23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 198-617976
Offentliggjort
13.10.2023
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Amgros I/S

Tillæg til forhåndsmeddelelse 2023/S 190-595418 - Amgros udbud af lægemidler, natmaskiner og utensilier til peritonealdialyse 2025


Amgros I/S

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Amgros I/S
CVR-nummer: 14479880
Postadresse: Dampfærgevej 22
By: København Ø
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Ulrik Wøldike
E-mail: udbud@amgros.dk
Telefon: +45 88713000
Fax: +45 88713008
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.amgros.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Tillæg til forhåndsmeddelelse 2023/S 190-595418 - Amgros udbud af lægemidler, natmaskiner og utensilier til peritonealdialyse 2025

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33600000 Lægemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter og gennemfører løbende en række udbud af lægemidler med henblik på at forsyne interessenternes sygehusapoteker med lægemidler.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Amgros forbereder et kommende udbud om indkøb af lægemidler indenfor ATC-koden B05DB Peritonealdialysevæsker. Rammeaftalen forventes også at inkludere udlån af natmaskiner og køb af utensilier til brug ved hjemmeperitonealdialyse (PD-dialyse) samt en option på transport af de indkøbte lægemidler og udstyr hjem til patienter. På det foreliggende grundlag forventes rammeaftalen at træde i kraft primo 2025.

Som led i at forberede det kommende udbud bedst muligt og sikre, at udbudsmaterialet er konformt med markedets forventninger og muligheder vil Amgros gennemføre en indledende dialog med markedet. Der er tale om en skriftlig dialog, hvor relevante markedsaktører opfordres til at sende Amgros produktinformation m.v. Det kan være brochuremateriale, illustrationsvideo eller lignende. Amgros henstiller, at omfang af materiale begrænses og leverandøren må påregne, at Amgros vil bruge ca. 30 min. på at gennemse video og evt. supplerende materiale pr. leverandør. Materiale skal sendes til udbud@amgros.dk. og senest den 1. november 2023 kl. 12. Markedsaktøren kan med fordel medsende en beskrivelse af, i hvilken rækkefølge medsendt materiale bør gennemgås i tilfælde af, at alt materiale alligevel ikke kan nå at blive gennemgået inden for de angivne 30 minutter. Nærmere oplysninger om markedsdialogen offentliggøres på Amgros' Leverandør- og Udbudsportal (link: https://levportal.amgros.dk/Sider/Default.aspx). Der vil endvidere løbende på Amgros' Leverandør- og Udbudsportal blive offentliggjort meddelelser om udbuddet og processen. Relevante leverandører opfordres til at holde sig løbende orienteret på Amgros' Leverandør- og Udbudsportal. Man kan tilmelde sig at modtage direkte adviseringer om efterfølgende skridt i såvel markedsdialog som en evt. efterfølgende markedshøring ved at sende en e-mail til udbud@amgros.dk og bede om at komme på en adviseringsliste til PD-dialyse.

Det bemærkes, at denne forhåndsmeddelelse er en orientering om det kommende udbud og markedsdialogen, og forhåndsmeddelelsen indeholder alene overordnede foreløbige tilkendegivelser om udbuddet. De endelige vilkår for udbuddet vil fremgå af udbudsmaterialet, der forventes offentliggjort i Q2 2024.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Amgros har tidligere publiceret en forhåndsmeddelelse om samme (nummer 2023/S 190-595418). Eneste forskel fra den tidligere bekendtgørelse til nærværende er, at fristen for indsendelse af materiale i pkt. II.2.4 fejlagtigt var sat til 1. november 2020 kl. 12. Dette er nu rettet til den korrekte dato: 1. november 2023 kl. 12 jf. nærværende bekendtgørelses pkt. II.2.4.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/04/2024

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Denne forhåndsmeddelelse er en generel orientering om Amgros' kommende udbud på levering af lægemidler inden for ATC-koden B05DB Peritonealdialysevæske samt natmaskiner og utensilier til udførelse af peritonealdialysebehandling.

I relation til pkt. II.3 bemærkes, at udbudsbekendtgørelsen for udbud på ATC-koden B05DB Peritonealdialysevæske samt natmaskiner og utensilier til udførelse af peritonealdialysebehandling omfattet af Amgros’ udbud vil blive offentliggjort ved publicering af udbuddet, og at datoen under pkt. II.3 alene er vejledende.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/10/2023

Send til en kollega

0.062