23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 203-637827
Offentliggjort
20.10.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Fællesindkøb Fyn

EU Udbud 2023; El-kørestole til børn og voksne


Fællesindkøb Fyn

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fællesindkøb Fyn
CVR-nummer: 29188645
Postadresse: Østerågade 40
By: Broby
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5872
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Grønkjær Barny
E-mail: mibar@fmk.dk
Telefon: +45 21583508
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/214203034.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.indkobfyn.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Faaborg-Midtfyn Kommune
CVR-nummer: 29188645
Postadresse: Tinghøj Allé 2
By: Ringe
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5750
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Barny
E-mail: mibar@fmk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.fmk.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://www.fmk.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kerteminde Kommune
CVR-nummer: 29189706
Postadresse: Hans Schacksvej 4
By: Kerteminde
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5300
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Barny
E-mail: mibar@fmk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://kerteminde.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://kerteminde.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Langeland Kommune
CVR-nummer: 29188955
Postadresse: Fredensvej 1
By: Rudkøbing
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5900
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Barny
E-mail: mibar@fmk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.langelandkommune.dk/
Internetadresse for køberprofilen: www.langelandkommune.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nordfyns Kommune
CVR-nummer: 29188947
Postadresse: Østergade 23
By: Bogense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5400
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Barny
E-mail: mibar@fmk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.nordfynskommune.dk
Internetadresse for køberprofilen: www.nordfynskommune.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nyborg Kommune
CVR-nummer: 29189722
Postadresse: Torvet 1
By: Nyborg
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5800
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Barny
E-mail: mibar@fmk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.nyborg.dk
Internetadresse for køberprofilen: www.nyborg.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/214203034.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/214203034.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Agentur/kontor på regionalt eller lokalt plan
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU Udbud 2023; El-kørestole til børn og voksne

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33193100 Invalidekøretøjer og kørestole
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører fem fynske kommuners indkøb af el-kørestole til børn og voksne i form af klasse A og klasse B el-kørestole. Udbuddet er opdelt i 3 delaftaler der hver især vedrører forskellige typer el-kørestole.

Der knytter sig en række mindstekrav til el-kørestolene, der fremgår af Aftalebilag 1 - Kravspecifikation. 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1 - El-kørestol klasse A

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33193100 Invalidekøretøjer og kørestole
33193200 Dele og tilbehør til invalidekøretøjer og kørestole
33196200 Hjælpemidler til handicappede
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen vedrører anskaffelser af el-kørestole i klasse A med diverse reservedele, tilbehør og tilhørende ydelser.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 100 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den anslåede værdi beror på historiske indkøb og er således alene udtryk for et estimat, der ikke er bindende for ordregiver.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2 - El-kørestol klasse B

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33193100 Invalidekøretøjer og kørestole
33193200 Dele og tilbehør til invalidekøretøjer og kørestole
33196200 Hjælpemidler til handicappede
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen vedrører anskaffelser af el-kørestole i klasse B med diverse reservedele, tilbehør og tilhørende ydelser.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den anslåede værdi beror på historiske indkøb og er således alene udtryk for et estimat, der ikke er bindende for ordregiver.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3 - El-kørestol klasse B til børn og mindre voksne

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33193100 Invalidekøretøjer og kørestole
33193200 Dele og tilbehør til invalidekøretøjer og kørestole
33196200 Hjælpemidler til handicappede
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen vedrører anskaffelser af el-kørestole i klasse B til børn og mindre voksne. Delaftalen vedrører ligeledes diverse reservedele, tilbehør og tilhørende ydelser.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den anslåede værdi beror på historiske indkøb og er således alene udtryk for et estimat, der ikke er bindende for ordregiver.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse sin egenkapital for de seneste to afsluttede årsregnskaber.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der kræves en positiv egenkapital på minimum DKK 2.000.000 i de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

Har tilbudsgiver ikke afsluttet noget regnskabsår, er det et minimumskrav, at tilbudsgiver kan dokumentere ved balance fra tilbudsgivers bogholderi, at tilbudsgiver har den forholdsmæssige fornødne positive egenkapital på DKK 2.000.000. Balancen skal i så fald være attesteret af en revisor

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er krav om referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har minimum 2 sammenlignelige referencer, med hvem tilbudsgiver har en igangværende kontrakt eller en kontrakt, der er afsluttet inden for de sidste 3 år.

Med sammenlignelige referencer menes referencer til hvem tilbudsgiver har solgt samme varer/ydelser, som varerne/ydelserne på de udbudte delaftaler.

Tilbudsgiver skal i ESPD kort beskrive referencen og anbefales desuden at oplyse navn og telefonnummer på kontaktperson hos referencen.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandøren er i hele rammeaftalens løbetid forpligtet til at opretholde en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum DKK 10 mio. pr. år. Leverandøren skal på kundens anmodning godtgøre forsikringens eksistens og omfang.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/11/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/11/2023
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Det vil ikke være muligt for tilbudsgivere at overvære åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Når denne kontrakt udløber om 4 år.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal i ESPD bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 134 a., 135, stk. 1 til 3 og § 136.

Tilbudsgiver skal i ESPD derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137.

- Tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

- Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

- Tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

- Tilbudsgiveren har væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt, og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4.

- Tilbudsgiveren har uretmæssigt forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, hvis tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5.

- Tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld under 100.000 til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6.

Tilbudsgivere, der er omfattet af en eller flere af de obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde, vil blive udelukket fra at deltage i udbuddet.

Den tilbudsgiver, som ordregiver påtænker at indgå aftale med, skal inden aftalen kan tildeles, dokumentere sin opfyldelse af egnethedskriterierne og ikke-opfyldelse af udelukkelsesgrundene ved fremlæggelse af følgende dokumenter:

- Serviceattest, som på tildelingstidspunktet ikke er ældre end 6 måneder.

- Såfremt den vindende tilbudsgiver er en udenlandsk virksomhed, skal denne fremlægge tilsvarende dokumentation i den version og/eller fra de myndigheder, som er relevante i den vindende tilbudsgivers hjemland.

- Regnskaber for de seneste 2 år.

- Hvis relevant: Dokumentation for konsortiedeltageres hæftelse eller andre enheders hæftelse og tilvejebringelse af ressourcer, jf. hhv. pkt. 2.1.4 og 2.1.5.

I forhold til teknisk og faglig formåen anses oplysningerne i ESPD som endelig dokumentation.

Dokumentationen skal fremsendes hurtigst muligt og senest 18 dage efter ordregivers anmodning herom.

I forbindelse med dette udbud gælder EU-forordning 576/2022, art. 1, nr. 23), der bl.a. ændrer EU forordning 833/2014 med indsættelse af artikel 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v.

Den maksimale værdi og dermed det maksimale træk på de 3 delaftaler kan max være DKK 1.750.000 på delaftale 1, DKK 4.750.000 på delaftale 2 og DKK 650.000 på delaftale 3. Såfremt et af disse beløb skulle overstiges i aftaleperioden, vil pågældende delaftale være udtømt.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/10/2023

Send til en kollega

0.047