23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
20.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Syddanmark

Medicinvogne til Odense Universitetshospital med "closed loop medication"


Region Syddanmark

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Region Syddanmark
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed, der styres af en regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Medicinvogne til Odense Universitetshospital med "closed loop medication"
Beskrivelse :  Køber ønsker at indkøbe medicinvogne for at øge sikkerheden ved medicinadministration ved indførsel af ”closed loop medication” på sengestuerne på OUH, såvel som på det Nye OUH og i psykiatrien ved det Nye OUH. Vognene skal have forskellige typer af skuffer, så hver patient kan have en aflåst skuffe, hvor alt patientens medicin til et administrationstidspunkt er samlet. Medicinen leveres just in time til afdelingen, derfor skal skufferne i vognen kunne rumme alt den medicin, som skal bruges til patienten frem til næste administrationstidspunkt. Der vil være brug for at kunne færdigtilberede medicin på bordet.
Identifikator for proceduren :  b99c18ed-550b-4635-8469-f31366c91ed1
Intern identifikator :  Medicinvogne til OUH
Type af procedure :  Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33192200 Borde til medicinsk brug
Yderligere klassificering ( cpv ):  50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
Yderligere klassificering ( cpv ):  51400000 Installation af medicinsk og kirurgisk udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  80000000 Uddannelse og undervisning
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  17,800,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  • Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1,nr. 2.
Konkurs :  • Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1,nr. 2.
Korruption :  der henvises til Udbuds lovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser
Tvangsakkord uden for konkurs :  • Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1,nr. 2.
Deltagelse i en kriminel organisation :  der henvises til Udbuds lovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning :  • Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens § 137, stk.1, nr. 3.
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet :  der henvises til Udbuds lovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  der henvises til Udbuds lovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser
Svig :  der henvises til Udbuds lovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  der henvises til Udbuds lovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser
Insolvens :  • Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1,nr. 2.
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område :  der henvises til Udbuds lovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser
Aktiver, der administreres af en kurator :  • Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1,nr. 2.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  • Tilbudsgiver har uretmæssigt forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces etc., jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 5.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet :  der henvises til Udbuds lovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser
Betaling af socialsikringsbidrag :  der henvises til Udbuds lovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  • Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1,nr. 2.
Betaling af skatter og afgifter :  der henvises til Udbuds lovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  der henvises til Udbuds lovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Medicinvogne til Odense Universitetshospital med "closed loop medication"
Beskrivelse :  Køber ønsker at indkøbe medicinvogne for at øge sikkerheden ved medicinadministration ved indførsel af ”closed loop medication” på sengestuerne på OUH, såvel som på det Nye OUH og i psykiatrien ved det Nye OUH. Vognene skal have forskellige typer af skuffer, så hver patient kan have en aflåst skuffe, hvor alt patientens medicin til et administrationstidspunkt er samlet. Medicinen leveres just in time til afdelingen, derfor skal skufferne i vognen kunne rumme alt den medicin, som skal bruges til patienten frem til næste administrationstidspunkt. Der vil være brug for at kunne færdigtilberede medicin på bordet.
Intern identifikator :  OUH - Medicinvogn
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33192200 Borde til medicinsk brug
Yderligere klassificering ( cpv ):  50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
Yderligere klassificering ( cpv ):  51400000 Installation af medicinsk og kirurgisk udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  80000000 Uddannelse og undervisning
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  • Option på tilkøb af serviceaftale / service tilkald • Option på tilkøb af ekstra medicinvogne inklusiv låsesystem til OUH • Option på tilkøb af ekstra medicinvogne inklusiv låsesystem til Psykiatrien i Region Syddanmark • Option på tilkøb af medicinvogne inklusiv låsesystem til øvrige sygehuse i Region Syddanmark
5.1.2  Udførelsessted
Yderligere oplysninger :  Syddanmark
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-09-02+02:00
Slutdato :  2033-08-31+02:00
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  17,800,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Egenkapital
Beskrivelse :  Egenkapital, soliditetsgrad skal oplyses for de senest tre disponible regnskabsår. Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Egenkapital: • Ansøgere skal som minimum have en positiv egenkapital i de seneste tre (3) disponible regnskabsår. For danske virksomheder, som er forpligtede til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen, er det senest, disponible regnskabsår det regnskabsår, som det på cvr.dk senest offentliggjorte regnskab relaterer sig til. For andre virksomheder (herunder de danske virksomheder, der ikke er forpligtede til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen og udenlandske virksomheder) gælder, at det senest disponible regnskabsår er det, som det senest endeligt afsluttede regnskab vedrører. Regnskabet – for disse andre virksomheder – skal dermed, for at være betragtet som ”endeligt afsluttet”, være afsluttet i henhold til den for virksomheden gældende lovgivning. Såfremt Ansøger er et konsortium, jf. pkt. 6.4, vil Ordregiver tage de i konsortiet deltagende virksomheders samlede egenkapital i betragtning. Såfremt Ansøger baserer sig på andres økonomiske og finansielle formåen for at overholde minimumskravet, jf. pkt. 6.5, vil Ordregiver tilsvarende summere Ansøgers egenkapital med disse andre virksomheders egenkapital. Soliditetsgrad: • Ansøgere skal som minimum have en soliditetsgrad på 15% i de seneste tre (3) disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes på følgende måde (egenkapital / værdi af samlede aktiver) x 100. For danske virksomheder, som er forpligtede til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen, er det senest, disponible regnskabsår det regnskabsår, som det på cvr.dk senest offentliggjorte regnskab relaterer sig til. For andre virksomheder (herunder de danske virksomheder, der ikke er forpligtede til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen og udenlandske virksomheder) gælder, at det senest disponible regnskabsår er det, som det senest endeligt afsluttede regnskab vedrører. Regnskabet – for disse andre virksomheder – skal dermed, for at være betragtet som ”endeligt afsluttet”, være afsluttet i henhold til den for virksomheden gældende lovgivning. Såfremt Ansøger er et konsortium, jf. pkt. 6.4, vil Ordregiver tage de i konsortiet deltagende virksomheders samlede soliditetsgrad i betragtning. Såfremt Ansøger baserer sig på andres økonomiske og finansielle formåen for at overholde minimumskravet, jf. pkt. 6.5, vil Ordregiver tilsvarende tage den samlede soliditetsgrad i betragtning. Den samlede soliditetsgrad udregnes ved at indsætte virksomhedernes summerede egenkapital henholdsvis summerede samlede aktiver ind i ovenstående formel. I disse tilfælde bedes Ansøger sammen med ansøgningen/i ESPD endvidere oplyse de enkelte virksomheders egenkapital og samlede aktiver, således Ordregiver efterfølgende kan udregne den samlede soliditetsgrad.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  soliditetsgrad
Beskrivelse :  Egenkapital, soliditetsgrad skal oplyses for de senest tre disponible regnskabsår. Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Egenkapital: • Ansøgere skal som minimum have en positiv egenkapital i de seneste tre (3) disponible regnskabsår. For danske virksomheder, som er forpligtede til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen, er det senest, disponible regnskabsår det regnskabsår, som det på cvr.dk senest offentliggjorte regnskab relaterer sig til. For andre virksomheder (herunder de danske virksomheder, der ikke er forpligtede til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen og udenlandske virksomheder) gælder, at det senest disponible regnskabsår er det, som det senest endeligt afsluttede regnskab vedrører. Regnskabet – for disse andre virksomheder – skal dermed, for at være betragtet som ”endeligt afsluttet”, være afsluttet i henhold til den for virksomheden gældende lovgivning. Såfremt Ansøger er et konsortium, jf. pkt. 6.4, vil Ordregiver tage de i konsortiet deltagende virksomheders samlede egenkapital i betragtning. Såfremt Ansøger baserer sig på andres økonomiske og finansielle formåen for at overholde minimumskravet, jf. pkt. 6.5, vil Ordregiver tilsvarende summere Ansøgers egenkapital med disse andre virksomheders egenkapital. Soliditetsgrad: • Ansøgere skal som minimum have en soliditetsgrad på 15% i de seneste tre (3) disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes på følgende måde (egenkapital / værdi af samlede aktiver) x 100. For danske virksomheder, som er forpligtede til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen, er det senest, disponible regnskabsår det regnskabsår, som det på cvr.dk senest offentliggjorte regnskab relaterer sig til. For andre virksomheder (herunder de danske virksomheder, der ikke er forpligtede til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen og udenlandske virksomheder) gælder, at det senest disponible regnskabsår er det, som det senest endeligt afsluttede regnskab vedrører. Regnskabet – for disse andre virksomheder – skal dermed, for at være betragtet som ”endeligt afsluttet”, være afsluttet i henhold til den for virksomheden gældende lovgivning. Såfremt Ansøger er et konsortium, jf. pkt. 6.4, vil Ordregiver tage de i konsortiet deltagende virksomheders samlede soliditetsgrad i betragtning. Såfremt Ansøger baserer sig på andres økonomiske og finansielle formåen for at overholde minimumskravet, jf. pkt. 6.5, vil Ordregiver tilsvarende tage den samlede soliditetsgrad i betragtning. Den samlede soliditetsgrad udregnes ved at indsætte virksomhedernes summerede egenkapital henholdsvis summerede samlede aktiver ind i ovenstående formel. I disse tilfælde bedes Ansøger sammen med ansøgningen/i ESPD endvidere oplyse de enkelte virksomheders egenkapital og samlede aktiver, således Ordregiver efterfølgende kan udregne den samlede soliditetsgrad.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Teknisk og faglig kapacitet
Beskrivelse :  Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier: at Ansøger har relevant erfaring inden for de seneste 3 år udregnet fra datoen for ansøgningsfristen. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af medicinvogne til understøttelse af close loop medication til et hospital. Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Det er et minimumskrav, at Ansøger har relevant erfaring i form af mindst 1 sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år udregnet fra datoen for ansøgningsfristen. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af medicinvogne til understøttelse af close loop medication til et hospital.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de oprindelige tilbud uden yderligere forhandlinger
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Beskrivelse :  med følgende underkriterier • Produktkvalitet 60% • Ergonomi / arbejdsmiljø 20% • Rengøring / hygiejne 10% • Bæredygtighed 10%
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Evalueringsteknisk sum
Beskrivelse :  Ved vurderingen af underkriteriet ”Pris” vil Region Syddanmark således evaluere tilbuddene ud fra en ”Evalueringsteknisk pris”, hvori der bl.a. indgår følgende priselementer: • Enhedspriser, inklusiv reservedele og tilbehør • Beregnet omkostning for kwh og batteriets levetid (TCO) • Pris på (option på) tilkøb af ekstra medicinvogne • Pris på (option på) serviceaftale
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :  DAN
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse :  2023-12-18+01:00 12:00:00+01:00
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at visse manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger :  Ordregiver anbefaler, at den økonomiske aktør sætter sig grundigt ind i udbudsmaterialet og udarbejder sin ansøgning/sit tilbud i overensstemmelse hermed. Det er som udgangspunkt ikke lovligt for Ordregiver at tillade den økonomiske aktør at korrigere en fejlbehæftet ansøgning henholdsvis et fejlbehæftet tilbud efter ansøgningsfristen henholdsvis tilbudsfristen, idet dette kun lader sig gøre inden for de rammer, der følger af Udbudslovens § 159, stk. 5. Dog vil Tilbudsgiver kunne ændre sit tilbud i forhandlingsfasen i overensstemmelse med pkt. 8 og 18.2.
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til klagenævnet.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Region Syddanmark
Organisation, der behandler tilbud :  Region Syddanmark
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Region Syddanmark
Registreringsnummer :  29190909
Postadresse :  Damhaven 12
By :  Vejle
Postnummer :  7100
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Helle Holst Hansen
E-mail :  hhh@rsyd.dk
Telefon :  +45 21305847
Internetadresse :  https://www.regionsyddanmark.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Afdeling :  Klageorganisation
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405708
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Afdeling :  Central administration
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35By:
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Internetadresse :  https://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  68464047-2037-4c17-b7f1-e5a1eec2c35d -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-11-17Z 07:38:21Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00703986-2023
EUT-S-nummer :  223/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-11-20Z

Send til en kollega

0.078