23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 200-627244
Offentliggjort
17.10.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Nordjylland

Udbud af lægevikarer til somatik og psykiatri


Region Nordjylland

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Hjerrild
E-mail: cahj@rn.dk
Telefon: +45 51839080
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.rn.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/252785
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=382630&B=REGIONNORD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=382630&B=REGIONNORD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af lægevikarer til somatik og psykiatri

Sagsnr.: 23-1248
II.1.2) Hoved-CPV-kode
79625000 Anvisning af hospitalspersonale
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Nordjylland udbyder lægevikarer, såvel korttids- som langtidsvikarer, til somatikken og psykiatrien

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 405 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Psykiatri, korttid

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Nordjylland udbyder korttidslægevikarer til psykiatrien

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

For delkontrakt 1

Den anslåede værdi er kr. 5.000.000.

Den maksimale værdi er kr. 6.000.000.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Psykiatri, langtid

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Nordjylland udbyder langtidslægevikarer til psykiatrien

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 115 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

For delkontrakt 2

Den anslåede værdi er kr. 115.000.000

Den maksimale værdi er kr. 138.000.000

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Somatik (undtagen radiologi), korttid

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Nordjylland udbyder korttidslægevikarer til somatikken (undtagen radiologi)

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 90 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

For delkontrakt 3

Den anslåede værdi er kr. 90.000.000.

Den maksimale værdi er kr. 108.000.000.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Somatik (undtagen radiologi), langtid

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Nordjylland udbyder langtidslægevikarer til somatikken (undtagen radiologi)

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 125 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

For delkontrakt 4

Den anslåede værdi er kr. 125.000.000

Den maksimale værdi er kr. 150.000.000

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Radiologi, langtid

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Nordjylland udbyder langtidslægevikarer til radiologien

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

For delkontrakt 6

Den anslåede værdi er kr. 70.000.000

Den maksimale værdi er kr. 84.000.000

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Region Nordjylland har valgt at udbudslovens § 135, stk. 1-3, § 136 og § 137, stk. 1, nr. 2 skal finde anvendelse i dette udbud.

Region Nordjylland har valgt at en række egnethedskriterier finder anvendelse. Der stilles krav til teknisk og faglig formåen samt økonomisk og finansiel formåen.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der stilles i kontrakten krav omkring:

Samfundsansvar Se yderligere udkast til kontrakt pkt. 7.

Arbejdsmiljø Se yderligere udkast til kontrakt pkt. 9.4 og Kontraktbilag 8

Arbejdsklausul Se yderligere udkast til kontrakt pkt. 9.3 og kontraktbilag 7.

Arbejde med børn Se vedrørende børneattest udkast til kontrakt pkt. 9.6.

Straffeattester Se yderligere udkast til kontrakt pkt. 9.7.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Identificering af det økonomiske mest fordelagtige tilbud vil ske ved anvendelse af tildelingskriteriet ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet” på baggrund af følgende underkriterier og vægte:

Økonomi = 60 %

Kvalitet = 40 %

Se yderligere i udbudsbetingelsernes pkt. 13

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 14/11/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Teknisk og faglig formåen:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at få sit tilbud taget i betragtning:

Referenceliste:

Delkontrakt 1-2 (psykiatri):

Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af 5 sammenlignelige referencer pr. år inden for de seneste 3 år. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af lægevikarydelser inden for psykiatrien til et hospital. En lægevikar er defineret, som en vikar, som har bestået den medicinske embedseksamen, og som på tiltrædelsestidspunktet har været registreret i Autorisationsregistret Autorisationsregistret | Styrelsen for Patientstikkerhed (stps.dk).

Delkontrakt 3-4 (somatik):

Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af 5 sammenlignelige referencer pr. år inden for de seneste 3 år. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af lægevikarydelser til et hospital. En lægevikar er defineret, som en vikar, som har bestået den medicinske embedseksamen, og som på tiltrædelsestidspunktet har været registreret i Autorisationsregistret Autorisationsregistret | Styrelsen for Patientstikkerhed (stps.dk).

Delkontrakt 6 (radiologi):

Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af i alt 3 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af lægevikarydelser til et hospital. En lægevikar er defineret, som en vikar, som har bestået den medicinske embedseksamen, og som på tiltrædelsestidspunktet har været registreret i Autorisationsregistret Autorisationsregistret | Styrelsen for Patientstikkerhed (stps.dk).

Økonomisk og finansielle formåen

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at få sit tilbud taget i betragtning:

Delkontrakt 1-4 (psykiatri og somatik)

Det er et minimumskrav, at den samlede årsomsætning, dvs. nettoomsætningen, for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår er minimum 5.000.000 danske kroner for levering af lægevikarer til sundhedsvæsenet. En lægevikar er defineret, som en vikar, som har bestået den medicinske embedseksamen, og som på tiltrædelsestidspunktet har været registreret i Autorisationsregistret Autorisationsregistret | Styrelsen for Patientstikkerhed (stps.dk).

Delkontrakt 6 (radiologi)

Det er et minimumskrav, at den samlede årsomsætning, dvs. nettoomsætningen, for de seneste 3 disponible regnskabsår tilsammen for disse 3 år er minimum 5.000.000 danske kroner for levering af lægevikarer til sundhedsvæsenet. En lægevikar er defineret, som en vikar, som har bestået den medicinske embedseksamen, og som på tiltrædelsestidspunktet har været registreret i Autorisationsregistret Autorisationsregistret | Styrelsen for Patientstikkerhed (stps.dk).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

• - Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, ved forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation.

• - Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

o - Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, er klagefristen på 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

• - Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

• - Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrence eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

• - Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.).

• - Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/10/2023

Send til en kollega

0.047