23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 244-768585
Offentliggjort
19.12.2023
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Amgros I/S

Markedshøring over udvalgte krav og kriterier i forbindelse med kommende genudbud på hjemmeperitonealdialyse (PD)


Amgros I/S

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Amgros I/S
CVR-nummer: 14479880
Postadresse: Dampfærgevej 22
By: København Ø
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Ulrik Wøldike
E-mail: udbud@amgros.dk
Telefon: +45 88713000
Fax: +45 88713008
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.amgros.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Markedshøring over udvalgte krav og kriterier i forbindelse med kommende genudbud på hjemmeperitonealdialyse (PD)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33600000 Lægemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter og gennemfører løbende en række udbud af lægemidler med henblik på at forsyne interessenternes sygehusapoteker med lægemidler.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med Amgros’ arbejde med at klargøre det kommende genudbud på hjemmeperitonealdialyse (PD) gennemfører vi nu en markedshøring over udvalgte krav og kriterier som vi overvejer at lade indgå i udbuddet. Det fulde høringsmateriale ligger tilgængeligt på www. levportal.amgros.dk.

Fristen for at kommentere er onsdag den 17. januar 2024 kl. 12. Kommentarer skal sendes til udbud@amgros.dk.

I forbindelse med dette udbud har Amgros tidligere publiceret forhåndsmeddelelser (nummer på 2023/S 190-595418) og (nummer på 2023/S 198-617976).

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/04/2024

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Denne forhåndsmeddelelse er en generel orientering om Amgros' kommende udbud på levering af lægemidler.

I relation til pkt. II.3 bemærkes, at datoen under pkt. II.3 alene er vejledende.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/12/2023

Send til en kollega

0.062