23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 234-736747
Offentliggjort
05.12.2023
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Amgros I/S

Markedsdialog om kommende bæredygtighedskriterier i Amgros' udbud af lægemidler 2025


Amgros I/S

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Amgros I/S
CVR-nummer: 14479880
Postadresse: Dampfærgevej 22
By: København Ø
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Ulrik Wøldike
E-mail: udbud@amgros.dk
Telefon: +45 88713000
Fax: +45 88713008
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.amgros.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Markedsdialog om kommende bæredygtighedskriterier i Amgros' udbud af lægemidler 2025

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33600000 Lægemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter og gennemfører løbende en række udbud af lægemidler med henblik på at forsyne interessenternes sygehusapoteker med lægemidler.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Som led i at forberede kommende udbud på lægemidler bedst muligt og sikre, at udbudsmaterialet er konformt med markedets forventninger og muligheder vil Amgros gennemføre en indledende dialog med markedet for så vidt angår nogle nærmere bestemte bæredygtighedsforhold. Der er tale om en skriftlig dialog, hvor relevante markedsaktører opfordres til at besvare et spørgeskema, der er udarbejdet af Amgros.

Fristen for at besvare spørgeskemaet er den 31. januar 2024 kl. 12.00. Spørgeskemaet og yderligere information er tilgængeligt på Amgros' Leverandør- og Udbudsportal (link: https://levportal.amgros.dk/Sider/Default.aspx). Der kan endvidere løbende på Amgros' Leverandør- og Udbudsportal blive offentliggjort yderligere meddelelser om markedsdialogen og processen. Relevante leverandører opfordres til at holde sig løbende orienteret på Amgros' Leverandør- og Udbudsportal.

Det bemærkes, at denne forhåndsmeddelelse er en orientering om markedsdialogen og kommende udbud, og forhåndsmeddelelsen indeholder alene overordnede foreløbige tilkendegivelser om udbuddene. De endelige vilkår for udbuddene vil fremgå af udbudsmaterialet, der forventes offentliggjort i løbet af 2024.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/04/2024

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Denne forhåndsmeddelelse er en generel orientering om Amgros' kommende udbud på levering af lægemidler.

I relation til pkt. II.3 bemærkes, at udbudsbekendtgørelser vil blive offentliggjort ved publicering af flere forskellige udbud gennem 2024, og at datoen under pkt. II.3 alene er vejledende.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/11/2023

Send til en kollega

0.047