23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
13.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Midtjylland

Drift af almen lægepraksis i lægedækningsområdet Nørre Snede


Region Midtjylland

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :   [Region Midtjylland] ---
Køberens retlige status Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel Drift af almen lægepraksis i lægedækningsområdet Nørre Snede
Beskrivelse Der ønskes bud på den fulde drift af almen lægepraksis, hvor Tilbudsgiver modtager fast betaling pr. tilmeldt patient pr. år. Øvrige vilkår er i alt væsentligt svarende til de vilkår, som er beskrevet i den til enhver tid gældende overenskomst om almen praksis mellem Praktiserende Lægers Organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Region Midtjylland forventer derfor et fremtidigt sundhedstilbud med en kvalitet svarende til en almen praksis, som drives på almindelige vilkår.
Identifikator for proceduren 3ace870e-6ff7-4598-b95f-fcf839bf14b5
Intern identifikator 1-30-72-140-23
2.1.1  Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ):  85121100   Konsultation og behandling hos alment praktiserende læger
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 37,353,810   DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt LOT-0000
Titel Drift af almen lægepraksis i lægedækningsområdet Nørre Snede
Beskrivelse Der ønskes bud på den fulde drift af almen lægepraksis, hvor Tilbudsgiver modtager fast betaling pr. tilmeldt patient pr. år. Øvrige vilkår er i alt væsentligt svarende til de vilkår, som er beskrevet i den til enhver tid gældende overenskomst om almen praksis mellem Praktiserende Lægers Organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Region Midtjylland forventer derfor et fremtidigt sundhedstilbud med en kvalitet svarende til en almen praksis, som drives på almindelige vilkår.
Intern identifikator 1-30-72-140-23
5.1.1  Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ):  85121100   Konsultation og behandling hos alment praktiserende læger
5.1.2  Udførelsessted
Yderligere oplysninger :   Lægedækningsområdet Nørre Snede
5.1.3  Anslået varighed
Varighed 60   MONTH
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser 1
Beskrivelse Der udbydes en kontrakt på 4 år med mulighed for 1 års forlængelse.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 37,353,810   DKK
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager [ Klagenævnet for Udbud ] ---
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne [ Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ] ---
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse 37,353,810   DKK
6.1  Resultat Lot Identifier LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
6.1.4  Statistiske oplysninger
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn Region Midtjylland
Registreringsnummer 29190925
Afdeling Indkøb & Medicoteknik
Postadresse Olof Palmes Allé 15    
By Aarhus N
Postnummer 8200
Land Danmark
Kontaktpunkt Ditte Marie Coops
Telefon +45 30635084
Internetadresse https://www.udbud.rm.dk
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0002
Officielt navn Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer 37795526
Postadresse Nævnenes Hus, Tolboden 2    
By Viborg
Postnummer 8800
Land Danmark
Telefon +45 72405708
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer 10294819
Postadresse Carl Jacobsens Vej 35    
By Valby
Postnummer 2500
Land Danmark
E-mail kfst@kfst.dk
Telefon +4541715000
Internetadresse https://kfst.dk/
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn Nordic Medicare Groups A/S
Den økonomiske operatørs størrelse sme
Registreringsnummer 32772382
Postadresse Rungstedvej 79    
By Rungsted Kyst
Postnummer 2960
Land Danmark
Telefon 53634823
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0005
Officielt navn Mercell Holding ASA
Registreringsnummer 980921565
Postadresse Askekroken 11    
By Oslo
Postnummer 0277
Landespecifik underafdeling Oslo   ( NO081 )
Land Norge
Kontaktpunkt eSender
Telefon +47 21018800
Fax +47 21018801
Internetadresse http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :   17e404f1-0f29-4965-b190-25bac1fea895   01
Formulartype Resultater
Bekendtgørelsestype Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen 2023-11-10Z   13:58:08Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på dansk  
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer 00688138-2023
EUT-S-nummer 218/2023
Offentliggørelsesdato 2023-11-13Z

Send til en kollega

0.047