23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 248-786662
Offentliggjort
26.12.2023
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Aarhus Kommune

Udbud af Bøgeskovhus


Aarhus Kommune

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: 8000
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Jakob Nielsen
E-mail: jakni@aarhus.dk
Telefon: +45 41857875
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.aarhus.dk
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af Bøgeskovhus

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Aarhus Kommune genudbyder drift af Bøgeskovhus. Udbuddet gennemføres efter reglerne i udbudslovens afsnit III (light regimet) og vil blive gennemført som et offentligt udbud med forhandling.Kommunen ønsker bred konkurrence og er åben for nye tilgange til driften af Bøgeskovhus. Det betyder, at tilbudsgiver i løsningsbesvarelserne skal byde ind med beskrivelser af, hvordan tilbudsgiver vil drifte Bøgeskovhus med udgangspunkt i forskellige opgaver og cases - overholdelse af national lovgivning. Aarhus Kommune opfordrer alle interesserede virksomheder til at indgå i høring omkring det kommende udbud. Høringsperioden vil ligge i februar 2024. Se mere information herom i Comdia.<br>

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 234 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aarhus Kommune genudbyder driften af Bøgeskovhus. Udbuddet omfatter følgende: Drift af plejehjem med 70 plejeboliger Pleje og praktisk hjælp i ældreboligerne på Bøgeskovhus Drift af café/lokalcenter på Bøgeskovhus Udover de nævnte opgaver skal leverandøren deltage i et samarbejde med Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune. Udbuddet gennemføres efter reglerne i udbudslovens afsnit III (light regimet) og vil blive gennemført som et offentligt udbud med forhandling. Aarhus Kommune ønsker bred konkurrence og er åben for nye tilgange til driften af Bøgeskovhus. Derfor udbyder Aarhus Kommune driften af Bøgeskovhus med krav om, at lovgivningen overholdes, og at alle indsatser skal leveres i overensstemmelse med den for opgaven relevante lovgivnings formål og hensigt. Derudover er der krav, om at al borgerrelateret kommunikation samt dokumentation vedrørende borgerne og leverede indsatser, herunder dokumentation af medicin, skal foregå i omsorgsjournalsystemet Cura. Aarhus Kommune stiller systemet til rådighed. Med udgangspunkt i en åbenhed overfor nye tilgange til driften, vil der i udbudsmaterialet være forskellige cases og opgaver, hvor tilbudsgiver skal byde ind med beskrivelser af, hvilke tilgange tilbudsgiver har til opgaverne, værdier og hvordan tilbudsgiver vil drifte Bøgeskovhus. Aarhus Kommune indbyder interesserede leverandører til at indgå i høring omkring det kommende udbud. Høringen vil være et individuelt møde med interesserede leverandører, hvor det vil være muligt at stille spørgsmål og kommentere det kommende udbud. Høringsperioden vil ligge i februar 2024. Er I interesseret i at deltage i høring, bedes I kontakte på mail Jakob Nielsen: jakni@aarhus.dk eller Lise Hanghøj: lisehan@aarhus.dk, så vil der blive arrangeret et møde. Udbuddet forventes gennemført efter nedenstående milepæle. Bemærk venligst, at datoerne er foreløbige. Det vil være muligt at deltage i en fysisk besigtigelse af Bøgeskovhus. Såfremt dette ønskes, kontaktes Jakob Nielsen: jakni@aarhus.dk. Foreløbige tidsplan: Offentliggørelse af udbudsmaterialet: 01-03-2024 Tilbudsfrist: 04-04-2024 Forhandlingsperiode: uge 17/18 Frist for endeligt tilbud: 27-05-2024 Udpegning af vinder og kontrakt medio juni Implementering august til oktober 2024 Overtagelse af driften: 01-10-2024 Der er vedlagt foreløbigt materiale, som beskriver, hvordan Aarhus Kommune drifter lignende tilbud, Økonomi og tegningsmateriale.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/03/2024

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/12/2023

Send til en kollega

0.031