23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
19.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Forbrugsartikler (2024)


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Økonomiske anliggender
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Forbrugsartikler (2024)
Beskrivelse :  SKI er en indkøbscentral og udbyder på vegne af SKI’s kunder Rammeaftale 50.20 Forbrugsartikler. Rammeaftalen retter sig mod statslige institutioner, regioner og kommuner. På delaftale 1 omfatter sortimentet 600 varelinjer, der er kategoriseret i følgende hovedproduktgrupper: • Handsker • Borddækning og engangsservice • Fødevareemballage • Værnemidler og beskyttelsesudstyr Hovedproduktgrupperne en underinddelt i 37 produktgrupper og 144 underproduktgrupper. Sortimentet på delaftale 2 (Østdanmark) og 3 (Vestdanmark) er identisk. Hver delaftale omfatter 1002 varelinjer, der er kategoriseret i følgende hovedproduktgrupper: • Kemi • Rengøringsrekvisitter • Rengøringsvogne • Poser og sække • Aftørrings- og lejepapir • Personlig pleje og hygiejne • Maskiner • Affaldssortering (indendørs) Hovedproduktgrupperne en underinddelt i 77 produktgrupper og 430 underproduktgrupper.
Identifikator for proceduren :  6ddc4881-5cb7-41f7-a80b-f62590a04139
Intern identifikator :  50.20
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
Yderligere klassificering ( cpv ):  18424000 Handsker
Yderligere klassificering ( cpv ):  18424300 Engangshandsker
Yderligere klassificering ( cpv ):  18935000 Vasketøjsposer
Yderligere klassificering ( cpv ):  18937100 Poser til pakning af varer
Yderligere klassificering ( cpv ):  19640000 Affaldssække og -poser af polyethylen
Yderligere klassificering ( cpv ):  33141850 Produkter til tandhygiejne
Yderligere klassificering ( cpv ):  33662100 Øjenmidler
Yderligere klassificering ( cpv ):  33711300 Manicure- og pedicurepræparater
Yderligere klassificering ( cpv ):  33711430 Engangsvådservietter
Yderligere klassificering ( cpv ):  33711440 Læbepomade
Yderligere klassificering ( cpv ):  33711500 Hudplejeprodukter
Yderligere klassificering ( cpv ):  33711510 Solbeskyttelsesprodukter
Yderligere klassificering ( cpv ):  33711520 Badegel
Yderligere klassificering ( cpv ):  33711610 Hårvaskemidler
Yderligere klassificering ( cpv ):  33711700 Varer og præparater til mund- eller tandhygiejne
Yderligere klassificering ( cpv ):  33711710 Tandbørster
Yderligere klassificering ( cpv ):  33711720 Tandpasta
Yderligere klassificering ( cpv ):  33711800 Præparater til brug ved barbering
Yderligere klassificering ( cpv ):  33711810 Barberskum
Yderligere klassificering ( cpv ):  33711900 Sæbe
Yderligere klassificering ( cpv ):  33741000 Håndplejemidler
Yderligere klassificering ( cpv ):  33741100 Håndrensemiddel
Yderligere klassificering ( cpv ):  33741200 Håndcreme eller kropslotion
Yderligere klassificering ( cpv ):  33741300 Hånddesinfektionsmiddel
Yderligere klassificering ( cpv ):  33742000 Negleplejemidler
Yderligere klassificering ( cpv ):  33742100 Negleklippere
Yderligere klassificering ( cpv ):  33760000 Toiletpapir, lommetørklæder, håndklæder og servietter
Yderligere klassificering ( cpv ):  33761000 Toiletpapir
Yderligere klassificering ( cpv ):  33762000 Papirlommetørklæder
Yderligere klassificering ( cpv ):  33763000 Papirhåndklæder
Yderligere klassificering ( cpv ):  33764000 Papirservietter
Yderligere klassificering ( cpv ):  33770000 Sanitetsartikler af papir
Yderligere klassificering ( cpv ):  33771000 Toiletpapir
Yderligere klassificering ( cpv ):  33772000 Engangsprodukter af papir
Yderligere klassificering ( cpv ):  35113410 Beklædning til biologisk eller kemisk beskyttelse
Yderligere klassificering ( cpv ):  35113450 Beskyttelsestøj (kitler og slag)
Yderligere klassificering ( cpv ):  39220000 Køkkenudstyr, husholdningsartikler og cateringvarer
Yderligere klassificering ( cpv ):  39222110 Engangsbestik og -tallerkner
Yderligere klassificering ( cpv ):  39222120 Engangskrus
Yderligere klassificering ( cpv ):  39222200 Bakker til mad
Yderligere klassificering ( cpv ):  39224000 Koste, børster og andre genstande af forskellig art
Yderligere klassificering ( cpv ):  39224100 Koste
Yderligere klassificering ( cpv ):  39224200 Børster
Yderligere klassificering ( cpv</span>): 39224340Affaldsspande og -kurve
Yderligere klassificering ( cpv ):  39224350 Fejebakker
Yderligere klassificering ( cpv ):  39225600 Stearinlys
Yderligere klassificering ( cpv ):  39291000 Artikler til vaskerier
Yderligere klassificering ( cpv ):  39513000 Dækketøj
Yderligere klassificering ( cpv ):  39513100 Duge
Yderligere klassificering ( cpv ):  39513200 Bordservietter
Yderligere klassificering ( cpv ):  39800000 Rengørings-, pudse- og poleringsmidler
Yderligere klassificering ( cpv ):  39830000 Rengøringsmidler
Yderligere klassificering ( cpv ):  39831000 Vaskemidler
Yderligere klassificering ( cpv ):  39831200 Vaske- og rensemidler
Yderligere klassificering ( cpv ):  39831210 Midler til maskinopvask
Yderligere klassificering ( cpv ):  39831300 Rengøringsmidler til gulve
Yderligere klassificering ( cpv ):  39832000 Opvaskemidler
Yderligere klassificering ( cpv ):  39832100 Opvaskepulver
Yderligere klassificering ( cpv ):  42995000 Diverse rengøringsmaskiner
2.1.2  Udførelsessted
Land :  Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  2,206,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  3,310,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  • ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene anført i “Udelukkelsesgrund” i afsnit 2.1.6 Grund til udelukkelse. ESPD er desuden et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed anført i “Udvælgelseskriterier”. • Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD, Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Den eller de andre enheder skal hver udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger. • Hvis tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD, Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, i feltet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger. • Inden tildelingsbeslutningen skal [den/de] tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for at oplysningerne i ESPD vedrørende udelukkelsesgrunde og egnethed er korrekte. • Tilbudsgiver samt eventuelle konsortiedeltagere og støttende virksomheder må ikke være omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134 a. Der skal ikke fremlægges dokumentation herfor. • Tilbudsgiver samt eventuelle konsortiedeltagere og støttende virksomheder må ikke være omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, § 136, og § 137, stk. 1, nr. 2. Der skal fremlægges dokumentation for afgivne oplysninger i ESPD vedrørende udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, § 136 og § 137, stk. 1, nr. 2. Dette gælder for tilbudsgiver samt eventuelle konsortiedeltagere og støttende virksomheder. Det fremgår af Europa Kommissionens tjeneste eCertis, hvad må anses som tilstrækkelig dokumentation for den enkelte virksomhed, da det afhænger af virksomhedens hjemland. • Det fremgår under de enkelte udvælgelseskriterier , hvilken dokumentation der skal fremlægges for de afgivne oplysninger i ESPD. • ”Ad afsnit 5.1.5 Værdi: Den skønsmæssige vurdering af delaftalernes anslåede værdier og delaftalernes maksimale værdier er angivet i afsnit 5.1.5 Værdi. Den er baseret på: • Kundernes egne estimater af det kommende forbrug • Omsætning og omsætningsudvikling for den tidligere rammeaftale 50.20 Forbrugsartikler 2020. • Hvem der er kunder på aftalen. • At det er forpligtende for de primære kunder at bruge aftalen. • Forventninger til udviklingen på indkøbsområdet • Forventninger til det fremtidige forbrug på indkøbsområdet Hen over den samlede varighed på 4 år, inklusive muligheder for forlængelse, samt på tværs af alle kunderne på rammeaftalen, er der således også en usikkerhed om hvad de enkelte delaftalers værdi ender med at blive. I den forbindelse er der lagt vægt på følgende forhold: • Inflationen har været høj de seneste år og det må forventes, at denne udvikling i nogen grad fortsætter. Dette kan medføre tilbudspriser, som nominelt ligger ud over, hvad kunderne har taget i betragtning ved indrapportering af deres estimater. • Generelt er der sket prisstigninger for både produktion og transport, hvilket kan påvirke tilbudsgivernes omkostninger som igen vil have indflydelse på den samlede kontraktværdi og de tilbudte priser. • Omfanget af de frivillige kunders benyttelse af aftalen kan stige, hvilket fører til højere omsætning. • Aftalens sortiment er tilpasset efter kundernes forbrug, ligesom der er tilføjet en helt ny hovedproduktgruppe, hvilket forventes at øge kundernes brug af aftalen ift. den tidligere aftale. Det er usikkert, i hvor høj grad kunderne har taget højde for dette i deres tilslutning. • Indkøbsområdet har tidligere været kendetegnet ved mange decentrale indkøbere, men et øget fokus på såvel aftageforpligtelsen som compliance på SKI´s indkøbsaftaler generelt, bl.a. understøttet af en øget brug af e-handel, kan også forventes at afspejles i den kommende aftale på 50.20 Forbrugsartikler. Skønnet indebærer derfor både en vurdering af de anslåede værdier af delaftalerne, og en vurdering af de maksimale værdier af delaftalerne. Disse værdier anses ikke for klart usandsynlige. De maksimale værdier kan dog ændres i henhold til de enhver tid gældende udbudsregler. Forskellen mellem anslået værdi og maksimal værdi er begrundet i usikkerheden om hvad delaftalernes værdier ender med at blive. Skønnet af anslået værdi og maksimal værdi er udtryk for SKI's mest kvalificerede og gennemsigtige saglige skøn af forbruget på delaftalerne på udbudstidspunktet inkl. muligheder for forlængelse og evt. optioner, og på tværs af alle aktører i rammeaftalen, uanset det endelige antal heraf. Bemærk at den samlede anslåede værdi og den samlede maksimale værdi for alle delaftalerne er angivet i afsnit 2.1.3 Værdi. Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver i enhver henseende er ansvarlig for de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning. • Ad afsnit 5.1.12 Udbudsvilkår - sprog: Tilbud skal være på dansk, men fagtermer og begreber, der normalt angives på engelsk, kan accepteres. • Rammeaftalen er omfattet af forbuddet i artikel 5k i EU-forordning 833/2014, og SKI kræver en erklæring fra den eller de tilbudsgiver(e) som SKI har til hensigt at tildele rammeaftalen, jf. nærmere i udbudsbetingelsernes punkt 16.4. • Udbuddet er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/2560 af 14. december 2022 om udenlandske subsidier, der fordrejer det indre marked. Tilbudsgivere er forpligtede til som en del af deres tilbud at fremsende en anmeldelse/erklæring vedrørende eventuelle finansielle bidrag fra tredjelande, jf. nærmere forordningens artikel 29.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.5  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud :  3
Betingelser for kontrakten :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver :  3
2.1.6  Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs :  Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs :  Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens :  Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Aktiver, der administreres af en kurator :  Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Betaling af socialsikringsbidrag :  Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter :  Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0001
Titel :  Delaftale 1 Engangsartikler og fødevareemballage samt handsker og værnemidler
Beskrivelse :  På delaftale 1 omfatter sortimentet 600 varelinjer, der er kategoriseret i følgende hovedproduktgrupper: • Handsker • Borddækning og engangsservice • Fødevareemballage • Værnemidler og beskyttelsesudstyr
Intern identifikator :  50.20
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
Yderligere klassificering ( cpv ):  18424000 Handsker
Yderligere klassificering ( cpv ):  18424300 Engangshandsker
Yderligere klassificering ( cpv ):  33662100 Øjenmidler
Yderligere klassificering ( cpv ):  35113410 Beklædning til biologisk eller kemisk beskyttelse
Yderligere klassificering ( cpv ):  35113450 Beskyttelsestøj (kitler og slag)
Yderligere klassificering ( cpv ):  39220000 Køkkenudstyr, husholdningsartikler og cateringvarer
Yderligere klassificering ( cpv ):  39222110 Engangsbestik og -tallerkner
Yderligere klassificering ( cpv ):  39222120 Engangskrus
Yderligere klassificering ( cpv ):  39222200 Bakker til mad
Yderligere klassificering ( cpv ):  39225600 Stearinlys
Yderligere klassificering ( cpv ):  39513000 Dækketøj
Yderligere klassificering ( cpv ):  39513100 Duge
Yderligere klassificering ( cpv ):  39513200 Bordservietter
5.1.2  Udførelsessted
Land :  Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  24 MONTH
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Der kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse til en samlet varighed på 48 måneder.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  869,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  1,303,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse :  000049-2023
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Samlet årsomsætning
Beskrivelse :  ”Samlet omsætning”: For hver delaftale er der fastsat minimumskrav til, hvilken samlet omsætning, eksklusive moms, tilbudsgiver mindst skal have haft i det seneste disponible regnskabsår. Minimumskravene er som følger: o Delaftale 1: DKK 50 mio. o Delaftale 2: DKK 70 mio. o Delaftale 3: DKK 55 mio. Minimumskrav til ”Samlet omsætning” gælder pr. delaftale, og akkumuleres hvis tilbudsgiver afgiver tilbud på flere delaftaler. Afgives der f.eks. tilbud på alle tre delaftaler, er minimumskravet til ”omsætning” på DKK 175 mio. Ved det "seneste disponible regnskabsår" forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for tilbudsgiverens regnskabsaflæggelse. Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) beregnes tilbudsgiverens samlede omsætning som summen af omsætning i sammenslutningen. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske og finansielle kapacitet, beregnes samlet omsætning på samme måde som for en sammenslutning af økonomiske aktører.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Finansielle nøgletal
Beskrivelse :  • ”Soliditetsgrad”: Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår havde en soliditetsgrad på 20 %. Minimumskrav til ”Soliditetsgrad” er det samme, uanset om tilbudsgiver afgiver tilbud på en eller flere delaftaler. Ved det "seneste disponible regnskabsår" forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for tilbudsgiverens regnskabsaflæggelse. Soliditetsgraden beregnes som tilbudsgivers samlede egenkapitals værdi i forhold til tilbudsgivers samlede aktiver, udregnet i procent. Dvs. at soliditetsgrad = (samlede egenkapitals værdi/samlede aktivers værdi) x 100. Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) beregnes den samlede soliditetsgrad som sammenslutningens samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutningens samlede aktiver, udregnet i procent. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes tilbudsgivers soliditetsgrad på samme måde som for en sammenslutning af økonomiske aktører.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Andet
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  50
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) :  50
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :  DAN
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Der kræves sikkerhedsgodkendelse
Beskrivelse :  Nogle kunder på rammeaftalen kræver, at relevante medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med leveringskontraktens opfyldelse, herunder personale og underleverandører, skal kunne sikkerhedsgodkendes til det niveau, som kunden kræver, jf. nærmere i Rammeaftalens punkt 11.5.1, Leveringskontraktens punkt 4.4 og særbilag 2, punkt 2.1 og 2.2. Datoen ovenfor er udtryk for den forventede ikrafttrædelse af rammeaftalen. Det påhviler Leverandøren at tage højde for den tid, indhentelse af de for opgavens udførelse fornødne sikkerhedsgodkendelser kræver.
Frist for opnåelse af sikkerhedsgodkendelse :  2024-07-08+02:00
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur eller segl (jf forordning (EU) nr 910/2014) er påkrævet
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-01-25+01:00 13:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  8 MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2024-01-25+01:00 14:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse :  I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar ved kontraktopfyldelse, som formuleret i de konventioner, som ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, reguleret i relevant omfang. Herudover indeholder rammeaftalen en arbejdsklausul.
Der kræves en fortrolighedsaftale
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Finansiel ordning :  En virksomhed, der afgiver økonomisk og finansiel støtte til en tilbudsgiver i forbindelse med dette udbud, skal påtage sig en uigenkaldelig forpligtelse til at hæfte solidarisk med tilbudsgiver, og til at stille de ressourcer til rådighed for tilbudsgiver, der er forbundet med den økonomiske og finansielle støtte, i hele rammeaftalens og leveringskontrakternes varighed. Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig at hæfte solidarisk, og udpege en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI.
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i klagenævnsloven (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer). Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4 i klagenævnsloven (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer). I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4 i klagenævnsloven (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer).
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere :  1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der behandler tilbud :  Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
5.1  Delkontrakt :  LOT-0002
Titel :  Delaftale 2 Aftørringspapir, personlig pleje, rengøring samt poser og sække (Østdanmark)
Beskrivelse :  Sortimentet på delaftale 2 (Østdanmark) omfatter 1002 varelinjer, der er kategoriseret i følgende hovedproduktgrupper: • Kemi • Rengøringsrekvisitter • Rengøringsvogne • Poser og sække • Aftørrings- og lejepapir • Personlig pleje og hygiejne • Maskiner • Affaldssortering (indendørs)
Intern identifikator :  50.20
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
Yderligere klassificering ( cpv ):  18424300 Engangshandsker
Yderligere klassificering ( cpv ):  18935000 Vasketøjsposer
Yderligere klassificering ( cpv ):  18937100 Poser til pakning af varer
Yderligere klassificering ( cpv ):  19640000 Affaldssække og -poser af polyethylen
Yderligere klassificering ( cpv ):  33141850 Produkter til tandhygiejne
Yderligere klassificering ( cpv ):  33711300 Manicure- og pedicurepræparater
Yderligere klassificering ( cpv ):  33711430 Engangsvådservietter
Yderligere klassificering ( cpv ):  33711440 Læbepomade
Yderligere klassificering ( cpv ):  33711500 Hudplejeprodukter
Yderligere klassificering ( cpv ):  33711510 Solbeskyttelsesprodukter
Yderligere klassificering ( cpv ):  33711520 Badegel
Yderligere klassificering ( cpv ):  33711610 Hårvaskemidler
Yderligere klassificering ( cpv ):  33711700 Varer og præparater til mund- eller tandhygiejne
Yderligere klassificering ( cpv ):  33711710 Tandbørster
Yderligere klassificering ( cpv ):  33711720 Tandpasta
Yderligere klassificering ( cpv ):  33711800 Præparater til brug ved barbering
Yderligere klassificering ( cpv ):  33711810 Barberskum
Yderligere klassificering ( cpv ):  33711900 Sæbe
Yderligere klassificering ( cpv ):  33741000 Håndplejemidler
Yderligere klassificering ( cpv ):  33741100 Håndrensemiddel
Yderligere klassificering ( cpv ):  33741200 Håndcreme eller kropslotion
Yderligere klassificering ( cpv ):  33741300 Hånddesinfektionsmiddel
Yderligere klassificering ( cpv ):  33742000 Negleplejemidler
Yderligere klassificering ( cpv ):  33742100 Negleklippere
Yderligere klassificering ( cpv ):  33760000 Toiletpapir, lommetørklæder, håndklæder og servietter
Yderligere klassificering ( cpv ):  33761000 Toiletpapir
Yderligere klassificering ( cpv ):  33762000 Papirlommetørklæder
Yderligere klassificering ( cpv ):  33763000 Papirhåndklæder
Yderligere klassificering ( cpv ):  33764000 Papirservietter
Yderligere klassificering ( cpv ):  33770000 Sanitetsartikler af papir
Yderligere klassificering ( cpv ):  33771000 Toiletpapir
Yderligere klassificering ( cpv ):  33772000 Engangsprodukter af papir
Yderligere klassificering ( cpv ):  39224000 Koste, børster og andre genstande af forskellig art
Yderligere klassificering ( cpv ):  39224100 Koste
Yderligere klassificering ( cpv ):  39224200 Børster
Yderligere klassificering ( cpv ):  39224340 Affaldsspande og -kurve
Yderligere klassificering ( cpv ):  39224350 Fejebakker
Yderligere klassificering ( cpv ):  39291000 Artikler til vaskerier
Yderligere klassificering ( cpv ):  39800000 Rengørings-, pudse- og poleringsmidler
Yderligere klassificering ( cpv ):  39830000 Rengøringsmidler
Yderligere klassificering ( cpv ):  39831000 Vaskemidler
Yderligere klassificering ( cpv ):  39831200 Vaske- og rensemidler
Yderligere klassificering ( cpv ):  39831210 Midler til maskinopvask
Yderligere klassificering ( cpv ):  39831300 Rengøringsmidler til gulve
Yderligere klassificering ( cpv ):  39832000 Opvaskemidler
Yderligere klassificering ( cpv ):  39832100 Opvaskepulver
Yderligere klassificering ( cpv ):  42995000 Diverse rengøringsmaskiner
5.1.2  Udførelsessted
Land :  Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger :  Delaftale 2 dækker den østlige del af Danmark, hermed forstås kunder øst for Storebælt (NUTS DK01 og DK02).
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  24 MONTH
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Der kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse til en samlet varighed på 48 måneder.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  702,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  1,053,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse :  000049-2023
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Samlet årsomsætning
Beskrivelse :  ”Samlet omsætning”: For hver delaftale er der fastsat minimumskrav til, hvilken samlet omsætning, eksklusive moms, tilbudsgiver mindst skal have haft i det seneste disponible regnskabsår. Minimumskravene er som følger: o Delaftale 1: DKK 50 mio. o Delaftale 2: DKK 70 mio. o Delaftale 3: DKK 55 mio. Minimumskrav til ”Samlet omsætning” gælder pr. delaftale, og akkumuleres hvis tilbudsgiver afgiver tilbud på flere delaftaler. Afgives der f.eks. tilbud på alle tre delaftaler, er minimumskravet til ”omsætning” på DKK 175 mio. Ved det "seneste disponible regnskabsår" forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for tilbudsgiverens regnskabsaflæggelse. Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) beregnes tilbudsgiverens samlede omsætning som summen af omsætning i sammenslutningen. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske og finansielle kapacitet, beregnes samlet omsætning på samme måde som for en sammenslutning af økonomiske aktører.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Finansielle nøgletal
Beskrivelse :  • ”Soliditetsgrad”: Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår havde en soliditetsgrad på 20 %. Minimumskrav til ”Soliditetsgrad” er det samme, uanset om tilbudsgiver afgiver tilbud på en eller flere delaftaler. Ved det "seneste disponible regnskabsår" forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for tilbudsgiverens regnskabsaflæggelse. Soliditetsgraden beregnes som tilbudsgivers samlede egenkapitals værdi i forhold til tilbudsgivers samlede aktiver, udregnet i procent. Dvs. at soliditetsgrad = (samlede egenkapitals værdi/samlede aktivers værdi) x 100. Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) beregnes den samlede soliditetsgrad som sammenslutningens samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutningens samlede aktiver, udregnet i procent. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes tilbudsgivers soliditetsgrad på samme måde som for en sammenslutning af økonomiske aktører.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  50
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) :  50
5.1.11  Udbudsdokumenter
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Der kræves sikkerhedsgodkendelse
Beskrivelse :  Nogle kunder på rammeaftalen kræver, at relevante medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med leveringskontraktens opfyldelse, herunder personale og underleverandører, skal kunne sikkerhedsgodkendes til det niveau, som kunden kræver, jf. nærmere i Rammeaftalens punkt 11.5.1, Leveringskontraktens punkt 4.4 og særbilag 2, punkt 2.1 og 2.2. Datoen ovenfor er udtryk for den forventede ikrafttrædelse af rammeaftalen. Det påhviler Leverandøren at tage højde for den tid, indhentelse af de for opgavens udførelse fornødne sikkerhedsgodkendelser kræver.
Frist for opnåelse af sikkerhedsgodkendelse :  2024-07-08+02:00
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur eller segl (jf forordning (EU) nr 910/2014) er påkrævet
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-01-25+01:00 13:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  8 MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2024-01-25+01:00 14:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse :  I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar ved kontraktopfyldelse, som formuleret i de konventioner, som ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, reguleret i relevant omfang. Herudover indeholder rammeaftalen en arbejdsklausul.
Der kræves en fortrolighedsaftale
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Finansiel ordning :  En virksomhed, der afgiver økonomisk og finansiel støtte til en tilbudsgiver i forbindelse med dette udbud, skal påtage sig en uigenkaldelig forpligtelse til at hæfte solidarisk med tilbudsgiver, og til at stille de ressourcer til rådighed for tilbudsgiver, der er forbundet med den økonomiske og finansielle støtte, i hele rammeaftalens og leveringskontrakternes varighed. Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig at hæfte solidarisk, og udpege en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI.
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i klagenævnsloven (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer). Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4 i klagenævnsloven (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer). I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4 i klagenævnsloven (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer).
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere :  1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
5.1  Delkontrakt :  LOT-0003
Titel :  Delaftale 3 Aftørringspapir, personlig pleje, rengøring samt poser og sække (Vestdanmark)
Beskrivelse :  Sortimentet på delaftale 3 (Vestdanmark) omfatter 1002 varelinjer, der er kategoriseret i følgende hovedproduktgrupper: • Kemi • Rengøringsrekvisitter • Rengøringsvogne • Poser og sække • Aftørrings- og lejepapir • Personlig pleje og hygiejne • Maskiner • Affaldssortering (indendørs)
Intern identifikator :  50.20
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
Yderligere klassificering ( cpv ):  18424300 Engangshandsker
Yderligere klassificering ( cpv ):  18935000 Vasketøjsposer
Yderligere klassificering ( cpv ):  18937100 Poser til pakning af varer
Yderligere klassificering ( cpv ):  19640000 Affaldssække og -poser af polyethylen
Yderligere klassificering ( cpv ):  33141850 Produkter til tandhygiejne
Yderligere klassificering ( cpv ):  33711300 Manicure- og pedicurepræparater
Yderligere klassificering ( cpv ):  33711430 Engangsvådservietter
Yderligere klassificering ( cpv ):  33711440 Læbepomade
Yderligere klassificering ( cpv ):  33711500 Hudplejeprodukter
Yderligere klassificering ( cpv ):  33711510 Solbeskyttelsesprodukter
Yderligere klassificering ( cpv ):  33711520 Badegel
Yderligere klassificering ( cpv ):  33711610 Hårvaskemidler
Yderligere klassificering ( cpv ):  33711700 Varer og præparater til mund- eller tandhygiejne
Yderligere klassificering ( cpv ):  33711710 Tandbørster
Yderligere klassificering ( cpv ):  33711720 Tandpasta
Yderligere klassificering ( cpv ):  33711800 Præparater til brug ved barbering
Yderligere klassificering ( cpv ):  33711810 Barberskum
Yderligere klassificering ( cpv ):  33711900 Sæbe
Yderligere klassificering ( cpv ):  33741000 Håndplejemidler
Yderligere klassificering ( cpv ):  33741100 Håndrensemiddel
Yderligere klassificering ( cpv ):  33741200 Håndcreme eller kropslotion
Yderligere klassificering ( cpv ):  33741300 Hånddesinfektionsmiddel
Yderligere klassificering ( cpv ):  33742000 Negleplejemidler
Yderligere klassificering ( cpv ):  33742100 Negleklippere
Yderligere klassificering ( cpv ):  33760000 Toiletpapir, lommetørklæder, håndklæder og servietter
Yderligere klassificering ( cpv ):  33761000 Toiletpapir
Yderligere klassificering ( cpv ):  33762000 Papirlommetørklæder
Yderligere klassificering ( cpv ):  33763000 Papirhåndklæder
Yderligere klassificering ( cpv ):  33764000 Papirservietter
Yderligere klassificering ( cpv ):  33770000 Sanitetsartikler af papir
Yderligere klassificering ( cpv ):  33771000 Toiletpapir
Yderligere klassificering ( cpv ):  33772000 Engangsprodukter af papir
Yderligere klassificering ( cpv ):  39224000 Koste, børster og andre genstande af forskellig art
Yderligere klassificering ( cpv ):  39224100 Koste
Yderligere klassificering ( cpv ):  39224200 Børster
Yderligere klassificering ( cpv ):  39224340 Affaldsspande og -kurve
Yderligere klassificering ( cpv ):  39224350 Fejebakker
Yderligere klassificering ( cpv ):  39291000 Artikler til vaskerier
Yderligere klassificering ( cpv ):  39800000 Rengørings-, pudse- og poleringsmidler
Yderligere klassificering ( cpv ):  39830000 Rengøringsmidler
Yderligere klassificering ( cpv ):  39831000 Vaskemidler
Yderligere klassificering ( cpv ):  39831200 Vaske- og rensemidler
Yderligere klassificering ( cpv ):  39831210 Midler til maskinopvask
Yderligere klassificering ( cpv ):  39831300 Rengøringsmidler til gulve
Yderligere klassificering ( cpv ):  39832000 Opvaskemidler
Yderligere klassificering ( cpv ):  39832100 Opvaskepulver
Yderligere klassificering ( cpv ):  42995000 Diverse rengøringsmaskiner
5.1.2  Udførelsessted
Land :  Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger :  Delaftale 3 dækker den vestlige del af Danmark, hermed forstås kunder vest for Storebælt (NUTS DK03, DK04 og DK05).
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  24 MONTH
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Der kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse til en samlet varighed på 48 måneder.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  635,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  954,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse :  000049-2023
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Samlet årsomsætning
Beskrivelse :  ”Samlet omsætning”: For hver delaftale er der fastsat minimumskrav til, hvilken samlet omsætning, eksklusive moms, tilbudsgiver mindst skal have haft i det seneste disponible regnskabsår. Minimumskravene er som følger: o Delaftale 1: DKK 50 mio. o Delaftale 2: DKK 70 mio. o Delaftale 3: DKK 55 mio. Minimumskrav til ”Samlet omsætning” gælder pr. delaftale, og akkumuleres hvis tilbudsgiver afgiver tilbud på flere delaftaler. Afgives der f.eks. tilbud på alle tre delaftaler, er minimumskravet til ”omsætning” på DKK 175 mio. Ved det "seneste disponible regnskabsår" forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for tilbudsgiverens regnskabsaflæggelse. Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) beregnes tilbudsgiverens samlede omsætning som summen af omsætning i sammenslutningen. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske og finansielle kapacitet, beregnes samlet omsætning på samme måde som for en sammenslutning af økonomiske aktører.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Finansielle nøgletal
Beskrivelse :  ”Soliditetsgrad”: Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår havde en soliditetsgrad på 20 %. Minimumskrav til ”Soliditetsgrad” er det samme, uanset om tilbudsgiver afgiver tilbud på en eller flere delaftaler. Ved det "seneste disponible regnskabsår" forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for tilbudsgiverens regnskabsaflæggelse. Soliditetsgraden beregnes som tilbudsgivers samlede egenkapitals værdi i forhold til tilbudsgivers samlede aktiver, udregnet i procent. Dvs. at soliditetsgrad = (samlede egenkapitals værdi/samlede aktivers værdi) x 100. Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) beregnes den samlede soliditetsgrad som sammenslutningens samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutningens samlede aktiver, udregnet i procent. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes tilbudsgivers soliditetsgrad på samme måde som for en sammenslutning af økonomiske aktører.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  50
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) :  50
5.1.11  Udbudsdokumenter
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Der kræves sikkerhedsgodkendelse
Beskrivelse :  Nogle kunder på rammeaftalen kræver, at relevante medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med leveringskontraktens opfyldelse, herunder personale og underleverandører, skal kunne sikkerhedsgodkendes til det niveau, som kunden kræver, jf. nærmere i Rammeaftalens punkt 11.5.1, Leveringskontraktens punkt 4.4 og særbilag 2, punkt 2.1 og 2.2. Datoen ovenfor er udtryk for den forventede ikrafttrædelse af rammeaftalen. Det påhviler Leverandøren at tage højde for den tid, indhentelse af de for opgavens udførelse fornødne sikkerhedsgodkendelser kræver.
Frist for opnåelse af sikkerhedsgodkendelse :  2024-07-08+02:00
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur eller segl (jf forordning (EU) nr 910/2014) er påkrævet
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-01-25+01:00 13:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  8 MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2024-01-25+01:00 14:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse :  I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar ved kontraktopfyldelse, som formuleret i de konventioner, som ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, reguleret i relevant omfang. Herudover indeholder rammeaftalen en arbejdsklausul.
Der kræves en fortrolighedsaftale
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Finansiel ordning :  En virksomhed, der afgiver økonomisk og finansiel støtte til en tilbudsgiver i forbindelse med dette udbud, skal påtage sig en uigenkaldelig forpligtelse til at hæfte solidarisk med tilbudsgiver, og til at stille de ressourcer til rådighed for tilbudsgiver, der er forbundet med den økonomiske og finansielle støtte, i hele rammeaftalens og leveringskontrakternes varighed. Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig at hæfte solidarisk, og udpege en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI.
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i klagenævnsloven (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer). Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4 i klagenævnsloven (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer). I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4 i klagenævnsloven (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer).
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere :  1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der behandler tilbud :  Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Registreringsnummer :  ORG-17472437
Postadresse :  Pakkerivej 6
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Michelle Toudal Offersen
E-mail :  mo@ski.dk
Telefon :  51886068
Internetadresse :  https://www.ski.dk
Denne organisations roller :
Køber
Indkøbscentral, der tildeler offentlige kontrakter eller indgår rammeaftaler om bygge- og anlægsarbejder, vareindkøb eller tjenesteydelser for andre købere
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for Udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  833a1249-b219-4c31-b919-4019455b53d6 -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-15Z 20:01:22Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00770020-2023
EUT-S-nummer :  244/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-19Z

Send til en kollega

0.046