23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 203-633927
Offentliggjort
20.10.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Fællesindkøb Midt

Kørestole


Fællesindkøb Midt

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fællesindkøb Midt
Postadresse: Chr M Østergaards Vej 4
By: Horsens
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontaktperson: Heidi Backmann Jensen
E-mail: hbaj@fikm.dk
Telefon: +45 76292025
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://fikm.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hedensted Kommune
By: Hedensted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Land: Danmark
E-mail: hbaj@fikm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.hedensted.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Horsens Kommune
By: Horsens
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Land: Danmark
E-mail: hbaj@fikm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.horsens.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odder Kommune
By: Odder
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Land: Danmark
E-mail: hbaj@fikm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.odder.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Samsø Kommune
By: Samsø
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Land: Danmark
E-mail: hbaj@fikm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.samsoe.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cc4147fa-130e-4266-b63f-c624aa599c79/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cc4147fa-130e-4266-b63f-c624aa599c79/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cc4147fa-130e-4266-b63f-c624aa599c79/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kørestole

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Tilbudsliste og kravspecifikation sendes i skriftlig høring.

Det forventes, at udbuddet vil omfatte følgende delaftaler:

Delaftale 1: Manuelle kørestole

Delaftale 2: Komfortkørestole

Delaftale 3: Aktiv krydsramme kørestol

Delaftale 4: El-kørestole klasse A

Delaftale 5: El-kørestole klasse B

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 400 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Manuelle kørestole

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33193120 Kørestole
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Manuelle kørestole

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 828 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Komfortkørestole

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33193120 Kørestole
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Hjælpermanøvreret komfortkørestol med sædekip og rygfældning.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 850 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Aktiv krydsramme kørestole

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33193120 Kørestole
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aktiv krydsramme kørestole

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 820 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

El-kørestole klasse A

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33193121 Motoriserede kørestole
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

El-kørestole klasse A

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 132 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

El-kørestole klasse B

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33193121 Motoriserede kørestole
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

El-kørestole klasse B

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 820 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles ingen krav til økonomisk og finansiel formåen.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal have relevant erfaring i form af mindst tre sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for tilbudsfristen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

-Ved sammenlignelige referencer forstås for delaftale 1, 2 og 3 aftaler om levering af manuelle kørestole, komfort kørestole og/eller aktive krydsramme kørestole. Det er uden betydning om referencerne angår offentlige eller private virksomheder.

-Ved sammenlignelige referencer forstås for delaftale 4 og 5 aftaler om levering af el-kørestole klasse A og/eller el-kørestole klasse B. Det er uden betydning om referencerne angår offentlige eller private virksomheder.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 119-377507
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/11/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/11/2023
Tidspunkt: 09:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til at overvære åbningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Rammeaftalens maksimale værdi er 11 mio DKK jf. udbudsbetingelserne.

Udbuddet gennemføres for de omfattede kommuner i regi af Fællesindkøb Midt (herefter benævnt ”FIKM”). FIKM er alene at betragte som tovholder for udbudsprocessen, og den enkelte kommune indgår derfor på egen hånd aftale for at kunne aftage det udbudte.

Ordregiver vil i dette udbud anvende følgende frivillige udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens §137:

-Konkurs

-Insolvens

-Tvangsakkord uden for konkurs

-En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret

-Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/10/2023

Send til en kollega

0.047