
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  2 x 1 år
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  4,800,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Beskrivelse :  Kvalitet af forskellige parametre
Vægtning (pointantal, præcis) :  4.49
Kriterium :
Type :  Pris
Vægtning (pointantal, præcis) :  2.8
Kriterium :
Type :  Omkostninger
Navn :  Service
Vægtning (pointantal, præcis) :  1
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der undertegner kontrakten :  Assens Kommune
6.  Resultater
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  ROLTEC el-kørestole A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  Roltec tilbud
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Værdien af resultatet :  42,780.76 DKK
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  Sagsnr. 23/2681 Journalnr. 581/24
Titel :  Rammeaftale vedr. elektriske kørestole
Dato for indgåelse af kontrakten :  2023-12-07+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
Organisation, der undertegner kontrakten :  Assens Kommune
6.1.3  Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbudsgiver :
Officielt navn :  TA Service A/S
Tilbudsgiver :
Officielt navn :  Sunrise Medical ApS
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Assens Kommune
Registreringsnummer :  29189692
Postadresse :  Rådhus Allé 5
By :  Assens
Postnummer :  5610
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Søren Østerbye
E-mail :  soros@assens.dk
Telefon :  +45 747256
Internetadresse :  https://www.assens.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  ROLTEC el-kørestole A/S
Registreringsnummer :  77867910
Postadresse :  Lægårdsvej 13
By :  Lystrup
Postnummer :  8520
Land :  Danmark
E-mail :  info@roltec.com
Telefon :  +45 87434900
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 35291000
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Sunrise Medical ApS
Den økonomiske operatørs størrelse :  large
Organisationen er en fysisk person
Registreringsnummer :  37005665
Postadresse :  Park Allé 289 G
By :  Brøndby
Postnummer :  2605
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Telefon :  40574361
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  TA Service A/S
Den økonomiske operatørs størrelse :  large
Organisationen er en fysisk person
Registreringsnummer :  16068985
Postadresse :  Centervej Syd 2
By :  Tappernøje
Postnummer :  4733
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vest- og Sydsjælland ( DK022 )
Land :  Danmark
E-mail :  thomas@ta-service.dk
Telefon :  20265777
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0006
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  e79b78b7-0417-460e-bdc3-4b7aa4edba7c -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-03Z 11:21:32Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00006068-2024
EUT-S-nummer :  3/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-04Z

Send til en kollega

0.078