23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 205-646182
Offentliggjort
24.10.2023
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Midtjylland

Rammeaftale på mobile DR-apparater


Region Midtjylland

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Olof Palmes Allé 15
By: Aarhus N
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8200
Land: Danmark
Kontaktperson: Gitte Starup
E-mail: Gitte.Starup@stab.rm.dk
Telefon: +45 30922405
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=382732&B=REGIONMIDT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale på mobile DR-apparater

Sagsnr.: 1-23-4-72-32-23
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33111000 Røntgenapparatur
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Høring over udkast til udbudsmateriale – rammeaftale på mobile DR-apparater. Region Midtjylland planlægger at udbyde en rammeaftale til brug for anskaffelser af mobile DR-apparater. Region Nordjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland samt Region Hovedstaden tilbydes enten at være fuldgyldige deltagere eller at deltage som option.

Der vil være 2 delaftaler i rammeaftalen:

-En delaftale for mobile DR-apparater med motorassistent.

-En delaftale for mobile DR-apparater uden motorassistent.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33111000 Røntgenapparatur
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Region Midtjylland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Høring over udkast til udbudsmateriale – 4 årig rammeaftale på mobile DR-apparater. Region Midtjylland planlægger at udbyde en

rammeaftale til brug for anskaffelser af mobile DR-apparater. Region Nordjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland samt Region

Hovedstaden tilbydes enten at være fuldgyldige deltagere eller at deltage som option.

Der vil være 2 delaftaler i rammeaftalen med 2 leverandører pr. delaftale:

-En delaftale for mobile DR-apparater med motorassistent.

-En delaftale for mobile DR-apparater uden motorassistent.

Spørgsmål til materialet vil ikke blive besvaret i høringsperioden, og der henvises til at leverandøren laver en samlet skriftlig

feedback og uploader via EU-Supply inden den 3. november 2023 kl. 12.00. Regionen forbeholder sig retten til ikke at foretage

ændringer i udbudsmaterialet, på baggrund af høringssvarene. Ligeledes, gør Regionen opmærksom på at alle krav kan ændre

sig.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
20/10/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Høringsbrev

Høring over udkast til udbudsmateriale – Fællesregional rammeaftale på mobile DR-apparater.

Region Midtjylland planlægger at udbyde en rammeaftale til brug for anskaffelser af mobile DR-apparater til regionernes

hospitaler.

Høringsmaterialet består af følgende dokumenter:

• Kontraktbilag 1 – Udkast til Kravspecifikation

• Kontraktbilag 3 - Udkast til Tilbudsliste

• Kontraktbilag 6 – Udkast til Serviceaftale og reservedels- og komponentforsikring

• Kontraktbilag 13 – Region Hovedstaden krav til udstyr tilkoblet netværk

• Kontraktbilag 13 – Region Midtjyllands IT-miljø

• Kontraktbilag 13 – Region Nordjyllands IT-miljø

• Kontraktbilag 13 – Region Sjællands IT-miljø

• Kontraktbilag 13 – Region Syddanmarks IT standardbetingelser

• Kontraktbilag 13.1 - Sikker brug af Transport Layer Security

• Kontraktbilag 13.2 – Region Nordjylland Retningslinje for valg af passwords for almindelige

brugere

• Kontraktbilag 14.1 - Databehandleraftale

• Kontraktbilag 14.2 - Databehandlerinstruks

• Kontraktbilag 14.3 - Underdatabehandler

Vær opmærksom på at Kontraktbilag 1 Udkast til Kravspecifikation indeholder flere faneblade med IT-krav for nogle af regionerne.

De fremsendte udkast har til formål at sikre, at eventuelle uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet revurderes på baggrund af leverandørmarkedets feedback.

Regionen ønsker derfor at få skriftlig feedback på de vedlagte høringsdokumenter, med specifikke henvisninger til hvor i udbudsmaterialet den enkelte leverandør mener, at der potentielt kan være uhensigtsmæssigheder. Dette bedes derfor gøres i et særskilt dokument med reference til de enkelte krav. Jo mere information fra leverandørsiden om, hvorfor det enkelte krav er uhensigtsmæssigt stillet af Regionen, jo bedre.

Spørgsmål til materialet vil ikke blive besvaret i høringsperioden, og der henvises til at leverandøren laver en samlet skriftlig feedback inden den 3. november 2023 kl. 12.00.

Regionen forbeholder sig retten til ikke at foretage ændringer i udbudsmaterialet på baggrund af høringssvarene. Ligeledes gør

Regionen opmærksom på, at alle krav kan ændre sig.

// Thomas Krogh Larsen – Medicoteknisk rådgiver – I&M Region Midtjylland og Gitte Buch Starup – Specialrådgiver – I&M

Region Midtjylland

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/10/2023

Send til en kollega

0.046