23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
04.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Køge Kommune

Udbud af levering af dagligvarer til visiterede borgere


Køge Kommune

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Køge Kommune
Køberens retlige status :  Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Udbud af levering af dagligvarer til visiterede borgere
Beskrivelse :  Udbud af to rammeaftaler om levering af dagligvarer til visiterede borgere i Køge Kommune. Levering af dagligvarer til visiterede borgere ("indkøbsordning") er et fritvalgs-område efter serviceloven, hvilket betyder, at borgeren kan vælge at få leveret sine indkøb af en leverandør efter eget valg. Dette er baggrunden for, at der udbydes to rammeaftaler. Ydelsen (levering af dagligvarer) består overordnet set af: - modtagelse af borgerens bestilling - kontakt til borgere, der ikke selv får bestilt - plukning og pakning af varer - levering af varer til borgerens bopæl - udpakning, på pladssætning af køle-/frysevarer - håndtering af flasker/dåser - afregning for indkøb med borgeren, herunder afregning af returpant - fakturering af Køge Kommune. Der er tale om praktisk hjælp, der udføres i henhold til § 83 i lov om social service, hvorefter Køge Kommune har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet til borgere, der ikke selv kan udføre visse opgaver på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller på grund af særlige sociale problemer.
Identifikator for proceduren :  fd1e2314-c4f5-47a6-8191-c8f0065ac9e0
Intern identifikator :  2023-014607
Type af procedure :  Åben
Hovedpunkterne i proceduren :  I udbuddet gælder de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudsloven. Desuden indgår følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudsloven: - overtrædelse af miljømæssige, sociale eller arbejdsretlige regler - Konkurs mv. - Gæld til det offentlige
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  85312200 Hjemmelevering af dagligvarer
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  6,300,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  7,925,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger :  I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Udbud af levering af dagligvarer til visiterede borgere
Beskrivelse :  Udbud af to rammeaftaler om levering af dagligvarer til visiterede borgere i Køge Kommune. Levering af dagligvarer til visiterede borgere ("indkøbsordning") er et fritvalgs-område efter serviceloven, hvilket betyder, at borgeren kan vælge at få leveret sine indkøb af en leverandør efter eget valg. Dette er baggrunden for, at der udbydes to rammeaftaler. Ydelsen (levering af dagligvarer) består overordnet set af: - modtagelse af borgerens bestilling - kontakt til borgere, der ikke selv får bestilt - plukning og pakning af varer - levering af varer til borgerens bopæl - udpakning, på pladssætning af køle-/frysevarer - håndtering af flasker/dåser - afregning for indkøb med borgeren, herunder afregning af returpant - fakturering af Køge Kommune. Der er tale om praktisk hjælp, der udføres i henhold til § 83 i lov om social service, hvorefter Køge Kommune har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet til borgere, der ikke selv kan udføre visse opgaver på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller på grund af særlige sociale problemer.
Intern identifikator :  1
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  85312200 Hjemmelevering af dagligvarer
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Mulighed for at forlænge rammeaftalerne med 2x1 år. Rammeaftalers samlede forventet værdi ekskl. moms er opgjort inkl. forlængelsesoptioner.
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  2 YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Mulighed for at forlænge rammeaftalerne med 2x1 år. Rammeaftalers samlede forventet værdi ekskl. moms er opgjort inkl. forlængelsesoptioner.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  6,300,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  7,925,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Yderligere oplysninger :  I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.7  Strategiske udbud
Kriterier for grønne udbud :  Ingen kriterier for grønne offentlige udbud
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  70
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Miljø og grønne tiltag
Vægtning (procentdel, præcis) :  30
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling :  Klagenævnet for Udbud
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Køge Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Køge Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten :  Køge Kommune
Organisation, der udfører betalingen :  Køge Kommune
Organisation, der undertegner kontrakten :  Køge Kommune
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  7,925,000 DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure :  7,925,000 DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi :  6,300,000 DKK
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen :  7,925,000 DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen :  6,300,000 DKK
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Egebjerg Købmandsgård A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  2023/S 203-636412
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Værdien af resultatet :  7,925,000 DKK
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  Rammeaftaler om levering af dagligvarer til visiterede borgere
Titel :  To rammeaftaler om levering af dagligvarer til visiterede borgere i Køge Kommune
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :  2023-11-24+01:00
Dato for indgåelse af kontrakten :  2023-12-15+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  true
Organisation, der undertegner kontrakten :  Køge Kommune
6.1.3  Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbudsgiver :
Officielt navn :  Intervare A/S
6.1.4  Statistiske oplysninger
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere :  0
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser :  Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  3
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Køge Kommune
Registreringsnummer :  29189374
Postadresse :  Torvet 1
By :  Køge
Postnummer :  4600
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Birgit Nielsen
Telefon :  +45 21141913
Internetadresse :  https://www.koege.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 35291000
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
Organisation med ansvar for mægling
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Egebjerg Købmandsgård A/S
Den økonomiske operatørs størrelse :  medium
Registreringsnummer :  31873258
Postadresse :  Jernbanevej 7
By :  Nykøbing Sjælland
Postnummer :  4500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østsjælland ( DK021 )
Land :  Danmark
Telefon :  +45 70258888
Internetadresse :  https://egebjergkobmandsgaard.dk/
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
Vinderen er noteret på et reguleret marked
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Intervare A/S
Den økonomiske operatørs størrelse :  large
Registreringsnummer :  26169158
Postadresse :  Banemarksvej 58
By :  Brøndby
Postnummer :  2605
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østsjælland ( DK021 )
Land :  Danmark
E-mail :  support@intervare.dk
Telefon :  +45 70277233
Internetadresse :  https://intervare.dk/
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0006
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  533aa37f-2b22-4338-82cd-7684930d075d -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-03Z 10:35:57Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00005234-2024
EUT-S-nummer :  3/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-04Z

Send til en kollega

0.036