23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
29.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Syddanmark

Indkøb af kapsler til et Kapselendoskopi projekt på OUH Svendborg Sygehus


Region Syddanmark

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Region Syddanmark
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Indkøb af kapsler til et Kapselendoskopi projekt på OUH Svendborg Sygehus
Beskrivelse :  Aftale vedrørende indkøb af 400 kapsler til en forsættelse af kapsel endoskopi projektet på OUH Svendborg Sygehus. Leveringen skal ske i Q1-2024.
Identifikator for proceduren :  f64fa5f7-57c4-44b6-a41f-b21b7786a10b
Intern identifikator :  DanCap projekt OUH
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33168000 Apparatur til endoskopi og endokirurgi
2.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Baagøes Alle 31
By :  Svendborg
Postnummer :  5700
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Fyn ( DK031 )
Land :  Danmark
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Indkøb af kapsler til et Kapselendoskopi projekt på OUH Svendborg Sygehus
Beskrivelse :  Aftale vedrørende indkøb af 400 kapsler til en forsættelse af kapsel endoskopi projektet på OUH Svendborg Sygehus. Leveringen skal ske i Q1-2024.
Intern identifikator :  DanCap projekt OUH
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33168000 Apparatur til endoskopi og endokirurgi
Mængde :  400
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Baagøes Alle 31
By :  Svendborg
Postnummer :  5700
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Fyn ( DK031 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  2 YEAR
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Har ordregiveren fulgt proceduren i Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbuds (klagenævnsloven) § 4, skal en klage over, at ordregiveren har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være modtaget i klagenævnet inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten :  Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen :  Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten :  Region Syddanmark
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  1,300,000 DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling :  Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse :  Kontrakten tildeles Medtronic, 1. Kun denne kapsel har software til downloading, uploading og analyse i vores nuværende analyse system. Dette analysesystem er udviklet i samarbejde med Sundhed.Dk og er integreret i Sundhed.Dk´s brugerflade. 2. Der er multiple, overbevisende undersøgelser af billedkvaliteten i PilCam2`s billeder, hvorimod konkurrerende produkter ikke er klinisk testede hverken, for billedkvalitet eller for tekniske fejl og pålidelighed. 3. Vi har ikke mulighed for at opbygge et system der er håndterbart og som opfylder alle krav til datasikkerhed ved anvendelse af konkurrerende kapsler, før der er omfattende kliniske tester der viser tilfredsstillende billedkvalitet og teknisk stabilitet.
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
6.1.2  Oplysninger om vinderne
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Region Syddanmark
Registreringsnummer :  29190909
Postadresse :  Damhaven 12
By :  Vejle
Postnummer :  7100
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Henrik Timm
E-mail :  Henrik.timm@rsyd.dk
Telefon :  +45 29135749
Internetadresse :  https://www.regionsyddanmark.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405708
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  MEDTRONIC DANMARK A/S
Registreringsnummer :  18491370
Afdeling :  Medicoteknik, Region Syd
Postadresse :  Arne Jacobsens Allé 17
By :  København S
Postnummer :  2300
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Lisa Gade
Telefon :  +45 20303532
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  6f5717a5-76d1-463d-b9c2-1354fddf192b -  01
Formulartype :  Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-27Z 10:23:45Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00794740-2023
EUT-S-nummer :  251/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-29Z

Send til en kollega

0.125