23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
20.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Midtjylland

Udbud af rygkirurgi - genudbud af delkontrakt 1 og 2


Region Midtjylland

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Region Midtjylland
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Udbud af rygkirurgi - genudbud af delkontrakt 1 og 2
Beskrivelse :  Produkter til Rygkirurgi. Delkontrakt 1 Perkutan minimal invasiv kirurgi, pedikelskrue og stavsystem til behandling af et- til flerniveaus degenerativ lænderygsygdom til minimal invasiv kirurgi (MIS) og delkontrakt 2 Pedikelskrue og stavsystem til behandling af et- til flerniveaus degenerativ lænderygsygdom og deformitetssæt til Region Midtjylland.
Identifikator for proceduren :  f27c9c84-5d75-4f25-8767-623a70d871dd
Tidligere bekendtgørelse :  533398-2023
Intern identifikator :  1-23-4-101-28-22
Type af procedure :  Åben
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33183100 Ortopædiske implantater
Yderligere klassificering ( cpv ):  33184100 Kirurgiske implantater
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  59,679,204 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  77,582,964 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0001
Titel :  Delkontrakt 1 Perkutan minimal invasiv kirurgi, pedikelskrue og stavsystem til behandling af et- til flerniveaus
Beskrivelse :  Perkutan minimal invasiv kirurgi, pedikelskrue og stavsystem til behandling af et- til flerniveaus degenerativ lænderygsygdom til minimal invasiv kirurgi (MIS).
Intern identifikator :  1-23-4-101-28-22
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33183100 Ortopædiske implantater
Yderligere klassificering ( cpv ):  33184100 Kirurgiske implantater
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-01-15+01:00
Slutdato :  2030-01-14+01:00
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  900,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.7  Strategiske udbud
Formålet med strategiske udbud :  Ingen strategiske udbud
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Medicinsk funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) :  45
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Rengøring og sterilisering
Vægtning (procentdel, præcis) :  5
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Sortiment
Vægtning (procentdel, præcis) :  5
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Miljø
Vægtning (procentdel, præcis) :  15
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) :  30
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten :  Region Midtjylland
Organisation, der udfører betalingen :  Region Midtjylland
5.1  Delkontrakt :  LOT-0002
Titel :  Delkontrakt 2 Pedikelskrue og stavsystem til behandling af et- til flerniveaus degenerativ lænderygs
Beskrivelse :  Pedikelskrue og stavsystem til behandling af et- til flerniveaus degenerativ lænderygsygdom og deformitetssæt.
Intern identifikator :  1-23-4-101-28-22
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33183100 Ortopædiske implantater
Yderligere klassificering ( cpv ):  33184100 Kirurgiske implantater
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-01-15+01:00
Slutdato :  2030-01-14+01:00
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  50,679,204 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Medicinsk funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) :  45
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Rengøring og sterilisering
Vægtning (procentdel, præcis) :  5
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Sortiment
Vægtning (procentdel, præcis) :  5
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Miljø
Vægtning (procentdel, præcis) :  15
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) :  30
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten :  Region Midtjylland
Organisation, der udfører betalingen :  Region Midtjylland
Organisation, der undertegner kontrakten :  Region Midtjylland
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  77,582,964 DKK
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen :  11,700,000 DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen :  9,000,000 DKK
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Johnson & Johnson MedTech, a division of JanssenCilag A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  Johnson & Johnson tilbud
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0001
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere :  1
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  Delkontrakt 1 - vinder 1
Dato for indgåelse af kontrakten :  2023-11-24+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
Vinder :
Officielt navn :  Stryker Danmark
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  Stryker tilbud
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0001
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere :  2
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  Delkontrakt 1 - vinder 2
Dato for indgåelse af kontrakten :  2023-11-23+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
6.1.4  Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser :  Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  3
Type modtagne indgivelser :  Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  0
Type modtagne indgivelser :  Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  4
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen :  65,882,964 DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen :  50,679,204 DKK
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Johnson & Johnson MedTech, a division of JanssenCilag A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  Johnson & Johnson tilbud
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0002
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere :  1
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  Delkontrakt 2 - vinder 1
Dato for indgåelse af kontrakten :  2023-11-24+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
Organisation, der undertegner kontrakten :  Region Midtjylland
Vinder :
Officielt navn :  Medtronic Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  Medtronic tilbud
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0002
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere :  2
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  Delkontrakt 2 - vinder 2
Dato for indgåelse af kontrakten :  2023-12-06+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
Organisation, der undertegner kontrakten :  Region Midtjylland
6.1.4  Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser :  Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  2
Type modtagne indgivelser :  Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  0
Type modtagne indgivelser :  Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  3
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Region Midtjylland
Registreringsnummer :  29190925
Afdeling :  Indkøb & Medicoteknik
Postadresse :  Olof Palmes Allé 15
By</span>: Aarhus N
Postnummer :  8200
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Johanna Gretarsdottir
E-mail :  johgre@rm.dk
Telefon :  +45 24230242
Internetadresse :  https://www.udbud.rm.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Tolboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405708
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Johnson & Johnson MedTech, a division of JanssenCilag A/S
Den økonomiske operatørs størrelse :  sme
Registreringsnummer :  19248615
Postadresse :  Bregnerødvej 133
By :  Birkerød
Postnummer :  3460
Land :  Danmark
Telefon :  45948200
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0001 LOT-0002
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Stryker Danmark
Den økonomiske operatørs størrelse :  sme
Registreringsnummer :  21327581
Postadresse :  Postboks 1607
By :  1607
Land :  Danmark
Telefon :  33936099
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0001
8.1  ORG-0006
Officielt navn :  Medtronic Danmark A/S
Den økonomiske operatørs størrelse :  sme
Registreringsnummer :  18491370
Postadresse :  Arne Jacobsens Alle 17
By :  København S
Postnummer :  2300
Land :  Danmark
E-mail :  tender@medtronic.com
Telefon :  32481800
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0002
8.1  ORG-0007
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  9dc8c7b6-44d9-4806-8d7f-af6fec9ec66c -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-19Z 07:02:03Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00773841-2023
EUT-S-nummer :  245/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-20Z

Send til en kollega

0.062