23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
07.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Hovedstaden

Indkøb af FORS technology til eksisterende angiosystem på Karkirurgisk Klinik, Rigshospitalet


Region Hovedstaden

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :   [Region Hovedstaden] ---
Køberens retlige status Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel Indkøb af FORS technology til eksisterende angiosystem på Karkirurgisk Klinik, Rigshospitalet
Beskrivelse Indkøb af FORS technology til eksisterende angiosystem på Karkirurgisk Klinik, Rigshospitalet
Identifikator for proceduren 5a29d0f3-cdec-481b-ada8-c161b14ba656
Intern identifikator 4764
Type af procedure Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ):  33111720   Apparatur til angiografi
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33110000   Udstyr til billeddannelse til medicinsk, dental og veterinær brug
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33111000   Røntgenapparatur
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33111700   Angiografirum
2.1.2  Udførelsessted
Postadresse :   Blegdamsvej 9     
By :   København
Postnummer :   2100
Landespecifik underafdeling :   Byen København   ( DK011 )
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt LOT-0000
Titel Indkøb af FORS technology til eksisterende angiosystem på Karkirurgisk Klinik, Rigshospitalet
Beskrivelse Indkøb af FORS technology til eksisterende angiosystem på Karkirurgisk Klinik, Rigshospitalet
Intern identifikator 23066778
5.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ):  33111720   Apparatur til angiografi
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33110000   Udstyr til billeddannelse til medicinsk, dental og veterinær brug
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33111000   Røntgenapparatur
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33111700   Angiografirum
Mængde 1  
Valgmuligheder :
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her Kontrakten omfatter ikke optioner.
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse :   Blegdamsvej 9     
By :   København
Postnummer :   2100
Landespecifik underafdeling :   Byen København   ( DK011 )
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekter, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Pris
Navn Pris
Beskrivelse Pris
Vægtning (procentdel, præcis) 100
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister Offentlig udbud (offentlig kontrakt): 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling [ Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark ] ---
Organisation med ansvar for klager [ Klagenævnet for Udbud ] ---
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter [ Klagenævnet for Udbud ] ---
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren [ Region Hovedstaden ] ---
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline [ Region Hovedstaden ] ---
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne [ Konkurrence- og forbrugerstyrelsen ] ---
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten [ Region Hovedstaden ] ---
Organisation, der udfører betalingen [ Region Hovedstaden ] ---
Organisation, der undertegner kontrakten [ Region Hovedstaden ] ---
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse 2,650,000   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling Behov for supplerende bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser fra den oprindelige kontrahent
Anden begrundelse Anskaffelsen af FORS Technology til eksisterende Azurion 7 C20 med FlexArm på Karkirurgisk Klinik, Rigshospitalet foretages som suppleringskøb og er således omfattet af reglerne om udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse, jf. udbudsloven § 81, stk. 1, nr. 2, idet anskaffelsen af FORS Technology er en supplerende leverance fra den oprindelige leverandør til fornyelse af allerede foretagne leveringer, hvor et skifte af leverandør ville gøre det nødvendigt for Region Hovedstaden at indkøbe varer, som på grund af en forskel i teknisk beskaffenhed ville medføre teknisk uforenelighed og uforholdsmæssig store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse. Ordregiver agter således at indgå aftale om supplerende indkøb af FORS Technology til eksisterende Azurion 7 C20 med FlexArm på Karkirurgisk Klinik, Rigshospitalet med Philips Danmark A/S efter 10 kalenderdage regnet fra dagen efter offentliggørelse af profylaksebekendtgørelse.
6.1  Resultat Lot Identifier LOT-0000
6.1.2  Oplysninger om vinderne
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn Region Hovedstaden
Registreringsnummer 29190623
Postadresse Kongens Vænge 2    
By Hillerød
Postnummer 3400
Landespecifik underafdeling Byen København   ( DK011 )
Land Danmark
Kontaktpunkt Sanne Sørensen
Telefon +45 38665807
Internetadresse https://www.regionh.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1  ORG-0002
Officielt navn Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer 37795526
Postadresse Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By Viborg
Postnummer 8800
Landespecifik underafdeling Vestjylland   ( DK041 )
Land Danmark
Telefon +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
8.1  ORG-0003
Officielt navn Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
By København
Land Danmark
Telefon 38 66 50 00
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for mægling
8.1  ORG-0004
Officielt navn Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse Carl Jacobsens Vej 35    
By Valby
Postnummer 2500
Land Danmark
E-mail kfst@kfst.dk
Telefon +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0005
Officielt navn Philips Danmark A/S
Registreringsnummer 43253018
Postadresse Gammel Kongevej 60    
By Frederiksberg
Postnummer 1850
Landespecifik underafdeling Byen København   ( DK011 )
Land Danmark
Kontaktpunkt Peter Ankerstjerne
Telefon 35 44 41 30
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0006
Officielt navn Mercell Holding ASA
Registreringsnummer 980921565
Postadresse Askekroken 11    
By Oslo
Postnummer 0277
Landespecifik underafdeling Oslo   ( NO081 )
Land Norge
Kontaktpunkt eSender
Telefon +47 21018800
Fax +47 21018801
Internetadresse http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :   71e652e1-b20c-4fed-b617-07207f624005   01
Formulartype Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen 2023-11-06Z   13:21:29Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på dansk  
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer 00675965-2023
EUT-S-nummer 214/2023
Offentliggørelsesdato 2023-11-07Z

Send til en kollega

0.046