23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
22.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Syddanmark

Udstyr til venepunktur og blodprøvetagning


Region Syddanmark

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Region Syddanmark
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Udstyr til venepunktur og blodprøvetagning
Beskrivelse :  Kontrakten omfatter køb af 3 stk. automatiserede blodprøvetagningsautomater inkl. service og forbrugsvarer til disse.
Identifikator for proceduren :  d24803d9-506f-42bd-9d88-b857d5329b8e
Tidligere bekendtgørelse :  71fa496b-a961-4c27-89e5-fb65af3c2b0c-01
Intern identifikator :  16440
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33141300 Udstyr til venepunktur og blodprøvetagning
2.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  J. B. Winsløws Vej 5
By :  Odense C
Postnummer :  5000
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Fyn ( DK031 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Placeres på OUH-Odense
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  2,239,470 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Udstyr til venepunktur og blodprøvetagning
Beskrivelse :  Kontrakten omfatter køb af 3 stk. automatiserede blodprøvetagningsautomater inkl. service og forbrugsvarer til disse.
Intern identifikator :  16440
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33141300 Udstyr til venepunktur og blodprøvetagning
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Købsoption efter 3 år.
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  J. B. Winsløws Vej 5
By :  Odense C
Postnummer :  5000
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Fyn ( DK031 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Placeres på OUH-Odense
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  2,239,470 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.7  Strategiske udbud
Innovativt mål :  De indkøbte bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser er nye eller væsentligt forbedrede sammenlignet med andre bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser på markedet.
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7 stk. 3. Det fremgår heraf: I tilfælde hvor ordregiveren forud for en kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Samme frist gælder ved indbringelse for domstolene, jf. § 7 stk. 6.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten :  Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen :  Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten :  Region Syddanmark
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  2,239,470 DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling :  Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse :  Blodprøver og Biokemi, OUH, ønsker en øget grad af automatisering af blodprøvetagningsproceduren for at sikre kapaciteten, kompetencerne, driftssikkerheden samt at minimere antallet af og muligheden for præanalytiske fejl. I den forbindelse ønskes 3 stk. udstyr til blodprøvetagning. Af hensyn til patientsikkerheden vurderer Region Syddanmark, at systemet skal bestående af to separate, men supplerende teknologier (herunder ultralydsvejledt punktur), der i fællesskab kan detektere vener op til en dybde på 18 mm. Der er også krav om sikkerhedsforanstaltninger, som i tilfælde af pludselige/uhensigtsmæssige armbevægelser under prøvetagningsproceduren muliggør afkobling af nålen fra systemet. Endelig skal den automatiserede procedure inkludere verifikation af prøvetagningsrørenes fyldningsgrad, sikre vending af prøvetagningsrørene og frigørelse af staseslangen, samt indeholde påføring af plaster efter endt prøvetagning. Da Region Syddanmark generelt mangler sundhedspersonale, er det af stor vigtighed for regionen, at kunne tilvejebringe nogle effektive automatiserede løsninger, der kan leveres med kort tidshorisont. En lang leveringstid vil være problematisk for Blodprøver og Biokemi, OUH, der ønsker at installere udstyret så snart CE mærkningen er opnået. CE-mærkning forventes opnået snarligt. På denne baggrund ønsker Region Syddanmark at indgå en kontrakt nu. Blodprøver og Biokemi, OUH har gennem en markedsundersøgelse fundet, at blodprøvetagningsautomaten fra firmaet Vitestro er eneste udstyr på markedet, der opfylder Region Syddanmarks sikkerhedskrav og er egnet til formålet.
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Vitestro B.V.
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  351977
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  16440
Titel :  Kontrakt om indkøb af 3 stk. udstyr til blodprøvetagning
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :  2023-11-22+01:00
Dato for indgåelse af kontrakten :  2023-12-20+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
Organisation, der undertegner kontrakten :  Region Syddanmark
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Region Syddanmark
Registreringsnummer :  29190909
Postadresse :  Damhaven 12
By :  Vejle
Postnummer :  7100
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Majbritt Christensen
Telefon :  +45 99440380
Internetadresse :  https://www.regionsyddanmark.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405708
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Vitestro B.V.
Den økonomiske operatørs størrelse :  medium
Registreringsnummer :  69461708
Postadresse :  Europalaan 500 1.N.2.
By :  Utrecht
Land :  Nederlandene
Telefon :  +31 30 200 45 51
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  953dfd21-d666-40e0-8754-692930d7d11e -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-21Z 12:41:32Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00784623-2023
EUT-S-nummer :  247/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-22Z

Send til en kollega

0.047