23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 208-655568
Offentliggjort
27.10.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Hovedstaden

Udbud af tandregulering ifm. ortodontisk kirurgi


Region Hovedstaden

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Anna Lazareva
E-mail: anastasia.lazareva@regionh.dk
Telefon: +45 21307931
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=379929&B=HOVEDSTADEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=379929&B=HOVEDSTADEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af tandregulering ifm. ortodontisk kirurgi

Sagsnr.: 23058818
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85131100 Tandregulering
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Hovedstaden udbyder ortodontisk behandling af patienter med behov for ortodontisk-kirurgi på baggrund af vækstbetinget kæbeanomali. Behandlingen indebærer en prækirurgiskfase, en postkirurgisk fase og retentionfase.

Den samlede maksimumværdi af køb på rammeaftalen over 4 år er, kr. 160 mio. ex moms.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85131110 Ortodontisk kirurgi
85131100 Tandregulering
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Hovedstaden udbyder ortodontisk behandling af patienter med behov for ortodontisk-kirurgi på baggrund af vækstbetinget kæbeanomali. Behandlingen indebærer en prækirurgiskfase, en postkirurgisk fase og retentionfase.

Den 17. oktober 2023 har Region Hovedstaden foretaget markedsdialog jf.Forhåndsmeddelelse 2023/S 196-612633. Referat af denne er noteret i Udbudsbilag 2 samtUdbudsbilag 2a.

Ordregiver agter at indgå parallelle rammeaftaler med maksimum 5 Tilbudsgivere, der afgiver de bedste tilbud i henhold til tildelingskriteriet laveste pris. Ordrerne tildeles via kaskademodel.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 12
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: Sociale klausuler jf. udbudsbetingelser pkt. 12.1.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Tildelingskriteriet er det for Ordregiver økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet efter kriteriet:

Laveste pris.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 196-612633
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 13/11/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

De frivillige udelukkelsesgrunde i ESPD finder anvendelse på dette udbud.

Ordregiver forbeholder sig ret til efter eget skøn at invitere alle Tilbudsgivere, der har afgivet rettidigt tilbud i CTM EU-Supply til forhandlingsmøde efterfulgt af afgivelse af endeligt tilbud. I givet fald fremsendes opdaterede udbudsbetingelser. Den skønsmæssige forhandling forventes bl.a. anvendt i situationer, hvor et eller flere tilbud er ukonditionsmæssige og gennemføres i overensstemmelse med Udbudslovens afsnit III inden for rammerne beskrevet i Udbudsbekendtgørelsen

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Tildeling af rammeaftale: 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/10/2023

Send til en kollega

0.047