23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 199-625487
Offentliggjort
16.10.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

KomUdbud

Udbud af produkter til tandbehandling


KomUdbud

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: KomUdbud
By: Middelfart
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5500
Land: Danmark
Kontaktperson: Line-Maria Elvira Bryde
E-mail: line-maria.elvirabryde@middelfart.dk
Telefon: +45 53566335
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://komudbud.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Esbjerg Kommune
CVR-nummer: 29189803
Postadresse: Torvegade 74
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6700
Land: Danmark
E-mail: line-maria.elvirabryde@maiddelfart.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.esbjerg.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fredericia Kommune
CVR-nummer: 69116418
By: Fredericia
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7000
Land: Danmark
E-mail: line-maria.elvirabryde@middelfart.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.fredericia.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ikast-Brande Kommune
CVR-nummer: 29189617
By: ikast
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7430
Land: Danmark
E-mail: line-maria.elvirabryde@middelfart.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ikast-brande.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kolding Kommune
CVR-nummer: 29189897
By: Kolding
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6000
Land: Danmark
E-mail: line-maria.elvirabryde@middelfart.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.kolding.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lemvig Kommune
CVR-nummer: 29189935
By: Lemvig
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7020
Land: Danmark
E-mail: line-maria.elvirabryde@middelfart.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.lemvig.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Middelfart Kommune
CVR-nummer: 29189684
By: middelfart
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 5500
Land: Danmark
E-mail: line-maria.elvirabryde@middelfart.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://middelfart.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
By: Odense
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 5000
Land: Danmark
E-mail: line-maria.elvirabryde@middelfart.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.odense.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Randers Kommune
CVR-nummer: 29189668
By: Randers
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8900
Land: Danmark
E-mail: line-maria.elvirabryde@middelfart.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.randers.dk/randers-kommune/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Kommune
CVR-nummer: 29189641
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8600
Land: Danmark
E-mail: line-maria.elvirabryde@middelfart.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://silkeborg.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Svendborg Kommune
CVR-nummer: 29189730
By: Svendborg
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 5700
Land: Danmark
E-mail: line-maria.elvirabryde@middelfart.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.svendborg.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Sønderborg Kommune
CVR-nummer: 29189773
By: Sønderborg
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6400
Land: Danmark
E-mail: line-maria.elvirabryde@middelfart.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sonderborgkommune.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune
CVR-nummer: 29189900
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
E-mail: line-maria.elvirabryde@middelfart.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.vejle.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55133018
By: Aarhus
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
E-mail: line-maria.elvirabryde@middelfart.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.aarhus.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Klinik for tandregulering I/S
CVR-nummer: 33126344
By: Frederecias
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7000
Land: Danmark
E-mail: line-maria.elvirabryde@middelfart.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.fredericia.dk/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e91d3642-e9d4-4669-9a4b-7d3961bc2bfa/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e91d3642-e9d4-4669-9a4b-7d3961bc2bfa/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e91d3642-e9d4-4669-9a4b-7d3961bc2bfa/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af produkter til tandbehandling

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33100000 Medicinsk udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører udbud af produkter til tandbehandling til de medlemskommuner af KomUdbud, som har forpligtet sig til at benytte den herved udbudte rammeaftale, jf. punkt 2 (herefter benævnt ordregiver). Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, jf. Udbudsloven, lov nr. 1564 af 15/12/2015 , hvilket betyder, at enhver kan afgive tilbud. Udbuddet gennemføres som et sortimentsudbud jf. udbudslovens §45.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 43 440 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
33130000 Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder
33140000 Medicinske forbrugsmaterialer
33110000 Udstyr til billeddannelse til medicinsk, dental og veterinær brug
33160000 Operationsteknik
33190000 Diverse medicinske apparater og produkter
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Midtjylland og Fyn

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af materialer til tandbehandling til ordregiver. Der udbydes 12 produktkategorier: Protetik, Engangsartikler til div. behandlinger, personlige værnemidler, Instrumenter, Sprøjter og spidser, Profylakse, Fyldninger mv., Rodbehandling, Røntgen og foto, Desinfektion og sterilisation (tilbehør autoklave), Legetøj samt Småudstyr.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 70 %
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø og bæredygtighed / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Sortimentsbredde / Vægtning: 20 %
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 43 440 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 01/12/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammeaftalens maksimale omsætning estimeres til 60.816.000 kr., jf. udbudsbetingelserne

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tre referencer i form af sammenlignelige aftaler, der er udført i løbet af de sidste 3 år angives med beskrivelse af leverancerne, herunder navn og cvr.nr, omsætning og angivelse af kontaktpersoner. Med sammenlignelig menes levering af tilsvarende produkter til kunder med en årlig volumen på minimum 3 millioner kr. Med kunder forstås alle kunder, uanset om der er tale om private eller offentlige kunder. Kontrakterne må ikke være afsluttede mere end tre år før tilbudsfristen, og de skal have været i drift i minimum seks måneder på datoen for tilbudsfristen. Hvis kontrakterne er en del af en igangværende rammeaftale, gøres der opmærksom på, at alene omsætning, der er realiseret, kan medregnes i værdien.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/11/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 09/05/2024
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/11/2023
Tidspunkt: 00:01
Sted:

Middelfart Rådhus, Nytorv 9, 5500 Middelfart

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være mulighed for at overvåge åbningen af bud. Tovholder og vicetovholder vil have adgang til tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Det fremgår af udbudsloven, at en ordregiver skal kræve, at en tilbudsgiver udfylder det fælles europæiske udbudsdokument, i daglig tale ESPD, i forbindelse med tilbudsafgivelse.

ESPD’et er tilbudsgivers ”egen-erklæring”, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde samt opfylder egnethedskravene til udbuddet. Udelukkelsesgrundene fremgår af udbudsbekendtgørelsen og ESPD’et.

Nærmere oplysning om ESPD findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside: https://www.kfst.dk/offentlig-konkurrence/udbud/udbudsregler/espd/

Udfyldelse af ESPD’et sker direkte i udbudssystemet i forbindelse med tilbudsafgivelsen.

Opmærksomheden skal henledes på, at det til enhver tid er tilbudsgivers eget ansvar, at ESPD’et er udfyldt med de relevante oplysninger. Ordregiver forbeholder sig dog muligheden for at bringe reparationsreglen i § 159, stk. 5, i anvendelse, såfremt visse oplysninger mangler eller ikke er fyldestgørende.

6.1 Udelukkelse pba. anden regulering end udbudsdirektivet

6.1.1 Udelukkelse pga. skattely

Der kan ikke tildeles kontrakt til virksomheder, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO´s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land, jf. udbudslovens § 134a.

6.1.2 Udelukkelse pga. russisk ejerskab eller etablering

Der kan ikke tildeles kontrakt til følgende virksomheder, jf. Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine:

a) russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland

b) juridiske personer, enheder eller organer, hvoraf en enhed som omhandlet i nærværende stykkes litra a) direkte eller indirekte ejer over 50 %, eller

c) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed som omhandlet i nærværende stykkes litra a) eller b),

Ligeledes kan der ikke anvendes underleverandører eller støttende enheder, der er omfattet af ovenstående, hvis denne aktørs bidrag udgør mere end 10 % af kontraktværdien

6.2 Tilbudsgivers personlige forhold

Ordregiver er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136, hvis ikke tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138. Tilbudsgiver skal i ESPD´et i Ethics angive, hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund.

Ordregiver har desuden tilvalgt følgende frivillige udelukkelsesgrunde i nærværende udbud:

• Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6

Ordregiver er derfor forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af ovennævnte frivillige udelukkelsesgrunde, medmindre tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138. Tilbudsgiver skal i ESPD´et i Ethics angive, hvorvidt Tilbudsgiver er omfattet af ovennævnte frivillige udelukkelsesgrunde.

Ved afgivelse af oplysninger om de frivillige udelukkelsesgrunde skal tilbudsgiver være opmærksom på, at den toårige ”forældelsesfrist”, der gælder i henhold til § 138, stk. 6, ikke nødvendigvis løber fra det tidspunkt, hvor forholdet er begået, men at den i visse tilfælde muligvis vil løbe fra det tidspunkt, hvor en kompetent myndighed træffer afgørelse vedrørende forholdet. Tilbudsgiver kan derfor være forpligtet til at oplyse om forhold, der har fundet sted for mere end to år siden.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Hvis klagen handler om overtrædelser af udbudslovens §§ 191 og 192, er klagefristen på 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/10/2023

Send til en kollega

0.078