23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
11.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Hovedstaden

Lungenavigationssystem til vævsprøveudtagning


Region Hovedstaden

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Region Hovedstaden
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Sundhed
1.1  Køber
Officielt navn :  Region hovedstaden
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Lungenavigationssystem til vævsprøveudtagning
Beskrivelse :  Region Hovedstaden agter til afdelingen for lungesygdomme på Gentofte hospital, at indkøbe lungenavigationsplatformen LungVision System fra Body Vision Ltd, via den europæiske repræsentant Moss S.p.A. LungVision Systemet anvendes i kombination med CT-skanninger, røntgen optagelser med en C-bue og vævsprøve udtagning via et bronkoskop.
Identifikator for proceduren :  f147ce03-f1ca-4ea2-9ff6-ef13b758cd0a
Tidligere bekendtgørelse :  9fcf5b69-3ca3-419d-a8ff-75ef85edf2a8-01
Intern identifikator :  23066320
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33110000 Udstyr til billeddannelse til medicinsk, dental og veterinær brug
Yderligere klassificering ( cpv ):  33111800 Røntgendiagnostikanlæg
Yderligere klassificering ( cpv ):  33197000 Edb-udstyr til medicinsk brug
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  250,000 EUR
2.1.4  Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Lungenavigationssystem til vævsprøveudtagning
Beskrivelse :  Region Hovedstaden agter til afdelingen for lungesygdomme på Gentofte hospital, at indkøbe lungenavigationsplatformen LungVision System fra Body Vision Ltd, via den europæiske repræsentant Moss S.p.A. LungVision Systemet anvendes i kombination med CT-skanninger, røntgen optagelser med en C-bue og vævsprøve udtagning via et bronkoskop.
Intern identifikator :  23066320
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33110000 Udstyr til billeddannelse til medicinsk, dental og veterinær brug
Yderligere klassificering ( cpv ):  33111800 Røntgendiagnostikanlæg
Yderligere klassificering ( cpv ):  33197000 Edb-udstyr til medicinsk brug
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  2 YEAR
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  250,000 EUR
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Frivillig forudgående bekendtgørelse (udbudslovens § 80, offentlig kontrakt): Klage efter indgået kontrakt:  45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter :  Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Region Hovedstaden
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten :  Region Hovedstaden
Organisation, der udfører betalingen :  Region Hovedstaden
Organisation, der undertegner kontrakten :  Region Hovedstaden
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  250,000 EUR
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling :  Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af beskyttelse af andre eksklusive rettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder, end dem, som er defineret i artikel 5, stk. 10, i direktiv 2014/23/EU
Anden begrundelse :  LungVision System erhverves ved udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse, jf. Udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 3. Indkøbet offentliggøres på frivillig basis, da Region Hovedstaden ønsker åbenhed om grundlaget herfor, og forventes indgået med MOSS S.p.A. efter udløbet af stand still perioden på 10 dage regnet fra dagen efter bekendtgørelsen. Service og forbrugsvarer er ikke omfattet af hensynene bag udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse nedenfor og er således ikke omfattet af tilbuddet. Den aftagende afdeling er Afdeling for Medicinske Sygdomme, Gentofte Hospital i Region Hovedstaden, der står for udredning af lungekræft i RegionH (midt og nord). Afdelingen har behov for et system der hjælper med at få taget vævsprøver fra perifere knuder i patientens lunger, som er mistænkelige for at være lungekræft. Knuderne ligger så langt perifert at de ikke kan kommes til og ses direkte med kikkert (Bronkoskop). LungVision systemet gør det muligt at bioptere disse små perifere kræftknuder, hos patienter der ellers ikke tåler biopsi (oftest CT-vejledt biopsi) pga. risiko for komplikationer (blødning og pneumothorax). Yder mere kan systemet bruges til invasiv udredning af interstitielle lungesygdomme (højspecialiseret landsdel funktion på Gentofte sammen med Rigshospitalet) hos en gruppe patienter i tidlig fase af deres sygdom, som hidtil skulle sendes til diagnostisk VATS kile resektion i thoraxkirurgisk regi. LungVision er en navigationsplatform, der ved hjælp af AI understøttet software gør det muligt under en kikkertundersøgelse gennem luftveje at finde vejen frem til den mistænkelige knude. Herefter er der mulighed for at tage vævsprøver. Lægen har ved hjælp af LungVision mulighed for hele tiden at se både knuden og biopsiværktøjet på en skærm og dermed sikre at der bliver taget vævsprøver fra selve knuden (real-time billeddannende teknologi). Til dette formål benytter systemet sig af AI software, som transformerer røntgenbilleder lavet ved en C-bue i intraoperative CT-billeder. Samtidig kan systemet justere for den såkaldte ”CT to body divergence” som hidtil har vist sig at være den største udfordring ved navigationssystemer. Dermed menes forskellen mellem placering af knuden i lungerne set på en CT-skanning lavet op til flere uger inden undersøgelsen, og den faktiske placering under selve undersøgelsen. Forskellen opstår bl.a. grundet uens vejrtrækning og anderledes lejring af patienten under undersøgelsen sammenlignet med den diagnostiske CT-skanning. Teknologien komplementerer de allerede tilstedeværende metoder og instrumenter på afdelingen, og kræver ikke yderligere instrumenter i modsætning til andre teknologier med samme formål. Dermed er den daglige drift væsentlig billigere. Den optimerede navigation, betyder at patienterne kan diagnosticeres og behandles tidligere i deres sygdomsforløb, som fører til en bedre patient overlevelses udsigt. Den markedsundersøgelse afdelingen har foretaget over de seneste 2 år, har ikke kunne finde andre navigationssystemer der kan levere samme kvalitet i navigationen og under-støtter derfor konklusionen, at det optimale udstyr til navigationen i lungerne, er Lung-Vision systemet, samt at denne funktionalitet ikke kan opnås, i samme grad, med andre løsninger der findes på markedet i dag. Alene MOSS S.p.A. har forhandlingen af LungVision Systemet i Europa, hvorfor alene et indkøb hos MOSS S.p. A. kan opfylde Afdeling for Medicinske Sygdomme, Gentofte Hospitals behov. Tekniske krav for LungVision System ovenfor har baggrund i arbejdet med løbende at forbedre diagnose- og behandlingsmulighederne for patienter med lungesygdomme/lungekræft og nødvendige for at opfylde Afdeling for Medicinske Sygdomme, Gen-tofte Hospitals behov og udvikling. Konklusionen er derfor, at en gennemførelse af et udbud, ikke kan føre til en anden vinder.
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  MOSS S.p.A.
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  23066320
Titel :  LungVision System til Afd. O, GEH
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :  2023-11-08+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
Organisation, der undertegner kontrakten :  Region Hovedstaden
6.1.4  Statistiske oplysninger
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere :  0
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Region Hovedstaden
Registreringsnummer :  29190623
Postadresse :  Kongens Vænge 2
By :  Hillerød
Postnummer :  3400
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Christian Skodborg
Telefon :  +45 40465620
Internetadresse :  https://www.regionh.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Gruppeleder
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Region hovedstaden
Registreringsnummer :  29190623
By :  Hillerød
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Christian Skodborg
Telefon :  40465620
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10 29 48 19
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  MOSS S.p.A.
Den økonomiske operatørs størrelse :  small
Organisationen er en fysisk person
Registreringsnummer :  195160
Postadresse :  Via all'Erno, 5
By :  Lesa
Postnummer :  28040
Land :  Italien
Kontaktpunkt :  Stefano Bollito
E-mail :  sbollito@moss-info.it
Telefon :  +39 0322 772032
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0006
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  f90f47d7-1104-4252-a41f-c7681b33b756 -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-08Z 10:15:57Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00749719-2023
EUT-S-nummer :  238/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-11Z

Send til en kollega

0.046