23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 205-645769
Offentliggjort
24.10.2023
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Bornholms Regionskommune

Levering af genbrugshjælpemidler - specialstole


Bornholms Regionskommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Bornholms Regionskommune
CVR-nummer: 26696348
Postadresse: Ullasvej 23
By: Rønne
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3700
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Rasch Pedersen
E-mail: mette.rasch.pedersen@brk.dk
Telefon: +45 56921041
Fax: +45 56920001
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/212648178.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.brk.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af genbrugshjælpemidler - specialstole.

Sagsnr.: 17/17031
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33190000 Diverse medicinske apparater og produkter
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Bornholms Regionskommunes Hjælpemiddelafdeling har behov for indkøb af specialstole, rehab-stole til brug for de borgere, der specifik har behov for disse særlige specialstole.

Bornholms regionskommune har tidligere indkøb de særlig specialstole direkte hos producenten Vermund Larsen A/S, VELA, der producerer stolene.

VELA er producent med salg direkte til kunder.

VELA har ekspertise og support til disse stole og producenten/leverandøren producerer først stolen, når den bestilles og derved kan specialstol produceres og tilpasses specifikt til den enkelte borgers behov og handicap.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 300 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Hovedudførelsessted:

Bornholms Regionskommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der er behov for, at følgende krav til specialstolene kan opfyldes, for at tilgodese de specifikke borgereres behov:

Behovet er en arbejds- og ståstøttestol til voksne med polstret sæde, ryglæn, armlæn og central bremse. Indstillingen af stolens sædehøjde, ryg og armlæn skal foregå med betjeningsvenlige greb og uden brug af værktøj.

Sædet. Stolen skal være med indstilleligt og roterbart-sæde og have lås for sædedrej. Sædehøjden skal være indstillelig fra ca. 40-55 cm, og der skal være mulighed for at tilvælge andre cylindere og derved opnå andre sædehøjder.  Sædet skal som standard have en størrelse på ca. 44/45 x 44/45 cm, have let afrundet forkant, være polstret og være forsynet med åndbart stof. Sæde skal kunne skråtstilles. Det skal være muligt at stolen kan indstilles fra almindelig siddehøjde op til aktiviteter tilsvarende stående højde, hvor man ønsker at komme så tæt på den stående stilling som muligt eks. ved køkkenbord. - Eller til brug på arbejdspladsen, hvor man har hæve-sænkebord og ønsker at "stå op" men har brug for støtte og stabilitet i stående stilling.

Ryggen skal være polstret på samme måde som sædet. Ryggen skal kunne indstilles i højden, vinkel og i dybden i forhold til sædet.

Armlænene skal kunne indstilles trinløst i højden og i bredden, og de skal være aftagelige. De skal have en vaskbar/aftør-bar overflade.

Bremser. Det er væsentligt at stolen har centralbremse, der betjenes med en af hænderne og som virker på enten 2 eller alle fire hjul. Centralbremsen skal kunne betjenes af personen i siddende stilling. Håndbetjent centralbremse skal valgfrit kunne placeres i enten hø. eller ve. side. Bremsen skal kunne leveres med særligt greb eller elektrisk brems, til de borgere der har nedsat kraft i hænderne. Det er vigtigt, at centralbremsen giver en sikkerhed og en stabilitet, så borger sikkert kan rejse sig/sætte sig eller flytter sig til og fra stolen.

Understel, skal kunne sikre borger en stabil fodstilling og god plads til at "gå" stolen frem eller skubbe sig tilbage over korte afstande.

Fodbøjle/fodstøtte, opklappelig med mulighed for at borger kan understøttes siddende i stolen, både højt som lavt, så dette giver mulighed for større selvhjulpenhed i borgers aktiviteter.

Hjulene, skal være letløbende, retningsstabile og svingbare. Hjulene må ikke smitte af på underlaget. Hjulene skal være placeret på en sådan måde, at der er plads til fødderne ved manøvrering og siddende forflytninger. Stolen skal have gode køreegenskaber. Det skal være muligt at kunne komme rundt med stolen og ovre små forhindringer. Skal kunne lette borgers mobilitet siddende i stolen og evt. samtidig kunne lette en evt. hjælpers arbejde, med at flytte/køre borger over korte afstande i hjemmet.

Brugervægt. Stolen skal have en max brugervægt på 160 kg.

Tilbehør. Som minimum skal der kunne tilkøbes: Sæder og rygge i alternative størrelser og udformninger. Specialsæder og rygge, inkontinensbetræk, armlæn i forskellige højder, fodring eller anden form for fodstøtte

Eftersom der på nuværende tidspunkt kun forefindes én leverandør, der kan honorere de behov og krav kommunen har til dette genbrugshjælpemiddel, vil Bornholms Regionskommune indgå en aftale om indkøb af specialstolene med Vermund Larsen A/S, VELA.

Aftalen forventes underskrevet efter den 31. oktober 2023, hvorfor den i afsnit V.2.1 anførte dato ikke er korrekt, denne er automatisk sat af systemet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Bornholms Regionskommune har undersøgt markedet for arbejds- og stå-støttestole hos de leverandører der i dag findes på markedet. I den forbindelse blev det klart, at der kun er én leverandør der kan løfte det behov kommunen har for indkøb af den speciale arbejds- og stå-støttestol til de berørte borgere.

For at sikre de berørte borgere der her dette specielle behov det bedste hjælpemiddel, for dermed at kunne klare en større del af deres daglige gøremål på egen hånd uden behov for yderligere hjælp, ønsker Bornholms Regionskommune at indgå en samhandelsaftale med Vermund Larsen A/S, VELA

Det estimerede forbrug er taget for en forventet periode på 48 måneder.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
11/10/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Vermund Larsen A/S
CVR-nummer: 52796628
Postadresse: Gøteborgvej 8-12
By: Aalborg SV
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Postnummer: 9200
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 300 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/10/2023

Send til en kollega

0.046