23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
26.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Hovedstaden

Levering og installation af Intuitive da Vinci SP robot


Region Hovedstaden

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Region Hovedstaden
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Levering og installation af Intuitive da Vinci SP robot
Beskrivelse :  Levering og installation af 1 stk. Intuitive da Vinci SP robot til Øre-Næse-Halskirurgisk Klinik, Rigshospitalet.
Identifikator for proceduren :  be1f8dcd-90a0-44e8-9c2b-aba8be68349c
Intern identifikator :  23077595
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33160000 Operationsteknik
Yderligere klassificering ( cpv ):  33162000 Apparatur og instrumenter til operationsstuer
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Levering og installation af Intuitive da Vinci SP robot
Beskrivelse :  Levering og installation af 1 stk. Intuitive da Vinci SP robot til Øre-Næse-Halskirurgisk Klinik, Rigshospitalet.
Intern identifikator :  1
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33160000 Operationsteknik
Yderligere klassificering ( cpv ):  33162000 Apparatur og instrumenter til operationsstuer
Mængde :  1
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  - Option på yderligere 1 stk. da Vinci SP robot - Serviceoption i udstyrets forventede levetid (7 år)
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  72 MONTH
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Præcise oplysninger om klagefrist(er): Ordregiver agter at indgå aftalen 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort. Nærværende bekendtgørelse følges op af bekendtgørelse om indgået kontrakt. Klage herover skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelse om indgået kontrakt er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling :  Klagenævnet for Udbud
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Region Hovedstaden
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Region Hovedstaden
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten :  Region Hovedstaden
Organisation, der udfører betalingen :  Region Hovedstaden
Organisation, der undertegner kontrakten :  Region Hovedstaden
6.  Resultater
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling :  Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse :  Intuitive da Vinci SP robot er har en unik opbygning, idet alle instrumenter indføres igennem en enkelt port modsat andre multiport systemer. Dette gør robotten særligt velegnet til transoral kirurgi og understøtter dermed den fremmeste forskning og behandling inden for Øre-næse-halsområdet. Systemet giver herudover optimal visualisering med sit 360 grader stereoskopiske kamera og understøtter derigennem en mere præcis kirurgi samt kortere operationstider til fordel for patienterne. Systemet har desuden fuldt integreret fluorescens funktionalitet, der anvendes i udviklingen af image-guidede-kirurgi til identifikation af strukturer og væv, som ikke er synligt med almindelig optik/farvesyn. Region Hovedstaden har ikke kendskab til, at denne samlede funktionalitet tilbydes af andre leverandører i markedet.
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Surgical Sàrl
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  23077595
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  23077595
Titel :  Levering og installation af Intuitive da Vinci SP robot
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :  2023-12-20+01:00
Organisation, der undertegner kontrakten :  Region Hovedstaden
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Region Hovedstaden
Registreringsnummer :  29190623
Postadresse :  Kongens Vænge 2
By :  Hillerød
Postnummer :  3400
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Kasper Færgemann
Telefon :  +45 20573433
Internetadresse :  https://www.regionh.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
Organisation med ansvar for mægling
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Surgical Sàrl
Den økonomiske operatørs størrelse :  large
Postadresse :  Chemin des Mûriers 1
By :  Aubonne
Postnummer :  1170
Land :  Schweiz
Kontaktpunkt :  Lema Abawi
Telefon :  +41 21 821 20 00
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
Vinderen er noteret på et reguleret marked
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  4f8b9745-5c71-409d-af0a-be283dd1bb37 -  01
Formulartype :  Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-21Z 15:38:12Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00789087-2023
EUT-S-nummer :  248/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-26Z

Send til en kollega

0.047