23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 203-635367
Offentliggjort
20.10.2023
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Lyngby-Taarbæk Kommune

Udbud af rammeaftaler om levering af beskæftigelsesrettede forløb i Lyngby-Taarbæk Kommune


Lyngby-Taarbæk Kommune

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lyngby-Taarbæk Kommune
CVR-nummer: 11 71 53 11
Postadresse: Lyngby Torv 17
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Lene Kildegaard Graversen
E-mail: legra@ltk.dk
Telefon: +45 21733937
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ef4b8e34-67a4-4b61-9dd2-6f915d78a5e7/homepage
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ef4b8e34-67a4-4b61-9dd2-6f915d78a5e7/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftaler om levering af beskæftigelsesrettede forløb i Lyngby-Taarbæk Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af rammeaftaler om levering af beskæftigelsesrettede forløb i Lyngby-Taarbæk Kommune

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
Delkontraktnr.: Delaftale 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

DK01

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 er en 4-årig rammeaftale med option på forlængelse i op til 2 x 12 måneder, der skal anvendes til indgåelse af aftaler om levering af beskæftigelsesrettede forløb til primært borgere tættere på arbejdsmarkedet, herunder aktivitetsparate borgere og borgere i jobafklaring. Nogle af disse borgere vil være i risiko for langtidsledighed. Fysisk og psykisk udfordrede borgere skal også kunne håndteres under denne delaftale i det omfang lidelse/diagnose ikke er så omfattende, at den står i vejen for at kunne varetage et job.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
Delkontraktnr.: Delaftale 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

DK01

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 er en 4-årig rammeaftale med option på forlængelse i op til 2 x 12 måneder, der skal anvendes til indgåelse af aftaler om levering af beskæftigelsesrettede forløb til borgere, der er diagnosticeret med autisme. Disse borgere har behov for et virksomhedsrettet tilbud, der tilrettelægges, så der er taget hensyn til borgerens særlige behov. Dette kræver specialiseret viden inden for autismespektret, herunder dobbeltdiagnosticeringer og psykoedukation.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
Delkontraktnr.: Delaftale 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

DK01

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 3 er en 4-årig rammeaftale med option på forlængelse i op til 2 x 12 måneder, der skal anvendes til indgåelse af aftaler om levering af beskæftigelsesrettede forløb til borgere med lidelser inden for hjernerystelse- eller hjerneskadespektret. Disse borgere har behov for et virksomhedsrettet tilbud, der tilrettelægges, så der er taget hensyn til borgerens individuelle behov for arbejdsprøvning ude på en virksomhed.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
Delkontraktnr.: Delaftale 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

DK01

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 4 er en 4-årig rammeaftale med option på forlængelse i op til 2 x 12 måneder, der skal anvendes til borgere, hvor det er usikkert, om der er udviklingsmuligheder i forhold til arbejdsmarkedet, og hvor der derfor er behov for at få udarbejdet en funktionsevnebeskrivelse.

Funktionsbeskrivelsen skal kortlægge borgerens ressourcer og begrænsninger i hverdagen inden for forskellige funktionsområder primært i eget hjem, herunder i særdeleshed, hvordan fysiske, psykiske, kognitive og/eller sociale udfordringer påvirker det daglige funktionsniveau og herigennem arbejdsevnen. Funktionsevnebeskrivelsen udføres med deltagelse af en ergoterapeut og indeholder desuden en vurdering af mulige tiltag eksempelvis hjælpemidler eller skånehensyn, som kan forbedre borgerens funktionsniveau. Funktionsevnebeskrivelsen skal kunne anvendes til forelæggelse i Kommunens rehabiliterende team.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
15/11/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/10/2023

Send til en kollega

0.046