23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
27.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Hovedstaden

Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. DXA skanner til Parker Instituttet afd. FRH


Region Hovedstaden

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Region Hovedstaden
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. DXA skanner til Parker Instituttet afd. FRH
Beskrivelse :  Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. DXA skanner til Parker Instituttet afd. FRH
Identifikator for proceduren :  9481bd37-1af0-4bec-8c7c-caf3512a157e
Intern identifikator :  23066314
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33111000 Røntgenapparatur
Yderligere klassificering ( cpv ):  33100000 Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  33110000 Udstyr til billeddannelse til medicinsk, dental og veterinær brug
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. DXA skanner til Parker Instituttet afd. FRH
Beskrivelse :  Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. DXA skanner til Parker Instituttet afd. FRH
Intern identifikator :  23066314
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33111000 Røntgenapparatur
Yderligere klassificering ( cpv ):  33100000 Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  33110000 Udstyr til billeddannelse til medicinsk, dental og veterinær brug
5.1.6  Generelle oplysninger
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling :  Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten :  Region Hovedstaden
Organisation, der udfører betalingen :  Region Hovedstaden
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  800,750 DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling :  Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse :  Anskaffelsen af 1 stk. DXA-scanner (GE Lunar iDXA) til Parker Instituttet afd. FRH er omfattet af reglerne om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2, idet kontrakten af tekniske årsager kun kan overdrages til én bestemt økonomisk aktør. Disse vedrører ordregivers ufravigelige tekniske mindstekrav til udstyret: • Det er et mindstekrav, at lejets bredde er mindst 115 cm, idet Parker Instituttet afd. FRH skal anvende skanneren til projekt med svært overvægtige patienter. • Det er et mindstekrav, at skanneren leveres med funktionalitet/SW, som muliggør spejling af, arm, ben og torso, idet Parker Instituttet afd. FRH skal anvende skanneren til projekt med svært overvægtige patienter. Scanex Medical Systems A/S er, efter ordregivers opfattelse, eneste økonomiske aktør på markedet, som opfylder disse ufravigelige mindstekrav. Ordregiver agter således at indgå aftale om levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. DXA med nævnte leverandør efter 10 kalenderdage regnet fra dagen efter offentliggørelse af bekendtgørelse.
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
6.1.2  Oplysninger om vinderne
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Region Hovedstaden
Registreringsnummer :  29190623
Postadresse :  Kongens Vænge 2
By :  Hillerød
Postnummer :  3400
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Sanne Sørensen
Telefon :  +45 38665807
Internetadresse :  https://www.regionh.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
By :  København
Land :  Danmark
E-mail :  x@x.xx
Telefon :  00000000
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for mægling
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  SCANEX Medical Systems A/S
Registreringsnummer :  16 27 83 94
By :  Hørsholm
Land :  Danmark
E-mail :  email@scanex.dk
Telefon :  +4545766661
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0006
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  aca291bf-7933-4644-a2db-9d706e4ef546 -  01
Formulartype :  Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-11-23Z 14:49:11Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00718718-2023
EUT-S-nummer :  228/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-11-27Z

Send til en kollega

0.049