23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 245-771008
Offentliggjort
20.12.2023
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

University of Copenhagen

Tandlægestole til Odontologisk Institut


University of Copenhagen

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: University of Copenhagen
CVR-nummer: DK29979812
Postadresse: krystalgade 25
By: Copenhagen
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1172
Land: Danmark
Kontaktperson: Susanne Ünsal
E-mail: susanne.u@adm.ku.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ku.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Tandlægestole til Odontologisk Institut

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33192410 Tandlægestole
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Odontologisk Institut (OI) er en videnskabelig institution ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. OI’s kerneopgaver er forskning og uddannelse af tandlæger samt særlige kliniske undersøgelses- og behandlingsopgaver.

Uddannelsen af tandlæger foregår på instituttets undervisningsklinik, der består af mere end 160 tandlægestole (units). OI optager 120 studerende årligt, og har pt. ca. 500 studerende indskrevet på tandlægestudiet.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 900 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Odontologisk Institut (OI) på København Universitet påtænker at købe 12 tandlægestole/-units fra Plan¬dent, som skal være identiske med de ca. 160 tandlægestole (leveret af Plandent), som OI allerede råder over på sin kliniske under¬vis¬nings-klinik. Baggrunden for ind¬kø¬bet er, at OI med virkning fra 2023 er blevet pålagt et meroptag på 20 studerende årligt, svarende til 20%, hvor¬for OI har behov for at udvide antallet af tand¬læge¬stole med tilhørende klinikbordsenheder. Udvidelsen af undervisningsklinikken vil bestå af en inddragelse af tilstødende kontorlokaler, som er identiske med lokalerne i under¬visnings¬klinikken, hvorved OI kan få en ekstra undervisningssektion, som er helt identisk med de sektioner, som OI allerede råder over. Dette for at undgå ressourcemæssige omlægninger af forretningsgange m.m. for OI’s med¬ar¬bejdere og studerende, og for at undgå inter¬in-stru¬mental bias i forhold til tandlægestolenes tilslutninger til det centrale vandanlæg, rens¬nings¬an-læg og sug.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Udstyret m.m. skal være identisk med det allerede eksisterende udstyr på OI’s under-vis¬ningsklinik, så OI’s medarbejdere og stu-de¬rende kan bruge alle OI’s under¬vis¬nings-sektioner uden særlig oplæring eller brug af særlige rutiner m.m. Det er vigtigt, at dette er ens på hele undervisningsklinikken. End-vi¬dere skal OI’s værksted og teknikere kunne bruge de samme kompetencer, værktøj m.m. på de nye 12 stole og klinikbordsenheder, som for de eksisterende ca. 180 stole og enheder. Endvidere skal udstyret passe ind i de allerede eksisterende centrale vand-, rengørings- og suge-systemer, som alle stole er tilkoblet. Endeligt skal der kunne være 12 stole og klinikbordsenheder i de kontor¬lo¬ka¬Xler, da det ellers ikke passer ind i OI’s undervisnings- og holdstruktur.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
01/12/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Plandent
Postadresse: Jydekrogen 16
By: Vallensbæk
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2625
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 900 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Danish Public Contracts Appeal Board
Postadresse: Nævnenes hus, toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: NH@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.KLFU.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/12/2023

Send til en kollega

0.031