23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
27.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Hovedstaden

Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. DXA skanner til Center for Aktiv Sundhed, Rigshospitalet


Region Hovedstaden

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Region Hovedstaden
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. DXA skanner til Center for Aktiv Sundhed, Rigshospitalet
Beskrivelse :  Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. DXA skanner til Center for Aktiv Sundhed, Rigshospitalet
Identifikator for proceduren :  77aa7c0a-9325-426c-a4a6-548fc5729e41
Intern identifikator :  23066093
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33111000 Røntgenapparatur
Yderligere klassificering ( cpv ):  33110000 Udstyr til billeddannelse til medicinsk, dental og veterinær brug
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. DXA skanner til Center for Aktiv Sundhed, Rigshospitalet
Beskrivelse :  Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. DXA skanner til Center for Aktiv Sundhed, Rigshospitalet
Intern identifikator :  23066093
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33111000 Røntgenapparatur
Yderligere klassificering ( cpv ):  33110000 Udstyr til billeddannelse til medicinsk, dental og veterinær brug
5.1.6  Generelle oplysninger
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling :  Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten :  Region Hovedstaden
Organisation, der udfører betalingen :  Region Hovedstaden
Organisation, der undertegner kontrakten :  Region Hovedstaden
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  800,750 DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling :  Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse :  Anskaffelsen af 1 stk. DXA-scanner (GE Lunar iDXA) til Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet er omfattet af reglerne om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. udbuds-lovens § 80, stk. 3, nr. 2, idet kontrakten af tekniske årsager kun kan overdrages til én bestemt økonomisk aktør. Disse vedrører ordregivers ufravigelige tekniske mindstekrav til udstyret: • Scanninger foretaget med GE Healthcare scannere (Lunar Prodigy og iDXA) skal kunne re-analyseres. Hermed forstås, at tidligere scanninger skal kunne åbnes i en software, der tillader at ændre ”regions of interests (ROI)” og dermed generere data. Det er ikke tilstrækkeligt med hardware og medfølgende software, der kan importere allerede genererede data fra eksisterende databaser. • Scanner med dokumenteret validitet og høj nøjagtighed (accuracy) i måling af kropsammensætning med særligt fokus på muskelmasse, fedtmasse og fedtprocent. Nøjagtigheden skal svare til GE Lunar iDXA, da indtil flere samarbejdspartnere anvender GE Lunar iDXA, hvor scanninger mellem projekter skal være sammenlignelige grundet brug af diagnostiske grænseværdier. Derudover, en scanner med samme pålidelighed ved gentagne scanninger (precision) grundet behov for at kunne måle små ændringer til brug i forskningssammenhæng. Alternativt, en valideret krydskalibreringsalgoritme på målinger af muskelmasse, fedtmasse og fedtprocent, der er overensstemmende på individniveau og ikke kun på populationsniveau. SCANEX Medical Systems A/S er, efter ordregivers opfattelse, eneste økonomiske aktør på markedet, som opfylder disse ufravigelige mindstekrav. Ordregiver agter således at indgå aftale om levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. DXA med nævnte leverandør efter 10 kalenderdage regnet fra dagen efter offentliggørelse af bekendtgørelse.
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
6.1.2  Oplysninger om vinderne
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Region Hovedstaden
Registreringsnummer :  29190623
Postadresse :  Kongens Vænge 2
By :  Hillerød
Postnummer :  3400
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Sanne Sørensen
Telefon :  +45 38665807
Internetadresse :  https://www.regionh.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
By :  X
Land :  Danmark
E-mail :  x@x.xx
Telefon :  11
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for mægling
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  SCANEX Medical Systems A/S
Registreringsnummer :  16278394
By :  Hørsholm
Land :  Danmark
E-mail :  email@scanex.dk
Telefon :  +45 4576 6661
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0006
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  e75b1a2b-6730-488f-b0f8-2de933839261 -  01
Formulartype :  Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-11-23Z 14:44:09Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00719800-2023
EUT-S-nummer :  228/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-11-27Z

Send til en kollega

0.093